In Nederland kennen we 11 officiële feestdagen. Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een medewerker door te betalen op een feestdag, tenzij het bedrijf op deze dag gesloten is. Ben je gewoon geopend tijdens de feestdagen? Dan geef je de medewerker de gelegenheid om te werken en ben je niet verplicht om je medewerker door te betalen als hij niet werkt.

Desalniettemin is het vaak wel per cao vastgelegd of een medewerker recht heeft op een vrije dag tijdens een feestdag, zonder dat dit in mindering wordt gebracht op het verlofsaldo. Het is dus belangrijk dat je even de cao erop naslaat wanneer je de gewerkte uren van je personeel verwerkt.

Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag

Goede Vrijdag is een officiële feestdag, maar geen erkende vrije dag. Je kunt hiervan echter afwijken en besluiten je medewerkers een extra vrije dag te geven. Bevrijdingsdag is slechts eens per 5 jaar een erkende vrije dag. In 2020 is Bevrijdingsdag weer aangewezen als erkende vrije dag.

Feestdagtoeslag

Het kán ook zijn dat je medewerkers recht hebben op een extra toeslag als zij werken tijdens een feestdag. Dit is bepaald door de branche cao die van toepassing is op jouw onderneming. Sla hiervoor de branche cao erop na of neem even contact met ons op.

Flexwerkers recht op doorbetaling

Veel werkgevers weten dat hun vaste personeel recht heeft op loondoorbetaling bij feestdagen als deze feestdag op een doorgaans gewone werkdag valt. Maar het kan zijn dat je flexkrachten misschien ook recht hebben op loondoorbetaling. Werkt een van je flexmedewerkers gemiddeld 10 van de 13 direct voorgaande weken op de dag van de feestdag? Dan heeft hij recht op loondoorbetaling.

Overzicht officiële feestdagen

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag (geen erkende vrije dag)
 • Eerste Paasdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (slechts eens per vijf jaar een erkende vrije dag)
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste Pinksterdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
 • Tweede Kerstdag
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Wat is een RI&E en hoe voer je deze uit?

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen dat de medewerkers het werk zo veilig ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Flexwerken

Flexwerken, wat is dat precies? Met flexwerkers bedoelen we mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals uitzend...

Verder lezen

Zorgverlof

Een medewerker kan aanspraak maken op zorgverlof. Een medewerker heeft recht op zorgverlof wanneer iemand in zijn ...

Verder lezen

Huisvesting buitenlandse werknemers

Als je buitenlands personeel aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig ...

Verder lezen

Calamiteitenverlof

Een medewerker heeft alleen recht op loondoorbetaling tijdens bijzonder verlof / kort verzuim in verband met een zeer ...

Verder lezen