Wat is opvolgend werkgeverschap?

Je spreekt van opvolgend werkgeverschap wanneer er in de situatie van een medewerker niets verandert (hij voert dezelfde taken en werkzaamheden uit op dezelfde plek) behalve dat de juridische werkgever wijzigt.

Opvolgend werkgeverschap payroll

Stel, je hebt een medewerker die al een tijdje arbeid verricht bij jou. Als je deze medewerker wilt onderbrengen bij een uitzend-/payrollbedrijf kan het zijn dat het uitzend-/payrollbedrijf rekening moeten houden met dit arbeidsverleden. Hieraan liggen bepaalde regels ten grondslag. Door deze regels kan het zijn dat het opvolgend werkgeverschap gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor:

  • het aantal contracten
  • de contractsoort

Opvolgend werkgeverschap ketenbepaling

Wanneer er tussen twee arbeidsovereenkomsten een onderbreking van zes maanden of meer zit, dan is er geen sprake meer van opvolgend werkgeverschap. Dit heeft te maken met de ketenbepaling. Een werknemer heeft recht op een vast dienstverband na 3 opeenvolgende contracten binnen 3 jaar volgens de ketenbepaling, tenzij er een onderbreking is van zes maanden of meer.

(Opvolgend) werkgeverschap AOW’er

Wanneer je een uitzendkracht inleent die de AOW-leeftijd heeft bereikt, geldt:

  • Is er sprake van opvolgend werkgeverschap? Dan start de uitzendkracht aan het begin van fase A.
  • Blijft de werkgever gelijk en is de uitzendkracht werkzaam in fase A. dan blijft de uitzendkracht in fase A.
  • Blijft de werkgever gelijk en is de uitzendkracht werkzaam in fase A of B, dan start de uitzendkracht aan het begin van fase B.
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Wat is flex?

Met flex bedoelen we het flexibel inzetten van personeel via een externe partij, een partner in personeelszaken. Deze ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen