Werkgevers, die werknemers in dienst nemen uit een specifieke werknemersgroep, kunnen in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel (LKV). Wat dit precies inhoudt en hoe je ervoor in aanmerking komt, leggen we graag aan je uit.

Wat is het loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers aannemen uit een specifieke werknemersgroep. Dit voordeel moet ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kans hebben op een baan in de arbeidsmarkt. Voorheen was deze tegemoetkoming beter bekend als de premiekorting voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers.

Welke doelgroepen komen in aanmerking voor het loonkostenvoordeel?

Er zijn vier verschillende werknemersgroepen die in aanmerking kunnen komen voor het loonkostenvoordeel, dit zijn:

Hoe vraag ik het loonkostenvoordeel aan?

Om het LKV aan te vragen is een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente nodig. Deze vraagt de medewerker zelf aan. Jij als werkgever hebt voor de LKV aanvraag een kopie nodig van deze verklaring.

Belangrijk is dat de werknemer deze verklaring aanvraagt bínnen 3 maanden nadat hij bij jou in dienst is getreden. Doet hij dit niet, dan heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring en kun jij geen LKV meer aanvragen. Je werknemer is overigens niet verplicht om een doelgroepverklaring aan te vragen.

Wat als een medewerker in aanmerking komt voor zowel het LKV als het LIV óf het LKV en jeugd-LIV?

Als je medewerker in aanmerking komt voor het LKV maar ook voor het LIV dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen even hoog? Dan wordt alleen het LKV betaald. Heeft de werknemer recht op het LKV en het jeugd-LIV? Dan heb je recht op beide tegemoetkomingen.

Hoe hoog is de vergoeding loonkosten?

De loonkostenvoordelen per werknemer zijn lager dan de voormalige premiekorting. Een voordeel van de loonkostenvoordelen is dat meer werkgevers hier gebruik van kunnen maken. Daarbij komt ook dat kleine ondernemers een volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de premiekorting kregen zij vaak maar een deel vergoed.
Het loonkostenvoordeel wordt gebaseerd op het aantal verloonde uren. Hoeveel loonkostenvoordeel jij als werkgever krijgt, is afhankelijk van het aantal verloonde uren van jouw werknemer. Ook de werknemersgroep waarin jouw werknemer valt is van belang voor de hoogte van het loonkostenvoordeel. De bedragen voor 2019, die in 2020 worden uitbetaald, staan in onderstaande tabel weergegeven.

Loonkostenvoordeel

Bedrag per verloond uur

Maximumbedrag per jaar

Aantal jaren dat u het LKV voor dezelfde werknemer mag aanvragen
Ouderen (56+) € 3,05 € 6.000 3
Arbeidsgehandicapten € 3,05 € 6.000 3
Werknemers onder  banenafspraak en
scholingsbelemmerden
€ 1,01 € 2.000 3
Herplaatste arbeidsgehandicapten € 3,05 € 6.000 1

Wanneer krijg ik het LKV uitbetaald?

Het LKV ontvang je één keer per jaar. Het LKV over 2018 wordt in september 2019 uitbetaald. Houd hier rekening mee in je administratie en boekhouding.

Wil je aan de slag met het LKV en kun je daar hulp bij gebruiken? Neem gerust contact op met een van onze loonadministratiemedewerkers via 0492 – 388 888 of info@please.nl. Zij helpen je graag!

08 februari 2019 Door Marloes Goossens
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Wat is een RI&E en hoe voer je deze uit?

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen dat de medewerkers het werk zo veilig ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Vacaturetekst

Een goede vacaturetekst zorgt ervoor dat een legio geschikte kandidaten solliciteert op een openstaande functie. ...

Verder lezen