Is het erg rustig tijdens de zomervakantie en denk je erover om je bedrijf een paar weken te sluiten? Lees dan eerst even dit artikel. Hierin beantwoorden we de 4 meest gestelde vragen over een collectieve sluiting van je bedrijf.

Wat is een collectieve bedrijfssluiting?

Een collectieve bedrijfssluiting is een vooraf vastgestelde periode waarin het bedrijf gesloten is waardoor medewerkers niet in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Sommige bedrijven zijn gesloten tussen kerst en oud en nieuw, of de dag na Hemelvaart. Een collectieve bedrijfssluiting kan ook langere tijd aanhouden. De bouwvak of de schoolvakanties zijn hier een goed voorbeeld van.

Mag je medewerkers verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Tijdens een collectieve bedrijfssluiting mag je medewerkers verplichten om hun vakantiedagen in te zetten. Zorg wel dat dit duidelijk is opgenomen in de cao of arbeidsovereenkomst. Is dat niet vastgelegd dan dien je als werkgever vooraf te overleggen met de OR (ondernemingsraad) of de personeelsvertegenwoordiging. Hoeveel verplichte vakantiedagen de werkgever mag opleggen is niet bij wet bepaald.

Moet ik mijn personeel doorbetalen tijdens een collectieve bedrijfssluiting?

Het kan zijn dat een medewerker niet voldoende vakantie-uren heeft opgebouwd om de periode van de collectieve bedrijfssluiting te overbruggen. In dat geval dient de werkgever de medewerker gewoon het loon door te betalen, tenzij je hier andere afspraken over maakt. Je kunt bijvoorbeeld vastleggen dat het tekort aan vakantie-uren wordt verrekend met nog op te bouwen vakantie-uren of door onbetaald verlof. Als de medewerker onbetaald verlof opneemt ontvangt hij voor deze uren géén salaris. Ter compensatie kan de medewerker mogelijk wel een WW-uitkering aanvragen. Hieronder leggen we uit wat dat inhoudt en hoe je daarvoor in aanmerking komt.

Kunnen mijn medewerkers een WW-uitkering aanvragen tijdens collectieve bedrijfssluiting?

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen dat je ontvangt van het UWV als je werkloos wordt, bijvoorbeeld tijdens een tijdelijke bedrijfssluiting. Alleen medewerkers met een uitzendcontract in fase A van de ABU cao of fase 1 en 2 van NBBU cao kunnen eventueel aanspraak maken op een WW-uitkering van het UWV. Deze contractsoort kan alleen worden aangeboden voor een bedrijf in de uitzendbranche. Zodra de zaak na de bedrijfssluiting weer open gaat, kan de medewerker weer gewoon aan de slag en ontvangt hij het salaris weer via de werkgever.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het aanvragen van een tijdelijke WW-uitkering. Meer hierover lees je op de site van het UWV.

Vond je dit artikel interessant?

Lees ook eens ons kennisbankartikel over vakantiedagen. Hierin lees je onder andere alles over het berekenen van vakantiedagen, de houdbaarheid van vakantiedagen en hoe het zit met vakantiedagen van een zieke werknemer!

Lees het kennisbankartikel over vakantiedagen
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen

Werkgeversrisico

Werkgeversrisico’s zijn risico’s die komen kijken bij het in dienst nemen van personeel. In dit artikel leggen wij ...

Verder lezen

Wat zijn de maatregelen van de Brexit voor ondernemers?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De Brexit is daarmee een feit. Heb je ...

Verder lezen