Een uitzendbeding is een afspraak die is opgenomen in een uitzendovereenkomst waarin weergegeven staat dat de arbeidsovereenkomst tussen een uitzendkracht en een uitzendbureau zal eindigen als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling (de periode dat een uitzendkracht voor een opdrachtgever werkzaam is) beëindigt. De uitzendorganisatie heeft hierdoor géén verplichting om een uitzendkracht door te betalen, zoals dit wel bij een arbeidsovereenkomst zónder uitzendbeding het geval is. In het uitzendbeding staat dus opgenomen dat een uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat de opdrachtgever de opdracht intrekt.

De uitzendbranche kent twee brancheverenigingen: de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) die zich richt op een algemene doelgroep én belangenbehartiger is van de grotere uitzendbureaus en NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) die specifiek gericht is op het MKB. Naast het verschil in doelgroep hebben beide brancheorganisaties een eigen cao. Beide cao’s bieden de mogelijkheid om gedurende 78 weken een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst op te nemen.

Fase A zonder uitzendbeding

Zowel de cao ABU als de cao NBBU maken gebruik van een fasensysteem. De fase waarin een uitzendkracht zich bevindt, is afhankelijk van het aantal gewerkte weken. Naarmate de uitzendkracht langer werkzaam is voor het uitzendbureau, bouwt de uitzendkracht meer rechten op. De fase waarin de uitzendkracht zich bevindt is bepalend voor de vorm en de mate van flexibiliteit in uitzendovereenkomsten.

Fase A die beschreven staat in de ABU-cao is vergelijkbaar met fase 1 & 2 die beschreven staat in de cao die NBBU hanteert. Deze periode duurt 78 gewerkte weken, waarin een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten mag worden aangegaan. Een uitzendbeding mag alleen worden opgenomen in deze fase.

In beide cao’s staat omschreven dat een uitzendbeding automatisch is opgenomen in de uitzendovereenkomst tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen. Fase A zonder uitzendbeding (ABU-cao) kan dus voorkomen, als dit een wederzijdse afspraak is en deze schriftelijk is vastgelegd.

Gevolgen uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte

Mocht een uitzendkracht door ziekte niet kunnen werken heeft dit gevolgen voor diens uitzendovereenkomst. Op het moment dat de uitzendkracht door ziekte niet inzetbaar is eindigt de uitzendovereenkomst dus van rechtswege.

Meer informatie over een uitzendbeding in een uitzendovereenkomst

Heb je behoefte aan meer informatie over de inhoud van het uitzendbeding in een arbeidsovereenkomst, neem dan gerust contact met ons op. Wij geven je graag persoonlijk advies over de wet- en regelgeving met betrekking tot een uitzendbeding.

Geen omkijken meer naar personeelszaken?

Doe de test en ontdek binnen 5 klikken waarin Please jou kan ontzorgen!

Doe de test!

Terug naar Contract en cao
29 augustus 2018 Door Anne Berkers
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Huisvesting buitenlandse werknemers

Als je buitenlands personeel aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig ...

Verder lezen