Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Met dit verlof werken zij tijdelijk minder om meer tijd door te brengen met hun kind. Dit verlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Dit geldt voor ieder kind waar hij of zij voor zorgt, ook voor stief-, pleeg- en adoptiekinderen. Het ouderschapsverlof neemt de werknemer vaak onbetaald op. Je kunt er als werkgever voor kiezen om het loon (gedeeltelijk) door te betalen. Dit is ook afhankelijk van de cao of de aanvullende arbeidsvoorwaarden die op jouw bedrijf van toepassing zijn.

Terug naar Verlof
11 januari 2019 Door Marloes Goossens
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Zorgverlof

Een medewerker kan aanspraak maken op zorgverlof. Een medewerker heeft recht op zorgverlof wanneer iemand in zijn ...

Verder lezen

Verlof bij een tweeling of meerling

Voor werkneemsters die in verwachting zijn van een tweeling of meerling gelden andere regels omtrent het zwangerschaps- ...

Verder lezen

Mogelijkheden van reservering vakantiegeld en -dagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en –dagen, maar hoe is dit precies geregeld? Voor het reserveren en ...

Verder lezen

Vakantiegeld en -dagen reserveren op de loonstrook

Bij reservering van het vakantiegeld en de vakantiedagen op de loonstrook wordt het nettoloon van de medewerkers lager. ...

Verder lezen

Wat betekent direct uitbetalen van verlof?

Er zijn diverse opties voor het reserveren en uitbetalen van het vakantiegeld en de vakantiedagen van je medewerkers. ...

Verder lezen

Wat houdt het (aanvullend) geboorteverlof in?

Iedere partner heeft recht op het (aanvullend) geboorteverlof. Please legt uit wat dit inhoud en wanneer de werknemer er...

Verder lezen