Een concurrentiebeding is een bepaling waarbij een werknemer wordt beperkt om na het beëindigen van het dienstverband, op een bepaalde wijze werkzaam te zijn. Een werkgever kan in een arbeidsovereenkomst opnemen dat een werknemer na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd niet werkzaam mag zijn voor een concurrerend bedrijf. In het concurrentiebeding moet de tijdsduur, de omschrijving van de werkzaamheden en de locatie waarvoor het beding geldt worden aangegeven.

Een concurrentiebeding is, op een enkele uitzondering na, alleen geldig bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op het moment dat een werkgever zich bij een ontslag niet houdt aan de wettelijk vastgestelde opzegtermijn, vervalt het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding tijdelijk contract

Aan het opstellen van een concurrentiebeding zitten veel strenge regels verbonden. Een concurrentiebeding kan in principe niet rechtsgeldig worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar hier zijn wel uitzonderingen op. Eén van die uitzonderingen kan worden gemaakt als er een noodzaak voor de werkgever is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet wel gemotiveerd in het concurrentiebeding wordt omschreven. Of er sprake is van een rechtsgeldig concurrentiebeding, is uiteindelijk ter beoordeling aan de rechter.

Verschil tussen concurrentiebeding en relatiebeding

De term concurrentiebeding wordt ook wel non-concurrentiebeding genoemd. Naast deze termen bestaat er nog ook een relatiebeding. Hierin wordt een beperking omschreven die betrekking heeft op het uitvoeren van werkzaamheden van een ex-werknemer voor relaties en klanten van het betreffende bedrijf. Een concurrentiebeding is gericht op het gebruik van opgedane kennis bij een concurrent, een relatiebeding heeft betrekking op de relaties en klantenkring van een bedrijf.

Persoonlijk advies over de toepassing van een concurrentiebeding

Heb je behoefte aan persoonlijk advies over de toepassing van een concurrentiebeding? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag over dit onderwerp en kunnen al jouw vragen hierover beantwoorden.

Terug naar Contract en cao
29 augustus 2018 Door Anne Berkers
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Huisvesting buitenlandse werknemers

Als je buitenlands personeel aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig ...

Verder lezen

Soorten contracten

Er zijn natuurlijk veel soorten contracten. Als je een medewerker wilt aannemen dan kom je voor de moeilijke keuze te ...

Verder lezen

Vakantiewerkerscontract

Wil je in de zomer extra personeel aannemen via een uitzendorganisatie? Dan kan een vakantiewerkerscontract de uitkomst ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Welke cao’s hanteren payrollers?

Alle uitzend- en payroll bedrijven zijn verplicht de cao voor uitzendkrachten (ABU) te volgen. In de cao staan de ...

Verder lezen