Heb je personeel in dienst of sta je op het punt om personeel aan te nemen? En besteed jij je tijd het liefst aan ondernemen maar wil je wel dat al jouw personeelszaken goed geregeld zijn? Dan is de payroll dienstverlening van Please iets voor jou! Het enige wat je hoeft te doen is op zoek te gaan naar de ideale kandidaat, de rest doen wij! Van het in dienst melden, tot het verlonen én behouden van jouw werknemers.

Please is jouw partner in personeelszaken en neemt graag álle taken van het werkgeverschap van je over.

Zo profiteer jij als ondernemer van:

 • Zorgeloos werkgeven: je weet zeker dat jouw personeelszaken goed geregeld zijn
 • Meer tijd voor jouw bedrijf: jij hebt geen omkijken meer naar de rompslomp van het werkgeverschap
 • Minder risico’s: jij verlegt werkgeversrisico’s, zoals verzuim, naar jouw partner in personeelszaken: Please!
 • Inzicht in je personeelskosten: je ontvangt één overzichtelijke factuur met daarop de all-in kostprijs van jouw personeel

Wat is payroll?

Payroll betekent het uitbesteden van alle taken en risico’s die komen kijken bij het werkgeverschap bij één loket: een partner in personeelszaken, zoals Please. Jouw werknemers komen bij Please op de loonlijst, maar voeren hun dagelijkse werkzaamheden uit bij jou op de werkvloer. Eigenlijk hoef je alleen nog maar de juiste werknemer te vinden en de gewerkte uren aan ons door te geven. De rest doen wij! Denk aan het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst als ware hij bij jou in directe dienst (3 tijdelijke opeenvolgende contracten in 3 jaar tijd), het op tijd uitbetalen van het salaris en het begeleiden van verzuim. Daarnaast kunnen jij en je werknemers ons altijd bereiken voor werkgerelateerde vraagstukken. Wij helpen graag!

Hiervoor betaal jij als opdrachtgever een vast, vooraf overeengekomen tarief. Geen vervelende verrassingen achteraf of addertjes onder het gras dus, maar duidelijkheid en transparantie.

Op deze manier weet je zeker dat alles goed geregeld is en kun jij je weer volledig focussen op jouw bedrijf.

Benieuwd of het uitbesteden van je personeelszaken iets voor jou is?

Doe de test!
Wat is payroll? Zo ziet de payrollconstructie van Please eruit.

Wat zijn de voordelen van payroll?

Als je payrollt weet je zeker dat alles goed geregeld is voor jou en je personeel, een geruststellende gedachte! Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle werkgeversrisico’s en –taken. Je weet zeker dat jouw personeel een goede arbeidsovereenkomst krijgt met álle arbeidsvoorwaarden, als ware hij bij jou in directe dienst. Dit geeft jou de ruimte om je weer volledig te richten op het laten groeien van je bedrijf. Daarnaast heb je met payroll direct inzicht in jouw personeelskosten. Vakantiegeld, pensioenpremie, verzekeringen, verzuimbegeleiding; het is allemaal inbegrepen in het all-in tarief bij Please.

Ontdek alle voordelen van payroll

Ontzorging én flexibiliteit?

Als je kiest voor payroll bieden wij jouw werknemers een contract aan met álle arbeidsvoorwaarden als ware hij bij jou in directe dienst. Denk aan loonschalen, vakantiedagen, vakantiegeld, toeslagen, et cetera. Dit betekent ook dat wij maximaal 3 tijdelijke opeenvolgende contracten in 3 jaar tijd kunnen bieden.

Wil je naast ontzorging ook profiteren van maximale flexibiliteit als het aankomt op contractvormen? Wellicht is onze flex dienstverlening iets voor jou!

Benieuwd naar onze flex dienstverlening en wat wij voor jou kunnen betekenen?

Lees hier alles over flex dienstverlening van Please

Wat kost payrolling?

Als je payrollt betaal je een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit tarief bestaat uit het brutosalaris van de werknemer en de afgesproken factor. Deze factor dekt alle elementen van je personeelskosten. Maar let op! Ga je een vergelijking maken? Onderzoek dan goed welke kosten er precies zijn inbegrepen in de factor. Zo voorkom je onvoorziene kosten achteraf.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat de volgende kosten zijn inbegrepen in jouw tarief:

 • Vakantiegeld
 • Vakantiedagen
 • Pensioenpremie
 • Overig verlof
 • Afdracht sociale lasten (onder andere WW, WAO, ZW en WIA)
 • Afdrachten sectorspecifieke regelingen
 • Aanvullende verzekeringen zoals voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Kosten arbodienst/verzuimbegeleiding
 • Juridische kosten

En omdat Please werkt voor een alsmaar groeiend aantal ondernemers en werknemers kunnen wij processen automatiseren, zaken voordeliger inkopen en risico’s beter spreiden en opvangen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat je met onze diensten goedkoper uit bent dan wanneer je alles zelf regelt.

Jouw huidige loonkosten


1Bruto salaris

Jouw loonkosten zijn opgebouwd uit een aantal elementen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: Voor de vaststelling van het brutosalaris hanteer je minimaal het wettelijk minimumloon én afspraken die vastgelegd zijn in een cao indien deze Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is.

2Wettelijke verplichtingen

Sociale lasten werkgeven (onder andere WW, WAO, ZW en WIA), sectorpremies, afdrachten sectorspecifieke regelingen, opbouw vakantiedagen, vakantiegeld en overig verlof.

3Verzekeringen

Aanvullende verzekeringen zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, kosten arbodienst/verzuimbegeleiding, juridische kosten.

4Overige kosten

Pensioen, administratieve kosten: eigen administratie/accountantskosten/salarisverwerker.

Loonkosten via Please


1Bruto salaris

Voor de vaststelling van het brutosalaris hanteer je minimaal het wettelijk minimumloon én afspraken die vastgelegd zijn in een cao indien deze Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is. Uiteraard adviseren we je hier graag over.

5Afgesproken factoren

Bij Please betaal je een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit is de factor die wij met je afspreken. Deze factor dekt álle elementen van je personeelskosten.

Jouw besparingBen je benieuwd naar jouw payrolltarief?

Bereken jouw payrolltarief

Wat doet een partner in personeelszaken voor jou?

Het opstellen van arbeidsovereenkomsten

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst is een belangrijke taak. Voordat je een arbeidsovereenkomst aanbiedt moet je jezelf het volgende afvragen:

 • Wat voor soort contract kan ik het beste aanbieden?
 • Is er een cao van toepassing op jouw bedrijfsvoering? En zo ja, welke?
 • Welke opzeg- en aanzegtermijnen moet/mag ik hanteren?
 • Hoeveel vakantiedagen en vakantiegeld moet/mag ik toekennen?
 • Wat de regels zijn omtrent loondoorbetaling bij ziekte?
 • Welke afspraken mag ik nog meer maken over onkostenvergoeding, reiskosten, bonussen, et cetera?
 • Et cetera…

Je kunt dit natuurlijk uitbesteden bij een juridisch adviseur, maar zij zijn niet altijd op de hoogte van verplichtingen op grond van de cao van jouw branche. Daarnaast ben jij zelf verantwoordelijk voor het aansturen van je adviseur. Hoe fijn is het als één partij je dit soort taken uit handen neemt?

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat het personeel op jouw werkvloer een correcte arbeidsovereenkomst heeft. Zodra jij jouw werknemer bij ons aanmeldt stellen wij de arbeidsovereenkomst op. Dat kan vaak al binnen 1 werkdag!

ID check

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om altijd van iedere werknemer het identiteitsbewijs te controleren bij indiensttreding, maar:

 • Wat is een geldig identiteitsbewijs?
 • Waar moet ik op letten bij het uitvoeren van een ID-check?
 • Hoe lang moet/mag ik deze gegevens bewaren?
 • Et cetera…


Als je samenwerkt met Please weet je zeker…

… dat je hieraan geen kostbare tijd meer hoeft te besteden én dat de check juist wordt uitgevoerd. Wij nemen jou deze taak graag uit handen. Dankzij onze geautomatiseerde en goed beveiligde systemen controleren, bewaren én beveiligen wij alle gegevens zoals de wet dat van ons verlangt.

Tijdige signalering contractverlengingen

Per 1 januari 2020 mag je een werknemer op payrollbasis, net als een werknemer in directe dienst, maximaal 3 tijdelijke opeenvolgende contracten in 3 jaar tijd aanbieden. Daarna volgt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Als je een tijdelijk contract wilt verlengen of beëindigen dien je dat meestal 1 maand voordat het contract afloopt kenbaar te maken aan de werknemer. Doe je dat niet? Dan wordt het automatisch verlengd. We kunnen ons voorstellen dat je, met name tijdens drukte, niet altijd zicht en grip hebt op de status van alle lopende contracten.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat wij je proactief op de hoogte houden van de status van alle lopende contracten. Loopt het contract van een werknemer bijna af? Dan signaleren wij dit tijdig en bespreken we met jou de mogelijkheden van een verlenging van het contract.

Wil je graag meer flexibiliteit als het aankomt op contractvormen? Ook dat kan via Please!

Lees hier alles over de flex dienstverlening van Please

Salarisadministratie

Uiteraard nemen wij je ook de salarisadministratie volledig uit handen. Wij verzorgen namelijk het hele werkgeverschap van A tot Z. Het voeren van een goede salarisadministratie hoort daar natuurlijk ook bij. Denk aan:

 • Het maken van salarisberekeningen
 • Het uitbetalen van het salaris
 • Het opstellen van loonstroken
 • Het verzorgen van jaaropgaves
 • De afdracht van sociale lasten
 • Et cetera…


Als je samenwerkt met Please weet je zeker…

…dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken en je werknemers áltijd op tijd hun salaris ontvangen. Onze backoffice-experts zijn volledig opgeleid en toegelegd op het juist verlonen van onze ruim 10.000 medewerkers. Daarbij letten we natuurlijk op de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving.

Benieuwd of het uitbesteden van je personeelszaken, waaronder de salarisadministratie, iets voor jou is?

Doe de test!

Wet- en regelgeving

Eén van de grootste uitdagingen van het werkgeverschap is het bijhouden en implementeren van de voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Want…

 • Hoe zit het met de arbeidstijdenwet?
 • Hoeveel vakantiedagen en -geld moet/mag ik uitkeren?
 • Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?
 • Wat zijn de regels omtrent ziekte van een werknemer?
 • Wat als een werkneemster zwanger wordt?
 • Hoe zit het met het wettelijk minimumloon?
 • Et cetera…


Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat je altijd werkt conform wet- en regelgeving. Please beschikt namelijk over een eigen juridische afdeling. Daardoor zijn wij altijd op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht en de implementatie daarvan.

En mocht een juridische kwestie zich voordoen? Ook dan kun je terugvallen op de kennis en expertise van onze juridisch afdeling. Dit is gewoon inbegrepen in ons tarief.

Verzuimbegeleiding

Als een werknemer (langdurig) ziek wordt, staat je als werkgever vaak een ingewikkeld, tijdrovend en bovendien kostbaar traject te wachten. Met name als je werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft. Jij bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het contact met de bedrijfsarts, UWV, de zieke werknemer, et cetera. Je arbodienstverlener kan je hier tot zekere hoogte bij helpen, maar je weet dan ook zeker dat er een gepeperde rekening op de mat valt.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat de verzuimbegeleiding van je werknemers goed verloopt. Wij beschikken namelijk over een eigen verzuimafdeling binnen Please. Onze verzuimexperts weten hoe je ziekteverzuim het best begeleidt, binnen de kaders van de Wet verbetering poortwachter (wvp). Wij nemen het volledige verzuimtraject van je over, onderhouden alle contacten en begeleiden de zieke werknemer.

Je hebt de keuze om het risico bij ziekte volledig of deels bij Please onder te brengen, zo bespaar je niet alleen veel tijd, maar ook de hoge, en vaak onverwachte, kosten die komen kijken bij een verzuimtraject. Ook verzuimbegeleiding is namelijk inbegrepen in ons tarief.

Benieuwd wat het uitbesteden van jouw personeelszaken, waaronder verzuimbegeleiding, bij Please kost?

Bereken hier jouw tarief!

HR advies

De mate van begeleiding en ontzorging is bij ieder bedrijf in de flexbranche anders. Vaak ben je zelf verantwoordelijk voor alles wat er met de werknemers op de werkvloer gebeurt. Bij Please is dat anders. Wij staan je graag bij met advies en praktische ondersteuning op HR gebied. Denk aan:

 • Het opstellen van een salarishuis
 • Het definiëren van heldere functieprofielen
 • Het voeren van sollicitatie-/functionering-/beoordelings-/planningsgesprekken
 • Het preventief werken aan verzuim
 • Outplacement
 • Et cetera

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat je altijd kunt terugvallen op onze HR experts. Wij komen graag bij je langs voor een vrijblijvende HR scan. Daarmee brengen we het HR beleid van jouw organisatie snel en eenvoudig in kaart. Heb je (tijdelijk) extra slagkracht nodig of wil je een professionaliseringsslag maken op HR vlak? Onze HR experts staan voor je klaar!

Meer weten over de HR dienstverlening van Please en wat wij voor jou kunnen betekenen?

Lees hier alles over Please HR

Opleiding en ontwikkeling

Om werknemers te binden en boeien is het belangrijk om passende trainingen, opleidingen en cursussen aan te bieden én te werken aan loopbaanontwikkeling. We snappen dat je daar als ondernemer niet altijd genoeg tijd, financiële ruimte en/of capaciteit voor hebt.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat werknemers gratis kunnen kiezen uit het uitgebreide en wisselende online trainingsaanbod van GoodHabitz of een opleiding bij het NTI kunnen volgen met korting via Please. Zo werken we samen aan het versterken van de positie van jouw werknemers.

Daarnaast staan onze HR experts klaar voor jou en je werknemers om te adviseren en ondersteunen bij ontwikkelgesprekken, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, loopbaanontwikkeling, et cetera.

Uitdiensttredingen

Ook de uitstroom van werknemers hoort bij het werkgeverschap. Als je een tijdelijk contract met een werknemer wilt beëindigen biedt Please ondersteuning. Wij adviseren over de mogelijkheden en kijken indien gewenst samen met de werknemer of we hem of haar kunnen herplaatsen. Is dat niet mogelijk? Dan begeleiden wij de uitdiensttreding van de werknemer.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat je je ook over eventuele uitdiensttredingen geen zorgen hoeft te maken. Ook dat valt binnen het takenpakket en het tarief van Please.

Benieuwd wat het uitbesteden van jouw personeelszaken bij Please kost?

Vraag hier een vrijblijvend adviesgesprek aan

Persoonlijk en betrokken

Tot slot weet je zeker dat, als je samenwerkt met Please, jij en de werknemers kunnen rekenen op persoonlijk advies en oprechte betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat jij en de werknemers zo goed mogelijk geholpen worden en antwoord krijgen op alle mogelijke vragen.

Ons team van interne relatiebeheerders iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 uur klaar om je persoonlijk te woord te staan. Bel ons gerust via 0492 – 388 888 of mail je naar info@please.nl.

Daarnaast komt jouw persoonlijke relatiebeheerder binnen Please minimaal één keer per jaar bij je langs. Zo informeren we je over belangrijke zaken en kijken we of we je nóg beter kunnen helpen. Maar we zijn natuurlijk ook gewoon heel benieuwd hoe het gaat met jou en je bedrijf.

 

Veelgestelde vragen en misverstanden over payroll

Algemene informatie over payroll

Heb je personeel in dienst of sta je op het punt om personeel aan te nemen? En besteed jij je tijd het liefst aan ondernemen maar wil je wel dat al jouw personeelszaken goed geregeld zijn? Dan is de payroll dienstverlening van Please iets voor jou! Het enige wat je hoeft te doen is op zoek te gaan naar de ideale kandidaat, de rest doen wij! Van het in dienst melden, tot het verlonen én behouden van jouw werknemers.

Lees hier meer over de payroll dienstverlening van Please.

Payroll is al interessant vanaf 1 medewerker en biedt met name een oplossing wanneer je:

 • af wilt van de administratieve rompslomp;
 • de risico’s van zieke medewerkers wilt beperken;
 • je personeelszaken goed wilt regelen.

Lees hier verder over de voordelen van payrolling.

Binnen een payroll constructie is het payroll bedrijf de juridisch werkgever. De ondernemer die zijn personeel bij een payroll bedrijf onderbrengt verzorgt de dagelijkse aansturing van de medewerkers op de werkvloer. Alle overige personele zaken worden overgenomen door het payroll bedrijf.

Als het payroll-/uitzendbedrijf niet betrokken was bij de werving en selectie van de medewerker, én als de medewerker exclusief ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde ondernemer (opdrachtgever).

Flexibel personeel inzetten is dus niet meer mogelijk via payrolling. Wil je als ondernemer toch gebruikmaken van maximale flexibiliteit als het aankomt op contractvormen? Dan kies je voor uitzenden. De werknemer wordt dan geworven door het uitzendbedrijf en niet exclusief aan je ter beschikking gesteld.

Lees hier hoe je jouw personeel flexibel inzet door middel van de flex dienstverlening van Please.

Payroll betekent het uitbesteden van alle taken en risico’s die komen kijken bij het werkgeverschap bij één loket: een partner in personeelszaken. Jouw werknemers komen daar op de loonlijst, maar voeren hun dagelijkse werkzaamheden uit bij jou op de werkvloer. Eigenlijk hoef je alleen nog maar de juiste werknemer te vinden en de gewerkte uren door te geven. De rest wordt voor je gedaan!

Lees meer over de payroll dienstverlening van Please.

Als een payroll medewerker arbeidsongeschikt raakt neemt het payroll bedrijf alle begeleiding omtrent het re-integreren van de medewerker en de processen die verplicht gesteld worden door de Wet Verbetering Poortwachter over. Daar heb je als opdrachtgever geen omkijken naar. Je wordt, , wel op de hoogte gehouden over de re-integratiemogelijkheden bij jouw onderneming.

Lees hier verder over arbeidsongeschiktheid van werknemers

Informatie rondom contracten

Tot 1 januari 2020 hadden payroll- en uitzendkrachten dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. De WAB definieert payroll voor het eerst in de wet en brengt onderscheid aan tussen payrollkrachten enerzijds en uitzendkrachten anderzijds. Hierdoor is de cao voor uitzendkrachten (ABU of NBBU) niet langer van toepassing op payrollkrachten (dat was tot 1 januari 2020 nog wel het geval). Nu is een verplicht gestelde branche cao (indien deze er is) van toepassing op de payrollkracht.

Op het contract van een payrollmedewerker zijn alle arbeidsvoorwaarden van toepassing, als ware hij in dienst van zijn opdrachtgever. Dit betreft zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Hiervoor kijken we naar de verplicht gestelde branche cao (indien van toepassing) én een eventueel arbeidsvoorwaardelijk reglement dat van toepassing is op het bedrijf waar de payrollmedewerker werkt. Is er géén cao van toepassing (zoals bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening) en zijn er geen specifieke arbeidsvoorwaarden bij de opdrachtgever aanwezig, dan gelden minimaal de arbeidsvoorwaarden zoals de wet deze voorschrijft.

Als het payroll-/uitzendbedrijf niet betrokken was bij de werving en selectie van de medewerker, én als de medewerker exclusief ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde ondernemer (opdrachtgever).

Met ingang van de WAB kun je als werkgever maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd aanbieden, daarna volgt een contract voor onbepaalde tijd. Hier kan bij cao van worden afgeweken. Na 6 maanden contractonderbreking begint de keten van contracten weer opnieuw. Ook hier kan bij cao van worden afgeweken; bijvoorbeeld indien sprake is van seizoenswerk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Payroll biedt twee contractvormen namelijk een contract voor bepaalde tijd en een contract voor onbepaalde tijd.

Via payroll moet je na 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Ook een contract voor onbepaalde tijd kun je aanbieden via een HR-, payroll- of uitzendbedrijf. Wil je jouw personeel 5,5 jaar flexibel in kunnen zetten, lees hier dan meer over de flex dienstverlening van Please.

Ja, dat kan. Een medewerker is niet verplicht een payroll contract te accepteren. Je kunt dan besluiten de medewerker zelf in dienst te nemen, mits je hiervoor de juiste voorzieningen hebt, of je kiest ervoor de medewerker niet in dienst te nemen. Wil je een medewerker met een vast contract een payroll contract aanbieden en weigert de medewerker dit, dan kun je de medewerker niet dwingen. Je kunt echter wel de medewerker meer bekend maken met de voordelen van payroll en uitleggen waarom jij ervoor kiest om samen te werken met een payroll bedrijf.

Misverstanden over payroll

Nee, werkgeversverplichtingen dienen altijd te worden voldaan. Echter neemt een HR-, payroll- of uitzendbedrijf deze verplichtingen over van een ondernemer. Zij dragen dus de risico’s en verantwoordelijkheden.

Als je payrollt volgen we de branche cao en het arbeidsvoorwaardenpakket die van toepassing zijn op jouw bedrijf. Dit betekent dat we alle arbeidsvoorwaarden, ook wat betreft ziekte, uit deze cao of arbeidsvoorwaardenpakket toepassen op de arbeidsovereenkomst van de medewerker. Op deze manier is er geen verschil tussen een zieke medewerker die bij jou in directe dienst is, of een zieke medewerker die bij een payroll bedrijf in dienst is.

De overheid stelt dat een payroll medewerker vanaf 1-1-2021 recht heeft op (adequaat) pensioen indien bij de opdrachtgever tevens een pensioenregeling geldt. Tot 1-1-2021 bouwen payroll medewerkers pensioen op in het StiPP pensioen.

Nee. Het arbeidscontract van een payroll medewerker heeft dezelfde rechten en plichten als een normaal arbeidscontract.

In het kader van goed werkgeverschap kijkt Please samen met de opdrachtgever naar opleidingsmogelijkheden voor medewerkers. Daarnaast investeert Please extra in online trainingen via GoodHabitz en korting op studies bij NTI.

Nee. Uiteraard betaal je voor de dienstverlening van een payroll bedrijf. Maar daarnaast zijn ook de kosten voor juridische bijstand bij arbeidszaken, arbo-contracten en een verzuimverzekering inbegrepen. Ook bieden veel payroll bedrijven een schaalvoordeel doordat zij op grote schaal zaken kunnen inkopen én bespaar je veel kostbare tijd.

Wat vinden onze opdrachtgevers van Please

Klantcase Opvallers

Opvallers

Please helpt ons uitstekend om alles goed te regelen voor onze mensen.

Lees verder
Wouter Vink, algemeen directeur van Holland Evenementen Groep, voor het Wipe-out sign

Holland Evenementen Groep

We genereren met één druk op de knop al de uit te betalen uren.

Lees verder
Klantcase Acne en Schoonheidsinstituut Annie Verhoeven

Schoonheidsinstituut Annie Verhoeven

Ieder jaar hikten we aan tegen de uitbetaling van het vakantiegeld aan de meiden.

Lees verder
Klantcase Fotohuisjehuren

Fotohuisjehuren.nl

De tarieven zijn duidelijk, het systeem is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Lees verder
de spellenwinkel please lr 3

Dé Spellenwinkel

Please attendeert me ook actief op dingen die ik niet weet, op nieuwe wetgeving etc.

Lees verder

Vragen over de payroll dienstverlening?

Arno van Helvoirt
Adviseur

Arno van Helvoirt

Dagelijks ga ik langs bij ondernemers uit alle branches en windrichtingen. Ik begrijp wat de klant wil en kom zo tot een passend voorstel.
Bel naar

0492 388 888

ma t/m vrij van 08:00 - 18:00
Of stuur een mail naar a.vanhelvoirt@please.nl