Wat is bedrijfscultuur?

Samengevat is de bedrijfscultuur het DNA van je bedrijf. Waarom doen jullie bepaalde dingen en hoe doe je ze? Vaak wordt een bedrijfscultuur ook wel omschreven als het totaalpakket van normen en waarden dat bepaalt hoe het er binnen een bedrijf aan toe gaat en waarmee het bedrijf zich onderscheid.

Hoe uit een bedrijfscultuur zich?

Ieder bedrijf ontwikkelt een eigen cultuur die zich uit in bijvoorbeeld:

 • Een dresscode
 • De inrichting van het kantoor/bedrijfsruimte
 • Een organigram
 • De manier waarop collega’s met elkaar omgaan
 • De manier waarop medewerkers met klanten omgaan
 • Werktijden
 • Het bedrijfslogo
 • De tone of voice van je bedrijfsuitingen
 • et cetera.

Hoe wordt een bedrijfscultuur gevormd?

Net als iedere cultuur, wordt ook de cultuur van een bedrijf gevormd door de mensen binnen deze cultuur. Iedereen binnen het bedrijf draagt dus bij aan de bedrijfscultuur. Cultuur is altijd in ontwikkeling en wordt beïnvloed door zaken als:

 • De normen en waarden van de medewerkers
 • De manier van leidinggeven
 • De branche van het bedrijf
 • Concurrentie
 • Regels binnen het bedrijf
 • Economische, maatschappelijk en technologische ontwikkelingen

De verschillende soorten bedrijfsculturen:

Ieder bedrijf heeft een eigen bedrijfscultuur, maar toch is er een onderscheid aan te brengen tussen een open en gesloten bedrijfscultuur.

 1. Open bedrijfscultuur
  Veel ondernemers schrijven het commerciële succes van hun bedrijf toe aan een sterke en open bedrijfscultuur. Deze bedrijven kennen weinig hiërarchie en medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheden en inspraak op de gang van zaken.
 2. Gesloten bedrijfscultuur
  Een gesloten bedrijfscultuur is de manier van bedrijfsvoering zoals we die van oudsher kennen. Er is een duidelijke hiërarchie binnen het bedrijf en de vastomlijnde procedures worden hoofdzakelijk aangezwengeld door de managementlaag. Medewerkers hebben weinig inspraak en de taken zijn afgebakend.

Cultuurverandering

Ondanks dat de cultuur binnen een organisatie voortdurend in beweging is, is het lastig om ineens een hele ommezwaai te bewerkstelligen. Het gaat immers om het DNA van je bedrijf, dat zit vaak diepgeworteld bij alle betrokkenen. Hoe zorg je dan toch voor een cultuurverandering binnen je organisatie?

 • Ga in gesprek met je medewerkers
 • Begin klein
 • Zorg voor voldoende draagvlak binnen je organisatie
 • Maak andere keuzes in het aannemen van nieuwe medewerkers
 • Neem de (nieuwe) bedrijfscultuur mee in ontwikkelgesprekken met je medewerkers
 • Geef het goede voorbeeld
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen