In Nederland kennen we officiële feestdagen. Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een medewerker door te betalen op een feestdag, tenzij het bedrijf op deze dag gesloten is. Ben je gewoon geopend tijdens de feestdagen? Dan geef je de medewerker de gelegenheid om te werken en ben je niet verplicht om je medewerker door te betalen als hij niet werkt.

Desalniettemin is het vaak wel per cao vastgelegd of een medewerker recht heeft op een vrije dag tijdens een feestdag, zonder dat dit in mindering wordt gebracht op het verlofsaldo. Het is dus belangrijk dat je even de cao erop naslaat wanneer je de gewerkte uren van je personeel verwerkt.

Feestdagtoeslag

Het kán ook zijn dat je medewerkers recht hebben op een extra toeslag als zij werken tijdens een feestdag. Dit is bepaald door de branche cao die van toepassing is op jouw onderneming. Sla hiervoor de branche cao erop na of neem even contact met ons op.

Flexkrachten recht op doorbetaling

Veel werkgevers weten dat hun vaste personeel recht heeft op loondoorbetaling bij feestdagen als deze feestdag op een doorgaans gewone werkdag valt. Maar het kan zijn dat je flexkrachten misschien ook recht hebben op loondoorbetaling. Voor uitzendkrachten geldt de zogenaamde 7/13-regeling. Indien je minimaal 7 van de direct voorgaande 13 weken hebt gewerkt op de dag van de feestdag heb je recht op loondoorbetaling. Voor payrollkrachten gelden andere regels, dit is afhankelijk van de branche.

Officiële feestdagen 2020

Nieuwjaarsdag – woensdag 1 januari 2020
Goede Vrijdag – vrijdag 10 april 2020
1e Paasdag – zondag 12 april 2020
2e Paasdag – maandag 13 april 2020
Koningsdag – maandag 27 april 2020
Bevrijdingsdag – dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag – donderdag 21 mei 2020
1e Pinksterdag – zondag 31 mei 2020
2e Pinksterdag – maandag 1 juni 2020
1e Kerstdag – vrijdag 25 december 2020
2e Kerstdag – zaterdag 26 december 2020

Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Overwerk, wat mag wel en wat niet?

Hoe zit het eigenlijk met overwerk? Wat mag wel en wat niet? Mag je medewerkers verplichten tot overwerk? En hoe betaal ...

Verder lezen

Wat zijn de maatregelen van de Brexit voor ondernemers?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De Brexit is daarmee een feit. Heb je ...

Verder lezen

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor (reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ...

Verder lezen

Veelgestelde vragen over de WAB

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ...

Verder lezen