Minimumloon

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het wettelijke minimumloon voor de jeugd aangepast. Dit wordt vastgesteld voor een fulltime dienstverband en geldt voor alle werkgevers.

Minimumlonen januari 2018

LeeftijdPer maand40 uur38 uur36 uur
> 22€1.587€9,11€9,59€10.12
21€1.341,30€7,74€8,15€8,60
20€1104,60€6,38€6,71€7,09
19€867,90€5,01€5,28€5,57
18€749,55€4,33€4,56€4,81
17€623,30€3,60€3,79€4,00
16€544,40€3,15€3,31€3,50
15€473,40€2,74€2,88€3,04

Let op! Verdiensten uit overwerk vallen met ingang van 1-1-2018, net als de reguliere uren, ook onder het wettelijk minimumloon (WML). Dat betekent dat over de uren uit overwerk (uren die zijn gewerkt boven de gebruikelijke arbeidsomvang in de branche) de minimale vakantiebijslag van 8% gerekend moet worden.

Het uurloon bij overwerk dient dan ook minimaal 108% van het WML te zijn. Indien het overeengekomen bruto uurloon hoger is dan 108% van het WML, dan wordt geacht dat de vakantiegeld hier al bij is inbegrepen en hoeft geen vakantiebijslag meer gerekend te worden. Indien het overeengekomen bruto uurloon lager is dan 108% van het WML dan dient het loon aangevuld te worden tot aan deze 108%.

Minimumlonen juli 2017

LeeftijdPer maand40 uur38 uur36 uur
> 22€1.565,40€9,04€9,51€10,04
21€1.330,60€7,68€8,09€8,53
20€1095,80€6,33€6,66€7,03
19€860,95€4,97€5,23€5,52
18€743,55€4,29€4,52€4,77
17€618,35€3,57€3,76€3,97
16€540,05€3,12€3,29€3,47
15€469,60€2,71€2,86€3,02
Terug naar Wet- en regelgeving | Salaris  
Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Transitievergoeding

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is ook de transitievergoeding geïntroduceerd. Lees hier wat de ...

Verder lezen

Wet Flexibel Werken (Wfw)

Op 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken (Wfw) in werking getreden. Deze wet geeft personeel ruimere mogelijkheden. ...

Verder lezen

Wet werk en zekerheid (WWZ)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is er in 2015 en 2016 veel veranderd in het arbeidsrecht. ...

Verder lezen

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

In juni 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. De WAS is bedoeld om zogenaamde ...

Verder lezen

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Middels deze maatregel kunnen werkgevers in aanmerking ...

Verder lezen

Wat is loonheffingskorting?

Iedereen betaalt belasting. Maar voor sommige groepen – zoals ouderen, gehandicapten en ouders van kinderen – biedt ...

Verder lezen
Delen