Indien jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit, bijvoorbeeld omdat je niet altijd kunt garanderen dat er voldoende werk is, dan kunnen oproepkrachten de uitkomst bieden. Er zijn drie soorten oproepcontracten die je kunt aanbieden:

  • Oproepcontract (voorovereenkomst)
  • Nulurencontract (oproepcontract met uitgestelde prestatieplicht)
  • Min-max contract

Voor- en nadelen van oproepkrachten

Een van de grootste voordelen van werken met oproepkrachten zijn de lage personeelskosten. Je betaalt namelijk alleen als er werk is. Toch zijn er een aantal zaken waar je op moet letten zoals:

  • Je bent verplicht je oproepkrachten in te zetten als er werk is.
  • Bij een min-max contract heeft de werknemer altijd recht op een vast aantal garantie-uren ook als er geen werk is.
  • Een oproepkracht krijgt altijd minimaal 3 uur uitbetaald per oproep, ook als het werk maar 1 of 2 uur duurt.
  • De werknemer heeft recht op minimaal 70% loondoorbetaling bij ziekte voor de uren die hij al stond ingepland.
  • Indien de arbeidsomvang niet duidelijk is vastgelegd, kan een medewerker arbeidsomvang claimen ter hoogte van het gemiddelde gerekend over de afgelopen 3 maanden.

Einde aan verplicht permanente beschikbaarheid van oproepkrachten

Met intrede van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), per 1 januari 2020, verandert de situatie voor oproepkrachten. Voor deze tijd waren er geen bepalingen over het weigeren van een oproep. Dit betekende dat een oproepkracht verplicht was om te komen werken zodra de werkgever hem oproept. Dit verandert per 1 januari 2020. Vanaf dan dien je de werknemer minimaal 4 dagen van tevoren op te roepen. Doe je dit niet, dan kan de werknemer weigeren om te komen werken.

Aanbod arbeidsomvang na 12 maanden

Een tweede bepaling van de WAB is dat een oproepkracht na 12 maanden een aanbod moet ontvangen van de werkgever met een vaste arbeidsomvang. De hoogte van het aantal uren is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Het is dan aan de werknemer om de aangeboden arbeidsomvang te accepteren of niet.

Let wel! Als de werknemer de arbeidsomvang accepteert is hij ook verplicht om te komen werken op de vastgestelde uren.

Wist je dat je tussen 1 juni en 1 september een speciaal contract voor vakantiewerkers kunt aanbieden als je payrollt bij Please? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Contact

04 juni 2019 Door Marloes Goossens
Terug naar Personeel | Contract en cao
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Hitteplan maken

In een hitteplan, of hitteprotocol, leg je de belangrijkste afspraken en maatregelen vast omtrent het werken bij warm ...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Vacaturetekst

Een goede vacaturetekst zorgt ervoor dat een legio geschikte kandidaten solliciteert op een openstaande functie. ...

Verder lezen