Wat is de transitievergoeding?

Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en is van toepassing voor alle werkgevers. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer, met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding verving daarmee dan ook de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule in ontbindingszaken.

Per 1 januari 2020 verandert er een aantal zaken ten aanzien van de transitievergoeding, als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Wanneer heeft een werknemer recht op transitievergoeding?

Per 1 januari 2020 heeft een werknemer bij onvrijwillig ontslag altijd recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. De wachttijd van 2 jaar verdwijnt. Er is sprake van onvrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst wanneer bijvoorbeeld sprake is van opzegging door de werkgever, geen contractverlenging op initiatief van de werkgever of ontbinding door de rechter.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op transitievergoeding?

Een werknemer heeft geen recht op transitievergoeding als:

  • de werknemer zelf ontslag neemt;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt middels een vaststellingsovereenkomst.;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt op of na de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • de werknemer jonger is dan 18 jaar en minder dan 12 uur gemiddeld per week werkt;

Bereken hier eenvoudig de hoogte van de transitievergoeding via onze handige tool!

Transitievergoeding berekenen
Anne Berkers Manager marketing en communicatie
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor (reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ...

Verder lezen

Veelgestelde vragen over de WAB

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ...

Verder lezen

Stappenplan: zo word je WAB-proof

Hoe ga je als ondernemer om met deze nieuwe wetgeving en de bijbehorende veranderingen in jouw bedrijfsvoering? Volg de ...

Verder lezen

ZW-uitkering

De ZW-uitkering is de uitkering die iemand krijgt die ziek is, maar geen werkgever heeft, bijvoorbeeld voor mensen die ...

Verder lezen