De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft letterlijk het doel de arbeidsmarkt beter in balans te brengen. Met diverse maatregelen in dit wetsvoorstel streeft het kabinet ernaar om personeel in vaste dienst nemen voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Wij zetten de belangrijkste maatregelen uit de WAB op een rij:

Transitievergoeding

Ketenbepaling

  • De regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten wordt verruimd. Drie aansluitende contracten in twee jaar wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar.
  • Het wordt mogelijk om de verplichte pauze tussen twee opvolgende contracten tot 3 maanden te verkorten. Dit kan alleen per verplichte cao worden afgesproken én mag alleen wanneer sprake is van seizoenswerk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Oproepkrachten

  • Onder de WAB is een oproepkracht alleen verplicht om te komen werken als deze minimaal vier dagen van tevoren wordt opgeroepen. Wordt een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren afgezegd, heeft de oproepkracht toch recht op loon.
  • Werkgevers dienen de oproepkracht na een contractperiode van twaalf maanden een contract aan te bieden gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen twaalf maanden. Meer weten over de (vernieuwde) regels omtrent oproepkrachten? Lees hier verder!

WW-premie

  • De hoogte van de WW-premie wordt bepaald aan de hand van de aard van een contract, in plaats van op basis van de sector waarin een bedrijf actief is. Voor werknemers met een vast contract geldt onder de WAB een lagere WW-premie dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. Meer weten over de hoge en lage WW-premie? Lees hier verder!

Versoepeling ontslagrecht

  • Met intreding van de WAB keert de cumulatiegrond voor ontslag terug. Dit wil zeggen dat een werkgever meerdere redenen voor ontslag mag aandragen bij de kantonrechter om een ontslagvergunning aan te vragen. Met invoering van de WWZ, 4 jaar geleden, kwam de cumulatiegrond voor ontslag te vervallen en mochten werkgevers slechts één zwaarwegende reden aandragen. Dit wordt onder de WAB per 1 januari 2020 weer teruggedraaid.

Payroll

  • De WAB stelt dat payroll enkel is bedoeld om werkgevers te ontzorgen bij alle complexe zaken van het werkgeverschap. Uitzenden moet werkgevers de flexibiliteit bieden om ‘piek en ziek’ op te vangen. Hierdoor dient een payrollmedewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden te ontvangen, als ware hij in dienst van zijn opdrachtgever. Dit betreft zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden.
    Een uitzendkracht valt onder de cao voor uitzendkrachten (ABU), voor hen voldoet de inlenersbeloning. Een medewerker ontvangt een uitzendovereenkomst als het uitzend-/payrollbedrijf betrokken is bij de werving en selectie. Is het uitzend-/payrollbedrijf niet betrokken bij de werving en selectie (allocatie), dan krijgt de medewerker een payrollovereenkomst.

Op dinsdag 5 februari is het wetsvoorstel WAB aangenomen door de Tweede Kamer. Op dinsdag 28 mei is het wetsvoorstel ook aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de WAB per 1 januari 2020 in werking zal treden.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving? (Doe de test en ontdek binnen 5 stappen waarin Please jou kan ontzorgen!)

Doe de test
Anne Berkers Manager marketing en communicatie
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

ZW-uitkering

De ZW-uitkering is de uitkering die iemand krijgt die ziek is, maar geen werkgever heeft, bijvoorbeeld voor mensen die ...

Verder lezen

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of ...

Verder lezen

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen ...

Verder lezen

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV. ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Transitievergoeding berekenen

Hoe bereken je de transitievergoeding? Lees dit artikel én vul de calculator in. Zo bereken jij eenvoudig de hoogte van...

Verder lezen