Minimumloon

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het wettelijke minimumloon voor de jeugd aangepast. Dit wordt vastgesteld voor een fulltime dienstverband en geldt voor alle werkgevers.

Minimumlonen januari 2019

Leeftijd Per maand 40 uur 38 uur 36 uur
> 22 €1.615,80 €9,33 €9,82 €10,36
21 €1.373,45 €7,93 €8,35 €8,81
20 €1131,05 €6,53 €6,87 €7,26
19 €888,70 €5,13 €5,40 €5,70
18 €767,50 €4,43 €4,67 €4,93
17 €638,25 €3,69 €3,88 €4,10
16 €557,45 €3,22 €3,39 €3,58
15 €484,75 €2,80 €2,95 €3,11

Minimumlonen juli 2018

Leeftijd Per maand 40 uur 38 uur 36 uur
> 22 €1.594,20 €9,20 €9,69 €10,22
21 €1.355,05 €7,82 €8,23 €8,69
20 €1115,95 €6,44 €6,78 €7,16
19 €876,80 €5,06 €5,33 €5,63
18 €757,25 €4,37 €4,60 €4,86
17 €629,70 €3,64 €3,83 €4,04
16 €550 €3,18 €3,35 €3,53
15 €478,25 €2,76 €2,91 €3,07

Let op! Verdiensten uit overwerk vallen met ingang van 1-1-2018, net als de reguliere uren, ook onder het wettelijk minimumloon (WML). Dat betekent dat over de uren uit overwerk (uren die zijn gewerkt boven de gebruikelijke arbeidsomvang in de branche) de minimale vakantiebijslag van 8% gerekend moet worden.

Het uurloon bij overwerk dient dan ook minimaal 108% van het WML te zijn. Indien het overeengekomen bruto uurloon hoger is dan 108% van het WML, dan wordt geacht dat de vakantiegeld hier al bij is inbegrepen en hoeft geen vakantiebijslag meer gerekend te worden. Indien het overeengekomen bruto uurloon lager is dan 108% van het WML dan dient het loon aangevuld te worden tot aan deze 108%.

Laatst bijgewerkt: 1 november 2018

02 januari 2018 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Loondoorbetaling bij feestdagen

In Nederland kennen we 11 officiële feestdagen. Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een medewerker ...

Verder lezen

Arbeidstijdenwet

Werken kost de medewerker energie, zowel mentaal als fysiek. In de arbeidstijdenwet is opgenomen hoeveel een medewerker ...

Verder lezen

Wat is een G-rekening?

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening. Hiervan mag het payroll bedrijf alleen de omzetbelasting, loonbelasting en ...

Verder lezen

Wat is NEN 4400-1?

NEN 4400-1 is de kwaliteitsnorm voor uitzend- en payroll bedrijven. Deze norm bevat de punten waarop een uitzend- of ...

Verder lezen

Wat is de Verklaring Belastingdienst?

De Verklaring Belastingdienst, ofwel "Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen" is een schriftelijke ...

Verder lezen
Delen