In Nederland kennen we 11 officiële feestdagen. Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een medewerker door te betalen op een feestdag, tenzij het bedrijf op deze dag gesloten is. Ben je gewoon geopend tijdens de feestdagen? Dan geef je de medewerker de gelegenheid om te werken en ben je niet verplicht om je medewerker door te betalen als hij niet werkt.

Desalniettemin is het vaak wel per cao vastgelegd of een medewerker recht heeft op een vrije dag tijdens een feestdag, zonder dat dit in mindering wordt gebracht op het verlofsaldo. Het is dus belangrijk dat je even de cao erop naslaat wanneer je de gewerkte uren van je personeel verwerkt.

Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag

Goede Vrijdag is een officiële feestdag, maar geen erkende vrije dag. Je kunt hiervan echter afwijken en besluiten je medewerkers een extra vrije dag te geven. Bevrijdingsdag is slechts eens per 5 jaar een erkende vrije dag. In 2020 is Bevrijdingsdag weer aangewezen als erkende vrije dag.

Feestdagtoeslag

Het kán ook zijn dat je medewerkers recht hebben op een extra toeslag als zij werken tijdens een feestdag. Dit is bepaald door de branche cao die van toepassing is op jouw onderneming. Sla hiervoor de branche cao erop na of neem even contact met ons op.

Flexwerkers recht op doorbetaling

Veel werkgevers weten dat hun vaste personeel recht heeft op loondoorbetaling bij feestdagen als deze feestdag op een doorgaans gewone werkdag valt. Maar het kan zijn dat je flexkrachten misschien ook recht hebben op loondoorbetaling. Werkt een van je flexmedewerkers gemiddeld 10 van de 13 direct voorgaande weken op de dag van de feestdag? Dan heeft hij recht op loondoorbetaling.

Overzicht officiële feestdagen

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag (geen erkende vrije dag)
 • Eerste Paasdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (slechts eens per vijf jaar een erkende vrije dag)
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste Pinksterdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
 • Tweede Kerstdag
23 november 2018 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wil zeggen dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke ...

Verder lezen

Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen

Een zieke werknemer is natuurlijk erg vervelend. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. ...

Verder lezen

Bescherming persoonsgegevens

Voor veel ondernemers is het nog altijd niet duidelijk welke gegevens nu verplicht beschermd moeten worden en welke niet...

Verder lezen

Werknemers onder banenafspraak en scholingsbelemmerden

Om mensen met een arbeidsbeperking te laten integreren in organisaties heeft het kabinet voor werkgevers en werknemers ...

Verder lezen

Voordelen herplaatste arbeidsgehandicapte

Een herplaatste arbeidsgehandicapte is een werknemer die weer helemaal of gedeeltelijk voor jou als werkgever gaat ...

Verder lezen

Arbeidsgehandicapten in dienst nemen

Veel werkgevers zijn nog steeds huiverig voor het in dienst nemen van iemand met een arbeidshandicap. Maar waarom? Het ...

Verder lezen