Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Hierdoor is de ABU cao van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers die via Please werken. In de ABU cao staan de minimale arbeidsvoorwaarden vermeld, waarop de medewerker recht heeft. Enkele van deze arbeidsvoorwaarden zijn:

 • jaarlijks 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • 8,33% vakantiebijslag;
 • 70% of 90% loondoorbetaling tijdens het eerste ziektejaar (bij een loondoorbetalingsplicht);
 • verlofregelingen.

In de ABU cao zijn ook afspraken gemaakt om uitzendkrachten op een gelijke manier te belonen als de medewerkers die direct in dienst zijn bij de inlener in een gelijkwaardige functie. Dit is geregeld in de inlenersbeloning. Hierin is bepaald dat de uitzendkracht minimaal recht heeft op 7 arbeidsvoorwaarden uit de cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling die op jouw onderneming van toepassing zijn. De inlenersbeloning bestaat uit de onderstaande punten:

 • salarisschalen;
 • arbeidsduurverkorting (adv);
 • toeslagen (overwerk, onregelmatigheid, feestdagen, ploegentoeslag, toeslag voor fysieke belasting);
 • netto vergoedingen (zoals voor reiskosten, werkkleding, laptop, et cetera);
 • Vergoeding reisuren/reistijd voor het werk;
 • initiële loonsverhogingen;
 • periodieke loonsverhogingen.

Let op: Je bedrijfsactiviteiten bepalen de eventuele op jouw onderneming van toepassing zijnde cao. Hanteer je daarnaast ook een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin deze punten zijn opgenomen? Dan is de inlenersbeloning ook hierop van toepassing.

Wil je meer informatie over het volgen van een cao? Lees dan ons nieuwsartikel over het volgen van een cao.

Wil je geen omkijken meer hebben naar cao’s en bijbehorende arbeidsvoorwaarden?

Doe de test
Karlo Bax Relatiebeheerder intern
Karlo Bax

Meer gerelateerde artikelen

ZW-uitkering

De ZW-uitkering is de uitkering die iemand krijgt die ziek is, maar geen werkgever heeft, bijvoorbeeld voor mensen die ...

Verder lezen

Premie Whk

Premie Whk is een van de werknemersverzekeringen die door de werkgever of uitkeringsinstantie wordt betaald aan de ...

Verder lezen

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of ...

Verder lezen

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen ...

Verder lezen

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV. ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen