Is het erg rustig tijdens de zomervakantie en denk je erover om je bedrijf een paar weken te sluiten? Lees dan eerst even dit artikel. Hierin beantwoorden we de 4 meest gestelde vragen over een collectieve sluiting van je bedrijf.

Wat is een collectieve bedrijfssluiting?

Een collectieve bedrijfssluiting is een vooraf vastgestelde periode waarin het bedrijf gesloten is waardoor medewerkers niet in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Sommige bedrijven zijn gesloten tussen kerst en oud en nieuw, of de dag na Hemelvaart. Een collectieve bedrijfssluiting kan ook langere tijd aanhouden. De bouwvak of de schoolvakanties zijn hier een goed voorbeeld van.

Mag je medewerkers verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Tijdens een collectieve bedrijfssluiting mag je medewerkers verplichten om hun vakantiedagen in te zetten. Zorg wel dat dit duidelijk is opgenomen in de cao of arbeidsovereenkomst. Is dat niet vastgelegd dan dien je als werkgever vooraf te overleggen met de OR (ondernemingsraad) of de personeelsvertegenwoordiging. Hoeveel verplichte vakantiedagen de werkgever mag opleggen is niet bij wet bepaald.

Moet ik mijn personeel doorbetalen tijdens een collectieve bedrijfssluiting?

Het kan zijn dat een medewerker niet voldoende vakantie-uren heeft opgebouwd om de periode van de collectieve bedrijfssluiting te overbruggen. In dat geval dient de werkgever de medewerker gewoon het loon door te betalen, tenzij je hier andere afspraken over maakt. Je kunt bijvoorbeeld vastleggen dat het tekort aan vakantie-uren wordt verrekend met nog op te bouwen vakantie-uren of door onbetaald verlof. Als de medewerker onbetaald verlof opneemt ontvangt hij voor deze uren géén salaris. Ter compensatie kan de medewerker mogelijk wel een WW-uitkering aanvragen. Hieronder leggen we uit wat dat inhoudt en hoe je daarvoor in aanmerking komt.

Kunnen mijn medewerkers een WW-uitkering aanvragen tijdens collectieve bedrijfssluiting?

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen dat je ontvangt van het UWV als je werkloos wordt, bijvoorbeeld tijdens een tijdelijke bedrijfssluiting. Alleen medewerkers met een uitzendcontract in fase A van de ABU cao of fase 1 en 2 van NBBU cao kunnen eventueel aanspraak maken op een WW-uitkering van het UWV. Deze contractsoort kan alleen worden aangeboden voor een bedrijf in de uitzendbranche. Zodra de zaak na de bedrijfssluiting weer open gaat, kan de medewerker weer gewoon aan de slag en ontvangt hij het salaris weer via de werkgever.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het aanvragen van een tijdelijke WW-uitkering. Meer hierover lees je op de site van het UWV.

Vond je dit artikel interessant?

Lees ook eens ons kennisbankartikel over vakantiedagen. Hierin lees je onder andere alles over het berekenen van vakantiedagen, de houdbaarheid van vakantiedagen en hoe het zit met vakantiedagen van een zieke werknemer!

Lees het kennisbankartikel over vakantiedagen
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor (reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ...

Verder lezen

Hitteplan maken

In een hitteplan, of hitteprotocol, leg je de belangrijkste afspraken en maatregelen vast omtrent het werken bij warm ...

Verder lezen

Wat is een twee factor authenticatie (2FA)?

Een twee factor authenticatie (2FA) is een extra beveiliging tijdens een inlogproces. In dit kennisbankartikel leggen ...

Verder lezen

Vacaturetekst

Een goede vacaturetekst zorgt ervoor dat een legio geschikte kandidaten solliciteert op een openstaande functie. ...

Verder lezen

Eindexamens

Ieder jaar in mei maken duizenden scholieren hun eindexamens. Werkgevers van eindexamenkandidaten zullen zich flexibel ...

Verder lezen

Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur is een begrip dat je steeds vaker tegenkomt en met name door managers te pas en te onpas wordt ingezet, ...

Verder lezen