Wat is bedrijfscultuur?

Samengevat is de bedrijfscultuur het DNA van je bedrijf. Waarom doen jullie bepaalde dingen en hoe doe je ze? Vaak wordt een bedrijfscultuur ook wel omschreven als het totaalpakket van normen en waarden dat bepaalt hoe het er binnen een bedrijf aan toe gaat en waarmee het bedrijf zich onderscheid.

Hoe uit een bedrijfscultuur zich?

Ieder bedrijf ontwikkelt een eigen cultuur die zich uit in bijvoorbeeld:

 • Een dresscode
 • De inrichting van het kantoor/bedrijfsruimte
 • Een organigram
 • De manier waarop collega’s met elkaar omgaan
 • De manier waarop medewerkers met klanten omgaan
 • Werktijden
 • Het bedrijfslogo
 • De tone of voice van je bedrijfsuitingen
 • et cetera.

Hoe wordt een bedrijfscultuur gevormd?

Net als iedere cultuur, wordt ook de cultuur van een bedrijf gevormd door de mensen binnen deze cultuur. Iedereen binnen het bedrijf draagt dus bij aan de bedrijfscultuur. Cultuur is altijd in ontwikkeling en wordt beïnvloed door zaken als:

 • De normen en waarden van de medewerkers
 • De manier van leidinggeven
 • De branche van het bedrijf
 • Concurrentie
 • Regels binnen het bedrijf
 • Economische, maatschappelijk en technologische ontwikkelingen

De verschillende soorten bedrijfsculturen:

Ieder bedrijf heeft een eigen bedrijfscultuur, maar toch is er een onderscheid aan te brengen tussen een open en gesloten bedrijfscultuur.

 1. Open bedrijfscultuur
  Veel ondernemers schrijven het commerciële succes van hun bedrijf toe aan een sterke en open bedrijfscultuur. Deze bedrijven kennen weinig hiërarchie en medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheden en inspraak op de gang van zaken.
 2. Gesloten bedrijfscultuur
  Een gesloten bedrijfscultuur is de manier van bedrijfsvoering zoals we die van oudsher kennen. Er is een duidelijke hiërarchie binnen het bedrijf en de vastomlijnde procedures worden hoofdzakelijk aangezwengeld door de managementlaag. Medewerkers hebben weinig inspraak en de taken zijn afgebakend.

Cultuurverandering

Ondanks dat de cultuur binnen een organisatie voortdurend in beweging is, is het lastig om ineens een hele ommezwaai te bewerkstelligen. Het gaat immers om het DNA van je bedrijf, dat zit vaak diepgeworteld bij alle betrokkenen. Hoe zorg je dan toch voor een cultuurverandering binnen je organisatie?

 • Ga in gesprek met je medewerkers
 • Begin klein
 • Zorg voor voldoende draagvlak binnen je organisatie
 • Maak andere keuzes in het aannemen van nieuwe medewerkers
 • Neem de (nieuwe) bedrijfscultuur mee in ontwikkelgesprekken met je medewerkers
 • Geef het goede voorbeeld
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Premie Whk

Premie Whk is een van de werknemersverzekeringen die door de werkgever of uitkeringsinstantie wordt betaald aan de ...

Verder lezen

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of ...

Verder lezen

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen ...

Verder lezen

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV. ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Hitteplan maken

In een hitteplan, of hitteprotocol, leg je de belangrijkste afspraken en maatregelen vast omtrent het werken bij warm ...

Verder lezen