De Waadi, ofwel Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, is van toepassing op alle ondernemingen die personeel ter beschikking stellen aan een andere onderneming tegen een vergoeding. De opdrachtbevoegdheid is hierbij aan derde overgedragen. Denk hierbij aan uitzendbureaus, payrollbedrijven en detacheerders. Deze wet is bedoelt om de betreffende medewerkers te beschermen. Dit gebeurt onder andere door middel van een registratieplicht voor alle bedrijven die personeel in Nederland ter beschikking stellen. Dit betekent dat zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven ingeschreven moeten zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Waadi boete

Zowel de intermediair als de inlener van personeel riskeren een boete als ze zich niet houden aan de Waadi. De boete voor de intermediair is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en hoe vaak het bedrijf de fout is ingegaan.

De inlener betaalt een boete van €8000 per medewerker (tot 10 medewerkers), €16.000 per medewerker (van 10 tot 30 medewerkers) en maar liefst €32.000 bij 30 medewerkers of meer.

Waadi check

Om Waadi boetes te voorkomen is het belangrijk om zaken te doen met een betrouwbare partij. Dus, wil je personeel via een intermediair (uitzender, payroller, detacheerder) bij jou aan het werk laten gaan? Bekijk dan of de intermediair de volgende keurmerken heeft:

Je checkt heel eenvoudig of een onderneming voldoet aan de Waadi via de Waadi check op de site van de KvK.

Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of ...

Verder lezen

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen ...

Verder lezen

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV. ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Transitievergoeding berekenen

Hoe bereken je de transitievergoeding? Lees dit artikel én vul de calculator in. Zo bereken jij eenvoudig de hoogte van...

Verder lezen

Hoge of lage WW-premie

Een van de bepalingen van de WAB is dat de WW-premie niet langer wordt bepaald door de sector waarin je werkzaam bent, ...

Verder lezen