Werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling (WKR), is een verplichte collectieve regeling voor iedere werkgever. Het houdt in dat werkgevers de mogelijkheid hebben om een percentage (maximaal 1,2%) van de totale fiscale loonsom te besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor hun werknemers. Dit wordt de “vrije ruimte” genoemd.

Hieronder vallen bijvoorbeeld  personeelsfeesten op de werkplek, een maaltijdvergoeding of een kerstpakket. Over de vergoedingen die binnen deze vrije ruimte vallen, worden geen loonheffingen betaald. Vergoed je meer dan de toegestane 1,2%, dan wordt over de kosten boven die 1,2% 80% belasting betaald.

Vrijstellingen
Naast de vrije ruimte is er de mogelijkheid om bepaalde vergoedingen onbelast aan werknemers te vergoeden. Zogenaamde gerichte vrijstellingen. Deze vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Voorbeelden zijn de werkelijke kosten voor openbaar vervoer, reiskosten eigen vervoer (maximaal 0,19 ct p/km) en uitgaven tijdens reis- en verblijf. Maar ook maaltijden bij overwerk, cursussen, arbovoorzieningen, computers (onder voorwaarden) en personeelskortingen (tot maximaal 20% en maximaal 500 euro p/j). Bekijk de hele lijst op de site van de Belastingdienst en op deze pagina.

Wel of geen WKR
Twijfel je of iets onder de WKR valt? Onderstaande controlevragen kunnen je hierbij helpen.

  • Valt een vergoeding onder het loonbegrip (dit betekent ook loon in natura en vergoedingen/verstrekkingen) én heeft de medewerker er een privévoordeel mee? Dan valt het onder de WKR.
  • Valt de vergoeding binnen de vrijstellingen? Zo ja, dan valt deze niet onder de WKR. Zo nee, dan kun je ervoor kiezen om de vergoeding in de vrije ruimte onder te brengen.
    Let er bij de keuze voor de vrije ruimte op dat de vergoeding niet boven de 1,2 % vrije bestedingsruimte komt. Over alles boven deze 1,2% moet namelijk 80% belasting worden voldaan.

Informeer, om helemaal zeker te zijn, altijd vooraf bij je accountant, administratiekantoor of bijvoorbeeld payrollorganisatie.

25 september 2018 Door Anne Berkers
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Ontslag op staande voet door werkgever

Bij een ontslag op staande voet door werkgever zeg je zonder toestemming van het UWV of inachtname van de opzegtermijn ...

Verder lezen

Functioneringsgesprek voeren

Wil je weten hoe je een functioneringsgesprek moet voeren? Welk formulier wij hiervoor aanbieden en hoe je jezelf het ...

Verder lezen

Beoordelingsgesprek voeren

Hoe voer je een beoordelingsgesprek? Hoe bereidt je dit voor als werkgever of werknemer? Welk stappenplan gebruikt je ...

Verder lezen

Modelovereenkomst bij inhuren zzp’er

Please Payroll vertelt je alles over de modelovereenkomst die je nodig hebt bij het inhuren van een zzp'er...

Verder lezen

Personeel aannemen als eigenaar van een eenmanszaak

Please vertelt je alles over het aannemen van personeel als eigenaar van een eenmanszaak. Waar moet je op letten? Kom je...

Verder lezen

Jeugd-LIV

Met ingang van 1 januari 2018 is de regeling van het jeugd-LIV in werking getreden. Werkgevers met medewerkers van 18 ...

Verder lezen
Delen