Maatschappelijk verantwoord ondernemen wil zeggen dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen. Denk hierbij aan luchtvervuiling, klimaatverandering of arbeidsomstandigheden. Bedrijven die MVO hoog in het vaandel hebben staan proberen door middel van hun bedrijfsvoering een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

Is MVO verplicht?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet verplicht voor een bedrijf. Gelukkig zijn er wel steeds meer bedrijven die de noodzaak en voordelen inzien van MVO en daarnaast worden bedrijven door de Rijksoverheid gestimuleerd tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om bedrijven handvatten te bieden zijn er OESO-richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen bij nationaal, maar ook bij internationaal zakendoen.

Naast de OESO-richtlijnen heeft de Nederlandse overheid nog een aantal regels opgesteld:

  • De overheid stelt MVO-eisen aan bedrijven bij wie zij inkoopt;
  • Er gelden duurzaamheidseisen voor 45 productgroepen;
  • Er zijn met 8 bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over MVO in het buitenland. Deze afspraken staan in een IMVO-convenant.

Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die zich richten op markt-, groei- en innovatiekansen waarbij ze winst voor mens, maatschappij en milieu proberen te behalen. MVO is hierdoor over het algemeen de standaard geworden voor ondernemen in de huidige tijd. Dit komt ook voort uit het feit dat veel klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven respect hebben voor mens en milieu.

Werknemers en MVO

Medewerkersbetrokkenheid is bij ieder bedrijfsproces belangrijk, ook als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om MVO in jouw bedrijf tot een succes te maken is het belangrijk om draagvlak te creëren. Dit doe je door middel van het doorlopen van de volgende zes stappen.

Stap 1: Zorg dat MVO een integrale visie is.
Stap 2: Maak van MVO een proces binnen jouw bedrijf en geen eindbestemming.
Stap 3: Zorg ervoor dat MVO verankerd is binnen alle bedrijfsprocessen.
Stap 4: Maak MVO niet verplicht, maar stimuleer medewerkers wel.
Stap 5: Zet enthousiaste medewerkers in als ambassadeurs.
Stap 6: Geef als werkgever het goede voorbeeld en doe actief mee.

Onderzoek van GoodUp laat zien dat MVO een directe relatie heeft met medewerkersbetrokkenheid. Het MVO-beleid van jouw organisatie is in stijgende mate van invloed op hoe aantrekkelijk medewerkers een bedrijf vinden om er te gaan en/of blijven werken. Creëer jij met jouw MVO-beleid een hogere medewerkersbetrokkenheid? Dan heeft dit positieve gevolgen voor de productiviteit, klanttevredenheid, loyaliteit en omzetgroei.

Aan de slag met MVO

Is het ook jouw doel om aan de slag te gaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of wil je weten of je op de goede weg bent? Hieronder zetten we een aantal belangrijke aandachtspunten voor je op een rij:

  • Houd binnen al je bedrijfsprocessen rekening met de maatschappelijke effecten van je bedrijfsactiviteiten;
  • Stem je bedrijfsbeslissingen voortdurend af op de belangen van de maatschappij;
  • Besteed extra aandacht aan het creëren van goede arbeidsomstandigheden;
  • Onderneem duurzaam, bespaar energie en ga slim om met grondstoffen;
  • Doe eerlijk zaken en maak geen misbruik van macht;
  • Verstrek eerlijke en duidelijke informatie aan klanten.

Veel succes en plezier met maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Overwerk, wat mag wel en wat niet?

Hoe zit het eigenlijk met overwerk? Wat mag wel en wat niet? Mag je medewerkers verplichten tot overwerk? En hoe betaal ...

Verder lezen

Wat zijn de maatregelen van de Brexit voor ondernemers?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De Brexit is daarmee een feit. Heb je ...

Verder lezen

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor (reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ...

Verder lezen

Veelgestelde vragen over de WAB

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ...

Verder lezen