Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit betekent dat hij een flexibele schil vormt met medewerkers met een flexibel contract naast hun vaste kern. De vast kern bestaat uit een aantal medewerkers in vaste dienst hebben en de basis vormen van het bedrijf. Voor de flexibele schil kan de werkgever kiezen uit een aantal flexibele contractvormen, flexcontracten, namelijk:

Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract kent een vooraf vastgestelde einddatum. De werkgever kan zonder opgave van een reden besluiten het contract niet te verlengen. Een tijdelijk contract kan een vastgestelde arbeidsomvang (aantal uur per week) kennen of een flexibele arbeidsomvang, zoals het oproepcontract met voorovereenkomst, het oproepcontract met uitgestelde prestatieplicht (nulurencontract) en het min-maxcontract.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Een oproepcontract met voorovereenkomst betekent dat er geen arbeidsovereenkomst van toepassing tot het moment dat de werkgever de werknemer oproept. Wel leggen de werkgever en werknemer de arbeidsvoorwaarden vast in een voorovereenkomst. Deze arbeidsvoorwaarden gelden dan zodra hij aan de slag gaat. Bij iedere oproep ontstaat er dus een arbeidsovereenkomst voor de duur van de oproep.

Oproepcontract met uitgestelde prestatieplicht (Nulurencontract)

Een nulurencontract, oftewel een oproepcontract met uitgestelde prestatieplicht, houdt in dat er al wel een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, maar geen afspraken zijn gemaakt over de arbeidsomvang (het aantal uur per week). De werkgever moet de medewerker oproepen wanneer er werk is en de medewerker moet in principe ook gehoor geven aan de oproep. De medewerker ontvangt alleen loon voor het daadwerkelijk aantal gewerkte uren.

Meer weten over oproepcontracten? Lees hier verder!

Min-max contract

Een medewerker met een min-max contract heeft geen vaste arbeidsomvang maar wel een aantal garantie-uren. Dit zijn uren die de medewerker minimaal krijgt uitbetaald. Daarnaast geeft de medewerker aan hoeveel uur hij extra kan werken. Indien er voldoende werk is kan de werkgever de werknemer extra inplannen, tot het afgesproken maximaal aantal uren dat de werknemer wil/kan/mag werken.

Let wel! Als de arbeidsomvang structureel op een hoger niveau ligt kan de medewerker een beroep doen op het zogenaamde rechtsvermoeden.

Uitzendcontracten

Per 1 januari 2020 heeft een werknemer heeft recht op een vast dienstverband na 3 opeenvolgende contracten binnen 3 jaar volgens de ketenbepaling. Het is mogelijk om hier op grond van de geldende cao vanaf te wijken, bijvoorbeeld in de uitzendbranche. De cao voor uitzendkrachten (ABU of NBBU) kent namelijk een uitzondering op de ketenbepaling waardoor werknemers tot wel 5,5 jaar flexibel in dienst (van het uitzend-/detacheringsbureau) kunnen blijven. Deze afspraken zijn vastgelegd in een fasensyteem.

Daarnaast kennen uitzendcontracten een afwijkende opzegtermijn.

  • een contract met uitzendbeding (opzegbaar afhankelijk van de duur van de arbeidsverhouding);
  • een contract zonder uitzendbeding (enkel tussentijds opzegbaar indien uitdrukkelijk overeengekomen. De werkgever dient vooraf een ontslagvergunning te verkrijgen);
  • een contract voor vakantiewerkers (enkel tijdens schoolvakanties, moet vooraf een ontslagvergunning verkrijgen)

Het fasensysteem biedt meer mogelijkheden in flexibiliteit dan welke een reguliere werkgever kan aanbieden. Het uitbesteden van je personeelszaken maakt het mogelijk om gebruik te maken van deze maximale flexibiliteit.

Meer weten over de verschillende flexcontracten en de mogelijkheid om uitzendcontracten voor langere tijd of vaste uitzendcontracten aan te bieden? Lees hier meer over de verschillende soorten contracten.

Wil je weten of het uitbesteden van jouw personeelszaken bij jouw bedrijf past?

Doe de test
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen