Wat is een ZW-uitkering?

ZW staat voor Ziektewet. De ZW-uitkering is de uitkering die iemand krijgt die ziek is, maar geen werkgever heeft (bijvoorbeeld voor mensen die een WW-uitkering (bij werkloosheid) ontvangen). Indien je ziek wordt en wél een werkgever hebt dan ontvang je loondoorbetaling van je werkgever.

Wanneer heeft iemand recht op een Ziektewet-uitkering?

Iemand die geen werkgever heeft ontvangt maximaal 2 jaar een Ziektewetuitkering als hij ziek wordt. Dit geldt voor:

 • Mensen met een WW-uitkering
 • Mensen met een WIA,-WAO,-Wajong, of WAZ-uitkering
 • Mensen met een fictief dienstverband (musici, artiesten, thuiswerkers, etc.)
 • Mensen waarvan het contract afloopt vier weken voor of tijdens ziekte

Hebben werknemers geen recht op een Ziektewet-uitkering?

In principe hebben werknemers geen recht op een Ziektewet-uitkering. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte. Toch is het in enkele gevallen wel mogelijk om een ZW-uitkering aan te vragen voor werknemers zodat de werkgever het loon niet zelf hoeft door te betalen. Dit geldt voor:

 • Werknemers die ziek worden door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie
 • Werknemers met een no-riskpolis
 • Werknemers die doorwerken na de AOW-leeftijd (max. 13 weken ZW-uitkering)
 • Flexkrachten (met een contract met uitzendbeding)

Wanneer heeft iemand geen recht op een ZW-uitkering

Iemand heeft geen recht op een ZW-uitkering bij ziekte wanneer hij of zij:

 • in dienst is van een werkgever (uitgezonderd de werknemers zoals hierboven omschreven);
 • zelfstandig ondernemer, directeur of grootaandeelhouder is;
 • tijdelijk het werk onderbreekt (sabbatical);
 • in het buitenland werkt.

Daarnaast stop het recht op de ZW-uitkering automatisch na 2 jaar ziekte of wanneer deze persoon de AOW-leeftijd bereikt.

Hoogte ZW-uitkering

De ZW-uitkering bedraagt vaak 70% van het dagloon. De hoogte van de ZW-uitkering bereken je eenvoudig via de Rekenhulp Ziektewet van het UWV.

De ZW-uitkering bedraagt 100% van het dagloon als iemand ziek wordt door:

 • orgaandonatie;
 • zwangerschap of bevalling, vóór of direct na het zwangerschapsverlof.
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Overwerk, wat mag wel en wat niet?

Hoe zit het eigenlijk met overwerk? Wat mag wel en wat niet? Mag je medewerkers verplichten tot overwerk? En hoe betaal ...

Verder lezen

Wat zijn de maatregelen van de Brexit voor ondernemers?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De Brexit is daarmee een feit. Heb je ...

Verder lezen

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor (reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ...

Verder lezen

Veelgestelde vragen over de WAB

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ...

Verder lezen