Hoeveel weken zwangerschapsverlof?

Iedere zwangere vrouw heeft recht op zwangerschapsverlof. De normale verlofperiode is 16 weken. Het is aan de werkneemster zelf om te kiezen om minimaal 4 of maximaal 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof te gaan. Afhankelijk van die keuze blijven er dan nog 10 of 12 weken over na de bevalling, het bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof aanvragen

De werkneemster dient minimaal 3 weken voor het zwangerschapsverlof ingaat (uiterlijk 7 weken voor de uitgerekende datum) schriftelijk verlof aan te vragen bij de werkgever. Bij deze aanvraag is het belangrijk om een verklaring van de dokter of verloskundige toe te voegen waarin de uitgerekende datum is opgenomen. De werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Zwangerschapsuitkering aanvragen

Tijdens de verlofperiode ontvangt de werkneemster 100% loondoorbetaling middels een zwangerschaps-/bevallingsuitkering van het UWV. De werkgever vraagt de uitkering aan, maximaal 4 weken en minimaal 2 weken voor de ingang van het verlof. De werkgever ontvangt vaak ook de uitkering van het UWV zodat de werkneemster gewoon doorbetaald wordt tijdens haar verlof.

Zwangerschapsverlof/bevallingsverlof berekenen

Stel, je werkneemster bevalt eerder dan de uitgerekende datum. Wat nu?
Als de werkneemster bijvoorbeeld een week voor de uitgerekende datum bevalt, heeft zij na haar bevalling een week langer recht op bevallingsverlof.
De verlofperiode is en blijft in dit geval 16 weken.

Stel, je werkneemster bevalt een week later dan de uitgerekende datum. Wat dan?
Bevalt de werkneemster een week later dan de uitgerekende datum, dan krijgt zij er een week zwangerschapsverlof bij.
De verlofperiode duurt in deze situatie dus langer dan 16 weken.

Meerlingverlof

Indien de werkneemster zwanger is van een tweeling of meerling gelden andere regels. Lees hier verder over het verlof bij een tweeling of meerling.

Verlof voor de man/partner

Zodra de baby is geboren heeft de partner van de moeder recht op geboorteverlof.

Tags
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Zorgverlof

Een medewerker kan aanspraak maken op zorgverlof. Een medewerker heeft recht op zorgverlof wanneer iemand in zijn ...

Verder lezen

Verlof bij een tweeling of meerling

Voor werkneemsters die in verwachting zijn van een tweeling of meerling gelden andere regels omtrent het zwangerschaps- ...

Verder lezen

Mogelijkheden van reservering vakantiegeld en -dagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en –dagen, maar hoe is dit precies geregeld? Voor het reserveren en ...

Verder lezen

Vakantiegeld en -dagen reserveren op de loonstrook

Wat zijn vakantiedagen? Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk minimum bedraagt 4 keer het aantal ...

Verder lezen

Wat betekent direct uitbetalen van verlof?

Er zijn diverse opties voor het reserveren en uitbetalen van het vakantiegeld en de vakantiedagen van je medewerkers. ...

Verder lezen

Wat is ouderschapsverlof?

Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Maar wat houdt dit in en wanneer heb je er recht ...

Verder lezen