Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Hierdoor is de ABU cao van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers die via Please werken. In de ABU cao staan de minimale arbeidsvoorwaarden vermeld, waarop de medewerker recht heeft. Enkele van deze arbeidsvoorwaarden zijn:

 • jaarlijks 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • 8,33% vakantiebijslag;
 • 70% of 90% loondoorbetaling tijdens het eerste ziektejaar (bij een loondoorbetalingsplicht);
 • verlofregelingen.

In de ABU cao zijn ook afspraken gemaakt om uitzendkrachten op een gelijke manier te belonen als de medewerkers die direct in dienst zijn bij de inlener in een gelijkwaardige functie. Dit is geregeld in de inlenersbeloning. Hierin is bepaald dat de uitzendkracht minimaal recht heeft op 7 arbeidsvoorwaarden uit de cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling die op jouw onderneming van toepassing zijn. De inlenersbeloning bestaat uit de onderstaande punten:

 • salarisschalen;
 • arbeidsduurverkorting (adv);
 • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen, ploegentoeslag, toeslag voor fysieke belasting);
 • netto vergoedingen (zoals voor reiskosten, werkkleding, laptop, et cetera);
 • Vergoeding reisuren/reistijd voor het werk;
 • initiële loonsverhogingen;
 • periodieke loonsverhogingen.

Let op: Je bedrijfsactiviteiten bepalen de eventuele op jouw onderneming van toepassing zijnde cao. Hanteer je daarnaast ook een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin deze punten zijn opgenomen? Dan is de inlenersbeloning ook hierop van toepassing.

Wil je meer informatie over het volgen van een cao? Lees dan ons nieuwsartikel over het volgen van een cao.

Wil je geen omkijken meer hebben naar cao’s en bijbehorende arbeidsvoorwaarden?

Doe de test
Karlo Bax Relatiebeheerder intern
Karlo Bax

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen