Wat is seizoenswerk?

Seizoenswerk, of seizoensarbeid, is werk dat tijdens een vaste periode plaatsvindt, veelal in de zomer. Branches zoals de tuin- en landbouw en de horeca hebben veel met seizoenswerk te maken. Deze branches kennen namelijk piekwerkzaamheden in deze periode. Denk aan het steken van asperges, het plukken van tomaten en het bedienen van alle gasten op een overvol terras.

Seizoenwerkers contracten

Kenmerkend voor seizoenswerk is dat de arbeidsovereenkomst met de medewerker afloopt op een vooraf vastgestelde datum. Ook kan het seizoenwerkerscontract beëindigd worden na een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld wanneer de oogst is afgelopen.

Uitzondering ketenbepaling seizoenswerk

Met invoering van de WWZ, heeft een medewerker recht op een vast contract nadat hij binnen 2 jaar 3 opeenvolgende contracten heeft gekregen (de ketenbepaling). Pas wanneer de medewerker langer dan 6 maanden niet voor dezelfde werkgever heeft gewerkt begint de keten van opeenvolgende contracten weer opnieuw.

Er mag alleen van deze ketenbepaling worden afgeweken wanneer het werk door klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden is en maximaal 9 maanden per jaar verricht kan worden, bijvoorbeeld in de agrarische sector. In dit geval begint de keten van opeenvolgende contracten opnieuw als de medewerker er meer dan 3 maanden tussenuit is geweest (in plaats van 6 maanden).

Ook kan het zijn dat per cao een afwijking op de ketenbepaling is vastgelegd. Dit geldt echter alleen voor functies die door de overheid zijn aangewezen doordat de bedrijfsvoering en de functie van de medewerker alleen mogelijk is op basis van tijdelijke contracten. Denk aan profvoetballers, dansers, en acteurs, maar bijvoorbeeld ook uitzendkrachten.

Vakantiewerkers of seizoenwerkers

De termen vakantiewerkers en seizoenwerkers worden regelmatig ter vervanging van elkaar gebruikt, toch zijn het geen synoniemen. Vakantiewerkers zijn namelijk uitsluitend scholieren, studenten of andere studerenden die, in aanvulling op hun studie, extra werken tijdens schoolvakanties. Seizoenwerkers zijn ook niet-scholieren/studenten die seizoensgebonden arbeid verrichten.

Buitenlandse seizoenarbeiders

Werkgevers die buitenlandse seizoenarbeiders willen aannemen dienen een aantal zaken te regelen voordat zij in Nederland mogen werken.

 • Rekeningnummer ten behoeve van het giraal uitbetalen salaris
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Huisvesting wanneer de cao huisvesting verplicht stelt.
 • Geldig legitimatiebewijs
  • Paspoort of identiteitskaart voor medewerkers binnen de EER en Zwitserland
  • Voor medewerkers buiten de EER en Zwitserland:
   • Verblijfsvergunning waarop arbeid vrij is toegestaan en een tewerkstellingsvergunning niet is vereist
   • Tewerkstellingsvergunning aanvragen indien de seizoenwerker een verblijfsvergunning heeft waarop arbeid is toegestaan, maar wel een tewerkstellingsvergunning noodzakelijk is.

Daarnaast is het verstandig om je medewerkers te helpen met het afsluiten van een Nederlandse zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt (ook al is het van tijdelijke aard) is namelijk verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Ook als de medewerker al een zorgverzekering in een ander land heeft dat schade in Nederland dekt.

Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Veelgestelde vragen over de WAB

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ...

Verder lezen

Premie Whk

Premie Whk is een van de werknemersverzekeringen die door de werkgever of uitkeringsinstantie wordt betaald aan de ...

Verder lezen

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of ...

Verder lezen

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen ...

Verder lezen