Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen tijde, om wat voor reden dan ook beëindigen? Het antwoord is nee… Er zijn meerdere procedures die je kunt volgen om tot een de beëindiging van een arbeidsovereenkomst te komen. Zo is het mogelijk de rechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden óf het UWV vragen een ontslagvergunning af te geven om de arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen. Het dienstverband kan ook worden beëindigd met wederzijds goedvinden of door opzegging als de medewerker daar mee instemt. Wij leggen de verschillende procedures graag aan je uit.

Ontslagvergunning via het UW

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, na een verkregen ontslagvergunning. Als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar) of bij bedrijfseconomische omstandigheden kun je als werkgever deze vergunning aanvragen. Je dient als werkgever altijd een goede onderbouwing van het ontslag aan het UWV te geven. De medewerker krijgt, door het UWV, de ruimte om te reageren op de ontslagaanvraag.

Het is niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst op te zeggen vóórdat je de ontslagvergunning van het UWV hebt gekregen.

Ontbinden via de rechter

Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden, zoals het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, is het mogelijk om de rechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook hier is het belangrijk dat je als werkgever een goede onderbouwing, van de reden om tot ontbinding te komen, aandraagt. Je moet laten blijken dat je alles hebt geprobeerd om alsnog tot een goede samenwerking te komen, dit dien je tevens schriftelijk te hebben vastgelegd.

De betreffende medewerker ontvangt altijd het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarna de medewerker de mogelijkheid heeft om hierop te reageren. Dit vindt meestal plaats in het bijzijn van een rechter.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als jij en je werknemer het eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kun je samen met de werknemer afspraken maken rondom het ontslag. Wat is de einddatum? Krijgt de werknemer nog een vergoeding etc. Het is belangrijk om deze afspraken vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst en beide te ondertekenen. De werknemer krijgt 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd leg je ook vast in de beëindigingsovereenkomst want als je dit niet doet dan heeft de werknemer recht op 21 dagen bedenktijd.

Collectief ontslag en sociaal plan

Collectief ontslag wil zeggen dat je binnen drie maanden, om bedrijfseconomische redenen, 20 of meer werknemers ontslaat binnen hetzelfde vak- of functiegebied. De extra voorwaarden voor een collectief ontslag zijn vastgelegd in de Wet Melding Collectief Ontslag. Het is mogelijk om als werkgever een sociaal plan op te stellen, waarin je de collectieve regelingen en voorzieningen van het vertrekkende personeel vastlegt.

Zoals je leest zijn er verschillende mogelijkheden voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, maar is dit vooral afhankelijk van de situatie waarin jij je bevindt. Heb jij vragen over de verschillende ontslagprocedures? Neem dan gerust contact met ons op. Onze juriste helpt je graag!

04 april 2019 Door Marloes Goossens
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Wet flexibel werken

Flexibel werkgeven levert voor jou als werkgever veel op. En ook de overheid stimuleert flexibel werken, daardoor is ...

Verder lezen

Buitenlands personeel

Het kan zijn dat je in Nederland niet de juiste werknemer vindt om een functie te vervullen. Het (tijdelijk) aannemen ...

Verder lezen

Een stagiair(e) aannemen

Een stagiair(e) aannemen, het klinkt simpel. Maar vaak komt er meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt. In dit ...

Verder lezen

Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen

Een zieke werknemer is natuurlijk erg vervelend. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. ...

Verder lezen

Bescherming persoonsgegevens

Voor veel ondernemers is het nog altijd niet duidelijk welke gegevens nu verplicht beschermd moeten worden en welke niet...

Verder lezen

Zo beperk je de aansprakelijkheidsrisico’s van je bedrijf

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat geldt natuurlijk ook voor jou als ondernemer. In sommige gevallen kunnen de ...

Verder lezen