Arbeidstijdenwet

Werken kost energie van de medewerker, zowel mentaal als fysiek. Om medewerkers te beschermen tegen overbelasting zijn er regels over de maximale arbeidstijd. In de arbeidstijdenwet is opgenomen hoeveel een medewerker mag werken. De arbeidsinspectie controleert steekproefsgewijs op het naleven van deze wetgeving. Zij kunnen, bij een overtreding, ook boetes opleggen. Het is voor jou als werkgever dan ook belangrijk dat je hier rekening mee houdt. Wij geven je graag de hoofdlijnen van de regelingen.

Jongeren van 13 en 14 jaar

Jongeren van 13 tot en met 14 jaar mogen maximaal 12 uur per week werken. Als de medewerker op een schooldag werkt dan mag hij nog maximaal 2 uur werken. De medewerker mag enkel werken tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Een jeugdige moet minimaal 14 uur rust per dag krijgen, dit betekent dat er minimaal 14 uur zit tussen de werktijd en schooltijd. Een medewerker van 13 of 14 jaar mag werkzaamheden uitvoeren die bestaan uit: oppassen, auto’s wassen en rondbrengen van folders. Deze medewerker mag in ieder geval niet werken in een ruimte waar alcohol wordt geschonken en moet de werkzaamheden onder toezicht uitvoeren.

Meer informatie over de arbeidstijdenwet voor medewerkers van 13 tot en met 14 jaar vind je op op de site van de Rijksoverheid.

Jongeren van 15 jaar

Jongeren van 15 jaar mogen op schooldagen maximaal 2 uur per dag werken met een maximum van 12 uur per week. Tijdens schoolvakanties mogen de medewerkers maximaal 8 uur per dag werken, in de vakantie mogen zij dan maximaal 40 uur per week werken. De medewerker mag enkel werken tussen 07:00 uur en 19:00 uur op schooldagen. In het weekend en tijdens vakanties mag de medewerker tot 21:00 uur werken. Let er wel op dat ook deze medewerkers niet mogen werken in een ruimte waar alcohol wordt geschonken en niet alle werkzaamheden mogen verrichten. Zij mogen naast de werkzaamheden die een medewerker van 13 of 14 jaar mag verrichten ook de ochtendkrant bezorgen en lichte werkzaamheden in een winkel verrichten, zoals inpakken en vakkenvullen.

Lees meer over de arbeidstijdenwet van jongeren van 15 jaar op de website van de Rijksoverheid.

Jongeren van 16 en 17 jaar

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zonder meer werken. Aangezien deze jongeren nog wel (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, mag het werk hen niet verhinderen naar school te gaan. Daarom wordt de tijd die zij naar school gaan meegeteld als arbeidstijd. Bij de inroostering van de jongere moet rekening worden gehouden met het aantal uren dat hij/zij op school doorbrengt. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat het totaal van arbeidstijd én schooltijd de maximale arbeidstijd niet overschrijdt.

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen ’s nachts niet werken en niet overwerken. Risicovolle werkzaamheden mogen enkel onder deskundig toezicht worden verricht. Hierbij moet gedacht worden aan werkzaamheden met gevaarlijke stoffen of waarbij instortings- of ontploffingsgevaar bestaat, maar ook aan saaie, repeterende werkzaamheden, waardoor de aandacht van de jongere verslapt.

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

22 november 2018 Door Karlo Bax
Karlo Bax

Meer gerelateerde artikelen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Loondoorbetaling bij feestdagen

In Nederland kennen we 11 officiële feestdagen. Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een medewerker ...

Verder lezen

Wat is een G-rekening?

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening. Hiervan mag het payroll bedrijf alleen de omzetbelasting, loonbelasting en ...

Verder lezen

Wat is NEN 4400-1?

NEN 4400-1 is de kwaliteitsnorm voor uitzend- en payroll bedrijven. Deze norm bevat de punten waarop een uitzend- of ...

Verder lezen

Wat is de Verklaring Belastingdienst?

De Verklaring Belastingdienst, ofwel "Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen" is een schriftelijke ...

Verder lezen

Wat is het SNA-keurmerk?

Het SNA-keurmerk is hét keurmerk voor de uitzend- en payrollbranche. Dit kwaliteitskeurmerk wordt geborgd door de ...

Verder lezen
Delen