Een loonstrook is een gespecificeerd overzicht van het verdiende salaris van een werknemer. Een loonstrook wordt ook wel een salarisspecificatie genoemd. Er zijn een aantal wettelijke eisen verbonden aan het maken van een loonstrook. Dit heeft betrekking op hoe vaak en op welke manier een loonstrook wordt aangeboden en de inhoud van de salarisstrook.

Wanneer moet een werkgever verplicht een salarisstrook maken en aanbieden?

De werkgever heeft de verplichting om een salarisstrook te maken en deze aan te bieden aan een werknemer. Dit hoeft overigens niet na iedere loonbetaling. De wet schrijft voor dat hiervoor een verplichting is bij:

  • De eerste loonbetaling;
  • In het geval zich een wijziging heeft voorgedaan ten opzichte van de voorgaande loonbetaling.

Veel werknemers kiezen er echter wel voor om na iedere loonbetaling een loonstrook aan te bieden. Daarnaast wordt er jaarlijks een jaaropgave verstrekt.

Loonstrook maken online

Veel werkgevers kiezen ervoor om een loonstrook online te maken. Hier zijn kant en klare boekhoudprogramma’s voor, die dit op een relatief eenvoudige en efficiënte wijze mogelijk maken en hiermee veel tijd kan worden bespaard. Het opstellen van een loonstrook gebeurt immers grotendeels automatisch.

Niet alleen het maken van een loonstrook gebeurt veelvuldig online, maar ook het verspreiden van de loonstrook kan digitaal. Dit laatste vaak via een beveiligde digitale omgeving waar de werknemer met behulp van een toegangscode kan inloggen om de gegevens te bekijken.

Een werkgever is echter wel verplicht om een papieren loonstrook aan te bieden wanneer de werknemer geen toestemming geeft om de loonstrook alleen via de digitale weg te ontvangen. Daarnaast moet de werknemer altijd inzage kunnen hebben in de loonstrook, ook als deze uit dienst is.

Salarisstrook maken op basis van loonadministratie

Een salarisstrook wordt gemaakt op basis van de gegevens uit de loonadministratie. Een werkgever is volledig vrij om te bepalen hoe de vormgeving van de salarisstrook eruit ziet. Er is echter wel een aantal gegevens dat verplicht op de loonspecificatie vermeld moet staan:

  • Het bruto- en het nettoloon;
  • De wijze waarop het loon is opgebouwd;
  • Het wettelijk minimumloon dat van toepassing is op de werknemer;
  • De gegevens die van belang zijn bij het vaststellen van een eventuele uitkering;
  • Het aantal uren dat een werknemer gewerkt heeft op basis van de arbeidsovereenkomst;
  • Het vakantiegeld;
  • Het loontijdvak;
  • De naam van de werknemer en de werkgever of de uitkeringsinstantie;

Wat is een loontijdvak?

Bij het opstellen van een loonstrook wordt een loontijdvak vermeld. Een loontijdvak is de periode waarover de verloning is berekend. Een loontijdvak kan een maand zijn, als er een maandelijkse betaling plaatsvindt maar ook een andere specifieke periode. Veel bedrijven hanteren een periode van vier weken. Een loontijdvak hoeft dus niet synchroon te lopen aan de kalendermaand.

Persoonlijk advies over het maken van een loonstrook

Heb je vragen over een loonstrook of behoefte aan persoonlijk advies over het maken van een loonstrook? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag over hoe je dit in jouw situatie het beste kunt aanpakken en kunnen al jouw vragen hierover beantwoorden.

Nooit meer een loonstrook maken?

Doe de test en ontdek binnen 5 klikken waarin Please jou kan ontzorgen!

Doe de test!

Doe de test en ontdek binnen 5 stappen waarin Please jou kan ontzorgen!

Doe de test
Anne Berkers Manager marketing en communicatie
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Soorten prestatieloon

Prestatieloon, vaak ook prestatiebeloning genoemd betekent, zoals het woord al doet vermoeden, dat je een werknemer ...

Verder lezen

Loondoorbetaling bij feestdagen

In Nederland kennen we 11 officiële feestdagen. Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een medewerker ...

Verder lezen

Loonbeslag

Alles wat je wilt weten over een loonbeslag. Please geeft antwoord op vragen als: wat is een loonbeslag? Hoe werkt een ...

Verder lezen

Minimumloon

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het wettelijk minimumloon aangepast. Dit wordt vastgesteld op basis ...

Verder lezen

Wat is loonheffingskorting?

Wat is loonheffingskorting? Iedereen betaalt natuurlijk belasting, meestal in de vorm van een loonheffing. Maar voor ...

Verder lezen

Wat is loonheffing?

Wat moet je weten over loonheffing? Iedereen die werkt in Nederland is verplicht om een deel van zijn of haar salaris af...

Verder lezen