De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft letterlijk het doel de arbeidsmarkt beter in balans te brengen. Met diverse maatregelen in dit wetsvoorstel streeft het kabinet ernaar om personeel in vaste dienst nemen voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Wij zetten de belangrijkste maatregelen uit de WAB op een rij:

Transitievergoeding

 • Al vanaf de eerste werkdag heeft een werknemer recht op een transitievergoeding, dit geldt ook tijdens de proeftijd.
 • De transitievergoeding bedraagt net als nu 1/3 bruto maandsalaris per jaar dienstverband, maar zal pro rato worden berekend en niet meer per volledige halve dienstjaren. De hogere opbouw van de transitievergoeding voor 50+‘ers met meer dan 10 dienstjaren komt te vervallen. Dit laatste is echter nog een gevolg van de WWZ en staat los van de WAB. 

Ketenbepaling

 • De regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten wordt verruimd. Drie aansluitende contracten in twee jaar wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar.
 • Het wordt mogelijk om de verplichte pauze tussen twee opvolgende contracten tot 3 maanden te verkorten. Dit kan alleen per verplichte cao worden afgesproken én mag alleen wanneer sprake is van seizoenswerk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Oproepkrachten

 • Onder de WAB is een oproepkracht alleen verplicht om te komen werken als deze minimaal vier dagen van tevoren wordt opgeroepen. Wordt een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren afgezegd, heeft de oproepkracht toch recht op loon.
 • Werkgevers dienen de oproepkracht na een contractperiode van twaalf maanden een contract aan te bieden gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen twaalf maanden.

WW-premie

 • De hoogte van de WW-premie wordt bepaald aan de hand van de aard van een contract, in plaats van op basis van de sector waarin een bedrijf actief is. Voor werknemers met een vast contract geldt onder de WAB een lagere WW-premie dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.

Versoepeling ontslagrecht

 • Met intreding van de WAB keert de cumulatiegrond voor ontslag terug. Dit wil zeggen dat een werkgever meerdere redenen voor ontslag mag aandragen bij de kantonrechter om een ontslagvergunning aan te vragen. Met invoering van de WWZ, 4 jaar geleden, kwam de cumulatiegrond voor ontslag te vervallen en mochten werkgevers slechts één zwaarwegende reden aandragen. Dit wordt onder de WAB per 1 januari 2020 weer teruggedraaid.

Payroll

 • De WAB stelt dat payroll enkel is bedoeld om werkgevers te ontzorgen bij alle complexe zaken van het werkgeverschap. Uitzenden moet werkgevers de flexibiliteit bieden om ‘piek en ziek’ op te vangen. Hierdoor dient een payrollmedewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden te ontvangen, als ware hij in dienst van zijn opdrachtgever. Dit betreft zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden.
  Een uitzendkracht valt onder de cao voor uitzendkrachten (ABU), voor hen voldoet de inlenersbeloning. Een medewerker ontvangt een uitzendovereenkomst als het uitzend-/payrollbedrijf betrokken is bij de werving en selectie. Is het uitzend-/payrollbedrijf niet betrokken bij de werving en selectie (allocatie), dan krijgt de medewerker een payrollovereenkomst.

Op dinsdag 5 februari is het wetsvoorstel WAB aangenomen door de Tweede Kamer. Op dinsdag 28 mei is het wetsvoorstel ook aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de WAB per 1 januari 2020 in werking zal treden.

Terug naar Wet- en regelgeving
05 februari 2019 Door Anne Berkers
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Wat is een RI&E en hoe voer je deze uit?

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen dat de medewerkers het werk zo veilig ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Flexwerken

Flexwerken, wat is dat precies? Met flexwerkers bedoelen we mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals uitzend...

Verder lezen

Huisvesting buitenlandse werknemers

Als je buitenlands personeel aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig ...

Verder lezen

Calamiteitenverlof

Een medewerker heeft alleen recht op loondoorbetaling tijdens bijzonder verlof / kort verzuim in verband met een zeer ...

Verder lezen

Bijzonder verlof / kort verzuim

Een medewerker kan bijzonder verlof, buitengewoon verlof, of kort verzuim aanvragen in verband met een bijzondere ...

Verder lezen