Wat is flexwerken?

Veel mensen werken tegenwoordig flexibel, ook wel flexwerken genoemd, maar wat is het precies? Mensen die flexibel werken zijn namelijk niet per definitie flexwerkers. Met flexwerkers bedoelen we mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals uitzendkrachten of studenten met een oproepcontract. Mensen die flexibel werken hebben de vrijheid om hun arbeidstijden, arbeidslocatie en arbeidsomvang aan te passen.

Flexwet

De flexwet, oftewel de Wet flexibel werken (Wfw) is ingevoerd op 1 januari 2016 en maakt het voor werknemers makkelijker om te flexwerken. Werknemers hebben namelijk het recht om een aanvraag te doen om:

  • op andere tijden te werken;
  • te telewerken (doorgaans thuiswerken);
  • minder te gaan werken.

De werkgever mag dit alleen weigeren als het bedrijf minder dan 10 medewerkers kent of wanneer de werkgever hiervoor een goede reden heeft (zwaarwegend bedrijfsbelang).

Verschil tussen flexwerken en ZZP

Het feit dat een werknemer zelf mag bepalen, waar, wanneer en hoeveel hij werkt, wil niet zeggen dat hij een ZZP’er is. De werknemer is namelijk nog altijd in dienst, en staat onder het gezag, van zijn werkgever en is geen zelfstandige.

Voor- en nadelen van flexibele werktijden

Het flexibel indelen van je werktijden lijkt misschien alleen voordelig voor werknemers. Flexibel werken vergroot namelijk het werkgeluk, vermindert stress en verbetert de balans tussen werk en privé. Toch biedt flexwerken ook voordelen voor werkgevers. Flexwerk resulteert in minder verzuim, meer productiviteit, meer flexibiliteit en een beter concentratievermogen van je werknemers.

Toch dien je als werkgever ook kritisch te blijven. Maak goede afspraken met de werknemer die flexibel werkt en houdt een vinger aan de pols zodat deadlines op tijd worden behaald. Thuiswerken kan namelijk ook afleiden. Een ander nadeel is dat werknemers te veel thuiswerken en daarmee juist minder tijd hebben voor hun privéleven. Stimuleer je werknemers om ook thuis de arbeidstijdenwet niet te overschrijden. Een derde nadeel kan zijn dat het teamgevoel vermindert als collega’s steeds vaker thuiswerken of op andere tijden. Kies een vast moment waarop werknemers wel samenwerken en plan wat vaker een teamuitje om het teamgevoel niet te verliezen.

Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen