Loondoorbetaling bij feestdagen

In Nederland kennen we 11 officiële feestdagen. Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een medewerker door te betalen op een feestdag, tenzij het bedrijf op deze dag gesloten is. Ben je gewoon geopend tijdens de feestdagen? Dan geef je de medewerker de gelegenheid om te werken en ben je niet verplicht om je medewerker door te betalen als hij niet werkt.

Desalniettemin is het vaak wel per cao vastgelegd of een medewerker recht heeft op een vrije dag tijdens een feestdag, zonder dat dit in mindering wordt gebracht op het verlofsaldo. Het is dus belangrijk dat je even de cao erop naslaat wanneer je de gewerkte uren van je personeel verwerkt.

Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag

Goede Vrijdag is een officiële feestdag, maar geen erkende vrije dag. Je kunt hiervan echter afwijken en besluiten je medewerkers een extra vrije dag te geven. Bevrijdingsdag is slechts eens per 5 jaar een erkende vrije dag. In 2020 is Bevrijdingsdag weer aangewezen als erkende vrije dag.

Feestdagtoeslag

Het kán ook zijn dat je medewerkers recht hebben op een extra toeslag als zij werken tijdens een feestdag. Dit is bepaald door de branche cao die van toepassing is op jouw onderneming. Sla hiervoor de branche cao erop na of neem even contact met ons op.

Flexwerkers recht op doorbetaling

Veel werkgevers weten dat hun vaste personeel recht heeft op loondoorbetaling bij feestdagen als deze feestdag op een doorgaans gewone werkdag valt. Maar het kan zijn dat je flexkrachten misschien ook recht hebben op loondoorbetaling. Werkt een van je flexmedewerkers gemiddeld 10 van de 13 direct voorgaande weken op de dag van de feestdag? Dan heeft hij recht op loondoorbetaling.

Overzicht officiële feestdagen

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag (geen erkende vrije dag)
 • Eerste Paasdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (slechts eens per vijf jaar een erkende vrije dag)
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste Pinksterdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
 • Tweede Kerstdag
23 november 2018 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Arbeidstijdenwet

Werken kost de medewerker energie, zowel mentaal als fysiek. In de arbeidstijdenwet is opgenomen hoeveel een medewerker ...

Verder lezen

Wat is een G-rekening?

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening. Hiervan mag het payroll bedrijf alleen de omzetbelasting, loonbelasting en ...

Verder lezen

Wat is NEN 4400-1?

NEN 4400-1 is de kwaliteitsnorm voor uitzend- en payroll bedrijven. Deze norm bevat de punten waarop een uitzend- of ...

Verder lezen

Wat is de Verklaring Belastingdienst?

De Verklaring Belastingdienst, ofwel "Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen" is een schriftelijke ...

Verder lezen

Wat is het SNA-keurmerk?

Het SNA-keurmerk is hét keurmerk voor de uitzend- en payrollbranche. Dit kwaliteitskeurmerk wordt geborgd door de ...

Verder lezen
Delen