Wat is premie Whk?

Whk staat voor werkhervattingskas. Premie Whk is een van de werknemersverzekeringen die door de werkgever of uitkeringsinstantie wordt betaald aan de overheid. Met de inkomsten van deze premies worden WGA-uitkeringen en ZW-uitkeringen betaald.

Waaruit bestaat de premie Whk?

Sinds 1 januari 2014 betaalt de werkgever voor de werkhervattingskas. Op dit moment bestaat deze uit 2 delen:

 • Premiecomponent voor WGA-lasten (voor medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn)
 • Premiecomponent voor ZW-lasten (voor flexkrachten in de eerste twee ziektejaren)

Wie betaalt de premie Whk?

 • Werkgevers dragen de premie Whk voor hun werknemers af aan de overheid.
 • Uitkeringsinstanties (zoals het UWV) dragen de premie Whk af aan de overheid voor iemand die een WW-uitkering (bij werkloosheid) of een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid ontvangt.

Premie Whk doorbelasten aan werknemer

Werknemers kunnen zelf ook bij moeten dragen aan de premie Whk. De werkgever kan ervoor kiezen om tot maximaal 50% van de premie Whk (enkel voor het premiedeel van de WGA) door te berekenen aan de werknemer. Dit wordt ingehouden op het nettoloon en wordt altijd vermeld op de loonstrook van de werknemer.

Hoogte premie Whk 2020

Om de hoogte van de premie Whk te berekenen maakt de overheid onderscheid in de grootte van de werkgever en de sector waarin deze opereert.

 • Kleine werkgever (totale loonsom < €337.000)
  Sectorale premie
 • Middelgrote werkgever (totale loonsom €337.000 – €3.370.000)
  Deels sectorale premie, deels individuele premie
 • Grote werkgever (totale loonsom > €3.370.000)
  Individuele premie

Jaarlijks maakt het UWV het overzicht sectorale premies voor de WGA en ZW bekend. (Bekijk hier het overzicht voor 2020). Voor de hoogte van de individuele premie geldt het principe “de vervuiler betaald” en wordt gekeken naar de schadelast van de werkgever ten opzichte van het gemiddelde. Hiervoor geldt echter wel een maximum.

Eigenrisicodrager premie Whk

Het is ook mogelijk voor werkgevers om eigenrisicodrager voor de WGA en ZW te worden. In dit geval draag je geen premie Whk af, maar ben je zelf verantwoordelijk voor de WGA- en ZW-uitkeringen van je (voormalig) werknemers. Je kunt dit vervolgens herverzekeren bij een private verzekeraar. Om eigenrisicodrager te worden dien je een schriftelijke aanvraag te doen bij de Belastingdienst.

Let op! Laat je goed informeren voordat je besluit eigenrisicodrager te worden. Meer informatie over het eigen risico dragen vind je op: uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager.

Tags
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen