Recht op ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Met dit verlof werken zij tijdelijk minder om meer tijd door te brengen met hun kind. Dit geldt voor ieder kind waar hij of zij voor zorgt, ook voor stief-, pleeg- en adoptiekinderen.

Ouderschapsverlof berekenen

Het ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Indien de werknemer 40 uur per week werkt, dan heeft de hij/zij recht op 1040 uur ouderschapsverlof. De werknemer mag zelf bepalen hoe hij/zij deze uren wil opnemen. Bijvoorbeeld 1 dag per week, of het totale aantal uren direct na het bevallingsverlof of pas na een aantal jaar.

Ouderschapsverlof man/partner

Het ouderschapsverlof maakt geen onderscheid tussen mannen of vrouwen. Zowel vaders als moeders hebben recht op hetzelfde aantal uren ouderschapsverlof.

Betaald ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof neemt de werknemer vaak onbetaald op. Je kunt er als werkgever voor kiezen om het loon (gedeeltelijk) door te betalen. Dit is ook afhankelijk van de cao of de aanvullende arbeidsvoorwaarden die op jouw bedrijf van toepassing zijn.

Verschillende soorten verlof bij zwangerschap

Wil je weten hoe het zit met de regels omtrent het zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, (aanvullend) geboortelof of verlof bij tweelingen/meerlingen? Lees dan het kennisbankartikel ‘De verschillende soorten verlof bij zwangerschap‘.

Tags
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Zorgverlof

Een medewerker kan aanspraak maken op zorgverlof. Een medewerker heeft recht op zorgverlof wanneer iemand in zijn ...

Verder lezen

Verlof bij een tweeling of meerling

Voor werkneemsters die in verwachting zijn van een tweeling of meerling gelden andere regels omtrent het zwangerschaps- ...

Verder lezen

Mogelijkheden van reservering vakantiegeld en -dagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en –dagen, maar hoe is dit precies geregeld? Voor het reserveren en ...

Verder lezen

Vakantiegeld en -dagen reserveren op de loonstrook

Wat zijn vakantiedagen? Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk minimum bedraagt 4 keer het aantal ...

Verder lezen

Wat betekent direct uitbetalen van verlof?

Er zijn diverse opties voor het reserveren en uitbetalen van het vakantiegeld en de vakantiedagen van je medewerkers. ...

Verder lezen

Wat houdt het (aanvullend) geboorteverlof in?

Iedere partner heeft recht op het (aanvullend) geboorteverlof. Please legt uit wat dit inhoud en wanneer de werknemer er...

Verder lezen