Een concurrentiebeding is een bepaling waarbij een werknemer wordt beperkt om na het beëindigen van het dienstverband, op een bepaalde wijze werkzaam te zijn. Een werkgever kan in een arbeidsovereenkomst opnemen dat een werknemer na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd niet werkzaam mag zijn voor een concurrerend bedrijf. In het concurrentiebeding moet de tijdsduur, de omschrijving van de werkzaamheden en de locatie waarvoor het beding geldt worden aangegeven.

Een concurrentiebeding is, op een enkele uitzondering na, alleen geldig bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op het moment dat een werkgever zich bij een ontslag niet houdt aan de wettelijk vastgestelde opzegtermijn, vervalt het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding tijdelijk contract

Aan het opstellen van een concurrentiebeding zitten veel strenge regels verbonden. Een concurrentiebeding kan in principe niet rechtsgeldig worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar hier zijn wel uitzonderingen op. Eén van die uitzonderingen kan worden gemaakt als er een noodzaak voor de werkgever is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet wel gemotiveerd in het concurrentiebeding wordt omschreven. Of er sprake is van een rechtsgeldig concurrentiebeding, is uiteindelijk ter beoordeling aan de rechter.

Verschil tussen concurrentiebeding en relatiebeding

De term concurrentiebeding wordt ook wel non-concurrentiebeding genoemd. Naast deze termen bestaat er nog ook een relatiebeding. Hierin wordt een beperking omschreven die betrekking heeft op het uitvoeren van werkzaamheden van een ex-werknemer voor relaties en klanten van het betreffende bedrijf. Een concurrentiebeding is gericht op het gebruik van opgedane kennis bij een concurrent, een relatiebeding heeft betrekking op de relaties en klantenkring van een bedrijf.

Persoonlijk advies over de toepassing van een concurrentiebeding

Heb je behoefte aan persoonlijk advies over de toepassing van een concurrentiebeding? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag over dit onderwerp en kunnen al jouw vragen hierover beantwoorden.

Anne Berkers Manager marketing en communicatie
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Wat is flex?

Met flex bedoelen we het flexibel inzetten van personeel via een externe partij, een partner in personeelszaken. Deze ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen