De cao voor uitzendkrachten (ABU) maakt gebruik van het fasensysteem en bestaat uit drie fasen. Iedere fase kent een andere contractduur.

Fase A: in deze fase bied je de medewerker een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Je hebt de keuze uit 4 soorten uitzendcontracten:

Het aantal contracturen bepaal je zelf. Alle contracten in deze fase duren maximaal 78 gewerkte weken. In deze fase kun je een onbeperkt aantal arbeidscontracten aanbieden. Hierna gaat de medewerker over naar Fase B.

Fase B: in deze fase bied je de medewerker een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Het aantal contracturen bepaal je zelf. Na de afloop van ieder contract kun je de samenwerking beëindigen. Je kunt ook verlengen, tot een maximum van 6 contracten in 4 jaar, daarna gaat de medewerker over naar Fase C.

Fase C: in deze fase bied je de medewerker een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Het aantal contracturen bepaal je zelf. Dit contract is niet zonder meer opzegbaar.

We hebben van het fasensysteem een visuele infographic gemaakt voor jou zodat je het ook nog zichtbaar hebt in één handig overzicht!

Wil jij geen omkijken hebben naar cao’s en arbeidsvoorwaarden? Ontdek hoe Please jou kan ontzorgen!

Doe de test
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Wat is flex?

Met flex bedoelen we het flexibel inzetten van personeel via een externe partij, een partner in personeelszaken. Deze ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen