WW-premie volgens de WAB

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Een van de bepalingen van de WAB is dat de WW-premie niet langer wordt bepaald door de sector waarin je werkzaam bent, maar door de contractvorm van de betreffende werknemer. Op deze manier probeert de overheid flexibele contracten minder aantrekkelijk te maken.

Hoogte WW-premie in 2020

Voor 2020 is de lage WW-premie vastgesteld op 2,94% en de hoge WW-premie is vastgesteld op 7,94%. Ieder jaar worden deze percentages opnieuw berekend door de overheid.

Wanneer een lage WW-premie?

Werkgevers betalen een lage WW-premie voor de volgende contracten:

  • een contract voor onbepaalde tijd mét vaste uren (geen oproepcontract)
  • een BBL-contract
  • een contract van maximaal 12 uur voor jongeren tot 21 jaar

Ben je eigenrisicodrager voor de WW? Ook dan betaal je de lage WW-premie.

Wanneer een hoge WW-premie?

Werkgevers betalen een hoge WW-premie voor:

  • Tijdelijke contracten
  • Vaste contracten zonder vaste uren
  • Oproepcontracten
  • Vaste contracten met vaste uren die binnen 2 maanden weer worden beëindigd.
  • Overuren*

* Let op! Je betaalt de lage WW-premie voor de vaste contracturen van een vast contract en mag daarvan 30% afwijken. Werkt een werknemer meer dan 30% boven de vastgestelde contracturen? Dan betaal je voor die extra uren de hoge WW-premie.

Bijvoorbeeld: een werknemer heeft 10 uur per week op contract. Werkt hij meer? Dan betaal je vanaf 14 uur de hoge WW-premie.

Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of ...

Verder lezen

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen ...

Verder lezen

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV. ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Transitievergoeding berekenen

Hoe bereken je de transitievergoeding? Lees dit artikel én vul de calculator in. Zo bereken jij eenvoudig de hoogte van...

Verder lezen

Wat is een RI&E en hoe voer je deze uit?

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen dat de medewerkers het werk zo veilig ...

Verder lezen