Bereken je payroll tarief

Kies je ervoor om de zorg voor je medewerkers bij ons onder te brengen, dan weet je zeker dat alles goed geregeld is. Van verzuimverzekering en arbo-contracten tot juridische ondersteuning en pensioenpremies. Maar wat kóst payroll nu precies?

Vaak ben je goedkoper uit dan je denkt! Vul de onderstaande calculator in en bereken snel en eenvoudig jouw payroll tarief.

  • Vul hier het bruto uurloon van de medewerker in of hanteer de loonschalen vanuit jouw cao. Voor de vaststelling van het brutosalaris hanteer je minimaal het wettelijk minimumloon én afspraken die vastgelegd zijn in een cao indien deze Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is. Uiteraard adviseren we je hier graag over.
    Voer een getal groter dan of gelijk aan 2.84 in.
  • Bij een bestaande medewerker dienen we het arbeidsverleden mee te nemen. We helpen je graag met het inschalen van de medewerker als je hier vragen over hebt.
  • Indien de medewerker geen vast aantal uren per week werkt kun je kiezen voor variabele uren. Je geeft dan per periode de daadwerkelijk gewerkte uren door. Voor medewerkers met een vast aantal uren per week geef je eenmalig het aantal uren door en ontvang je per periode dezelfde factuur.
  • Indien de medewerker minder dan 12 uur per week werkt, kun je de reservering van vakantiegeld en -dagen direct bij het uurloon laten uitbetalen. Bij meer dan 12 uur zijn we verplicht om vakantiegeld en –dagen te reserveren.
  • Als je ervoor kiest om het totale verzuim te verzekeren, dan is de reservering voor ziekteverzuim meegenomen in de factor en ontvang je geen factuur indien de medewerker ziek is. Je kunt er ook voor kiezen om (voor een deel) zelf het risico te nemen om zo een gunstige factor te krijgen. Kies je ervoor om verzuim niet mee te verzekeren, dan worden de verzuimuren aan je doorberekend.

Een voordelig tarief

Please werkt voor een alsmaar groeiend aantal ondernemers en werknemers. Dankzij deze groeiende aantallen kunnen wij processen automatiseren, zaken voordeliger inkopen en risico’s beter spreiden en opvangen. Daarom zijn we ervan overtuigd dat je met onze diensten goedkoper uit bent dan wanneer je alles zelf regelt.

Benieuwd wat payroll voor jou kost?

Vraag een offerte aan

Bespaar met Please

Jouw loonkosten zijn opgebouwd uit een aantal elementen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

Jouw huidige loonkosten


1Bruto salaris

Voor de vaststelling van het brutosalaris hanteer je minimaal het wettelijk minimumloon én afspraken die vastgelegd zijn in een cao indien deze Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is.

2Wettelijke verplichtingen

Sociale lasten werkgeven (onder andere WW, WAO, ZW en WIA), sectorpremies, afdrachten sectorspecifieke regelingen, opbouw vakantiedagen, vakantiegeld en overig verlof.

3Verzekeringen

Aanvullende verzekeringen zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, kosten arbodienst/verzuimbegeleiding, juridische kosten.

4Overige kosten

Pensioen, administratieve kosten: eigen administratie/accountantskosten/salarisverwerker.

Loonkosten via Please


1Bruto salaris

Voor de vaststelling van het brutosalaris hanteer je minimaal het wettelijk minimumloon én afspraken die vastgelegd zijn in een cao indien deze Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is. Uiteraard adviseren we je hier graag over.

5Afgesproken factoren

Bij Please betaal je een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit is de factor die wij met je afspreken. Deze factor dekt álle elementen van je personeelskosten.

Jouw besparing

Je bespaart kostbare tijd én geld dat je, wanneer je zaken doet met Please, volledig kunt besteden aan het runnen van je bedrijf. Dankzij het collectief dat wij onze opdrachtgevers kunnen aanbieden zijn wij in staat zaken te automatiseren en goedkoper in te kopen. Ook kunnen wij risico's beter spreiden en opvangen. Hierdoor zijn wij ervan overtuigd dat je jouw personeelskosten zelf niet goedkoper kunt regelen.


Naar deze kosten heb je geen omkijken meer

Bespaar véél eigen tijd én op de kosten van premies, verzekeringen, juridische en administratieve kosten.

Bruto salaris

Je spreekt zelf het bruto salaris met je medewerker af. Het bruto salaris vormt de basis van je personeelskosten.

Verlofdagen

Iedere werknemer heeft recht op verlofdagen. Dit rekenen we om naar een percentage per gewerkt uur. De medewerker kan verlof in uren opnemen. Of het direct bij het salaris uitbetaald krijgen.

Vakantiegeld

Vakantiegeld bedraagt 8% van het bruto salaris. Een medewerker krijgt dit 1 maal per jaar met het salaris van mei of juni uitbetaald. Werkt de medewerker maximaal 12 uur per week? Dan wordt het vakantiegeld direct bij elke salarisbetaling uitbetaald. In dat geval vervalt de jaarlijkse betaling.

Pensioenpremie werkgeversdeel

Wij werken samen met verschillende pensioenaanbieders, waaronder Brand New Day en StiPP. De werkgeversbijdrage voor pensioen is inbegrepen in de factor die je met ons afspreekt.

Basispremie WAO/WIA

Dit is een premie voor werknemersverzekeringen die werknemers beschermt tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Deze premie is voor alle werkgevers gelijk. Premie: 6,96%

AWf-premie

De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert onder andere een deel van de WW, ZW en re-integratie. De premie hiervoor bedraagt 3,60%

Zvw werkgeversbijdrage

Dit is een premie uit de Zorgverzekeringswet. Het percentage is voor iedere werkgever gelijk. De premie bedraagt 6,95%

Sectorpremie

De sectorpremie is onderdeel van de Werkloosheidswet (WW) en financiert een deel van de WW-uitkeringen. De hoogte van de premie wordt elk jaar aangepast aan de werkloosheidontwikkeling in onze sector.

Ziekteverzuim

Bij ziekte neemt Please de volledige begeleiding van de medewerker voor haar rekening. Wij onderhouden contact met arbodienst, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen. En begeleiden Poortwachter- en re-integratietrajecten.

Loondoorbetaling bij ziekte

Please betaalt zieke werknemers door tijdens ziekte. Je hoeft voor de medewerkers die je bij ons aanmeldt dus zelf geen ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Je bepaalt zelf de hoogte van je eigen risico.

Juridische bijstand

Onze eigen juridische afdeling begeleidt en adviseert – telefonisch en online – bij juridische werkgerelateerde vraagstukken. Jij én je medewerkers krijgen altijd een deskundig antwoord.

Wet- en regelgeving bijhouden en toepassen

Please volgt de wet- en regelgeving over arbeidsrecht op de voet. En implementeert deze regelgeving in de dagelijkse praktijk. Zo weet je zeker dat alles voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

Personeelsadministratie

Zoals opstellen juridisch correcte arbeidsovereenkomst. Controleren identiteitsbewijs medewerkers als zij in dienst komen. Gegevens vastleggen in het personeelsdossier. Tijdig signaleren en afhandelen van contractverlengingen. Uitdienstmeldingen afhandelen.

Salarisadministratie

Denk aan: salaris berekenen en uitbetalen. Loonstroken en jaaropgaven opstellen en verstrekken. Sociale lasten afdragen. Verlof registreren.

Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigrisico

Met deze verzekering is je aansprakelijkheidsrisico verzekerd als je werknemer tijdens werk – en als bestuurder of inzittende van een motorvoertuig – letselschade oploopt.

Collectiviteitsvoordelen

Jij en je medewerkers profiteren van collectiviteitskorting op verzekeringen, zoals de ziektekostenverzekering.

Schadeverzekering

Deze verzekering dekt de schade van een werknemer, veroorzaakt door een ongeval dat tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor jouw onderneming of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan je bedrijf is voorgevallen

Extra voordelen

Je krijgt korting op onder andere BHV-cursussen voor je medewerkers via een geselecteerde partner. En jouw medewerkers studeren met de laagste prijsgarantie bij NTI. Daarnaast krijgen jij en je medewerkers korting op kaartjes voor pretparken, de bioscoop en andere uitjes.

Vragen over de kosten van payroll?

Arno van Helvoirt
Adviseur

Arno van Helvoirt

Dagelijks ga ik langs bij ondernemers uit alle branches en windrichtingen. Ik begrijp wat de klant wil en kom zo tot een passend voorstel.
Bel naar

0492 388 888

ma t/m vrij van 08:00 - 18:00
Of stuur een mail naar a.vanhelvoirt@please.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers en werkgevers

Schrijf je in en blijf automatisch op de hoogte van nieuws en tips over ondernemen en werkgeven.

Ik wil me inschrijven!