Heb jij behoefte aan het flexibel inzetten van personeel én wil je af van de rompslomp die komt kijken bij het werkgeverschap? Dan is de flex dienstverlening van Please iets voor jou! Samen gaan we op zoek naar de ideale kandidaat voor een functie binnen jouw bedrijf. Maar daar stopt onze dienstverlening niet. Want, nadat we de perfecte kandidaat hebben gevonden, regelen we álles wat er komt kijken bij het aannemen, verlonen én behouden van deze werknemers.

Please is jouw partner in personeelszaken en neemt graag álle taken van het werkgeverschap van je over.

Zo profiteer jij als ondernemer van:

 • Meer flexibiliteit: tot wel 5,5 jaar flexibele contractvormen
 • Minder risico’s: jij verlegt werkgeversrisico’s, zoals verzuim, naar jouw partner in personeelszaken: Please!
 • Zorgeloos werkgeven: jij hebt geen omkijken meer naar de rompslomp van het werkgeverschap en dus meer tijd voor je core business

Wat is flex?

Flex is het flexibel inzetten van personeel. Als je personeel flexibel inzet, leen je personeel in via een externe partij zoals Please. Wij zijn de juridisch werkgever van het personeel. Dit betekent dat wij de bijbehorende werkgeversrisico’s dragen en de werkgeverstaken van je over nemen. Wij werven jouw ideale kandidaat en stellen hem of haar op uitzendbasis aan jou beschikbaar. Daarvoor betaal jij als opdrachtgever een vast, vooraf overeengekomen tarief. Geen vervelende verrassingen achteraf of addertjes onder het gras dus, maar duidelijkheid en transparantie.

Jij geeft alleen nog maar aan ons door dát je op zoek bent naar een nieuwe werknemer en wij doen de rest! Van het opstellen van een wervende vacaturetekst tot het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst, het op tijd uitbetalen van het salaris en het begeleiden bij verzuim. Zo kun jij je volledig richten op het laten groeien van je bedrijf.

Als je samenwerkt met Please…
…dan kies je voor het uitbesteden van de werkgeversrisico’s en –taken, zodat jij je volledig kunt richten op het laten groeien van je bedrijf en profiteer jij als opdrachtgever van maximaal flexibele contractvormen. Dit betekent dat je personeel tot wel 5,5 jaar flexibel kunt inlenen.

Benieuwd of het uitbesteden van je personeelszaken iets voor jou is?

Doe de test
Wat is flex? Zo ziet de flexconstructie van Please eruit.

Wat kost het flexibel inzetten van personeel?

Als je personeel inleent bij een externe partij betaal je vaak een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit tarief bestaat uit het brutosalaris van de werknemer en de afgesproken factor. Deze factor dekt alle elementen van je personeelskosten. Maar let op! Ga je een vergelijking maken? Onderzoek dan goed welke kosten er precies zijn inbegrepen in de factor. Zo voorkom je onvoorziene kosten achteraf.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat de volgende kosten zijn inbegrepen in jouw tarief:

 • Werving en selectie
 • Vakantiegeld
 • Vakantiedagen
 • Pensioenpremie
 • Overig verlof
 • Afdracht sociale lasten (onder andere WW, WAO, ZW en WIA)
 • Afdrachten sectorspecifieke regelingen
 • Aanvullende verzekeringen zoals voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Kosten arbodienst/verzuimbegeleiding
 • Juridische kosten

Jouw huidige loonkosten


1Bruto salaris

Jouw loonkosten zijn opgebouwd uit een aantal elementen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: Voor de vaststelling van het brutosalaris hanteer je minimaal het wettelijk minimumloon én afspraken die vastgelegd zijn in een cao indien deze Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is.

2Wettelijke verplichtingen

Sociale lasten werkgeven (onder andere WW, WAO, ZW en WIA), sectorpremies, afdrachten sectorspecifieke regelingen, opbouw vakantiedagen, vakantiegeld en overig verlof.

3Verzekeringen

Aanvullende verzekeringen zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, kosten arbodienst/verzuimbegeleiding, juridische kosten.

4Overige kosten

Pensioen, administratieve kosten: eigen administratie/accountantskosten/salarisverwerker.

Loonkosten via Please


1Bruto salaris

Voor de vaststelling van het brutosalaris hanteer je minimaal het wettelijk minimumloon én afspraken die vastgelegd zijn in een cao indien deze Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is. Uiteraard adviseren we je hier graag over.

5Afgesproken factoren

Bij Please betaal je een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit is de factor die wij met je afspreken. Deze factor dekt álle elementen van de recruitmentdienstverlening én je personeelskosten.

Jouw besparingBen je benieuwd naar jouw flex tarief?

Bereken jouw flex tarief

Op zoek naar de ideale kandidaat

Please vindt graag de perfecte werknemer voor iedere vacature. Via ons online platform: UurOnline, kunnen al onze opdrachtgevers hun openstaande vacatures aan ons doorgeven. Wij plaatsen vervolgens de vacature op diverse online platforms, waaronder onze eigen vacaturebank, en bemiddelen tussen sollicitant en opdrachtgever.

Met Please Full Recruitment gaan we graag nog een stapje verder. Met deze recruitment dienstverlening gaan we op basis van een wervingstraject op maat op zoek naar de ideale kandidaat En vinden we hem of haar niet? Dan betaal je ook niks! Zo simpel is het!

Benieuwd naar onze recruitment dienstverlening en wat wij voor jou kunnen betekenen?

Lees hier alles over Please Recruitment

Hoe werkt dat?

 • Jij geeft je vacature aan ons door
 • Wij stellen een wervende vacaturetekst op
 • Wij genereren het juiste bereik
 • Wij maken, indien gewenst, een eerste selectie
 • Jij kiest de perfecte kandidaat
 • Wij doen de rest

Wat doet een partner in personeelszaken voor jou?

Het opstellen van arbeidsovereenkomsten

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst is een belangrijke taak. Voordat je een arbeidsovereenkomst aanbiedt moet je jezelf het volgende afvragen:

 • Wat voor soort contract kan ik het beste aanbieden?
 • Is er een cao van toepassing op jouw bedrijfsvoering? En zo ja, welke?
 • Welke opzeg- en aanzegtermijnen moet/mag ik hanteren?
 • Hoeveel vakantiedagen en vakantiegeld moet/mag ik toekennen?
 • Wat de regels zijn omtrent loondoorbetaling bij ziekte?
 • Welke afspraken mag ik nog meer maken over onkostenvergoeding, reiskosten, bonussen, et cetera?
 • Et cetera…

Je kunt dit natuurlijk uitbesteden bij een juridisch adviseur, maar zij zijn niet altijd op de hoogte van verplichtingen op grond van de cao van jouw branche. Daarnaast ben jij zelf verantwoordelijk voor het aansturen van je adviseur. Hoe fijn is het als één partij je dit soort taken uit handen neemt?

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat het personeel op jouw werkvloer een correcte arbeidsovereenkomst heeft. Nadat wij de perfecte kandidaat voor jou hebben gevonden verzamelen wij de benodigde gegevens en stellen we de arbeidsovereenkomst op. Dat kan vaak al binnen 1 werkdag!

ID check

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om altijd van iedere werknemer het identiteitsbewijs te controleren bij indiensttreding, maar:

 • Wat is een geldig identiteitsbewijs?
 • Waar moet ik op letten bij het uitvoeren van een ID-check?
 • Hoe lang moet/mag ik deze gegevens bewaren?
 • Et cetera…


Als je samenwerkt met Please weet je zeker…

… dat je hieraan geen kostbare tijd meer hoeft te besteden én dat de check juist wordt uitgevoerd. Wij nemen jou deze taak graag uit handen. Dankzij onze geautomatiseerde en goed beveiligde systemen controleren, bewaren én beveiligen wij alle gegevens zoals de wet dat van ons verlangt.

Tijdige signalering contractverlengingen

Als je personeel in eigen dienst neemt, mag je een werknemer per 1 januari 2020 maximaal 3 tijdelijke opeenvolgende contracten in 3 jaar tijd aanbieden. Daarna volgt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Als je een tijdelijk contract wilt verlengen of beëindigen dien je dat meestal 1 maand voordat het contract afloopt kenbaar te maken aan de werknemer. Doe je dat niet? Dan wordt het automatisch verlengd. We kunnen ons voorstellen dat je, met name tijdens drukte, niet altijd zicht en grip hebt op de status van alle lopende contracten.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat je via ons 5,5 jaar flexibele contracten kunt bieden in plaats van 3 jaar. En óók dat wij je proactief op de hoogte houden van de status van alle lopende contracten. Loopt het contract van een werknemer bijna af? Dan signaleren wij dit tijdig en bespreken we met jou en de werknemer de mogelijkheden van een verlenging van de opdracht.

Salarisadministratie

Uiteraard nemen wij je ook de salarisadministratie volledig uit handen. Wij verzorgen namelijk het hele werkgeverschap van A tot Z. Het voeren van een goede salarisadministratie hoort daar natuurlijk ook bij. Denk aan:

 • Het maken van salarisberekeningen
 • Het uitbetalen van het salaris
 • Het opstellen van loonstroken
 • Het verzorgen van jaaropgaves
 • De afdracht van sociale lasten
 • Et cetera…


Als je samenwerkt met Please weet je zeker…

…dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken en je werknemers áltijd op tijd hun salaris ontvangen. Onze backoffice-experts zijn volledig opgeleid en toegelegd op het juist verlonen van onze ruim 10.000 medewerkers. Daarbij letten we natuurlijk op de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving.

Benieuwd of het uitbesteden van je personeelszaken, waaronder de salarisadministratie, iets voor jou is?

Doe de test!

Wet- en regelgeving

Eén van de grootste uitdagingen van het werkgeverschap is het bijhouden en implementeren van de voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Want…

 • Hoe zit het met de arbeidstijdenwet?
 • Hoeveel vakantiedagen en -geld moet/mag ik uitkeren?
 • Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?
 • Wat zijn de regels omtrent ziekte van een werknemer?
 • Wat als een werkneemster zwanger wordt?
 • Hoe zit het met het wettelijk minimumloon?
 • Et cetera…


Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat je altijd werkt conform wet- en regelgeving. Please beschikt namelijk over een eigen juridische afdeling. Daardoor zijn wij altijd op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht en de implementatie daarvan.

En mocht een juridische kwestie zich voordoen? Ook dan kun je terugvallen op de kennis en expertise van onze juridisch afdeling. Dit is gewoon inbegrepen in ons tarief.

HR advies

De mate van begeleiding en ontzorging is bij ieder bedrijf in de flexbranche anders. Vaak ben je zelf verantwoordelijk voor alles wat er met de werknemers op de werkvloer gebeurt. Bij Please is dat anders. Wij staan je graag bij met advies en praktische ondersteuning op HR gebied. Denk aan:

 • Het opstellen van een salarishuis
 • Het definiëren van heldere functieprofielen
 • Het voeren van sollicitatie-/functionering-/beoordelings-/planningsgesprekken
 • Het preventief werken aan verzuim
 • Outplacement
 • Et cetera

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat je altijd kunt terugvallen op onze HR experts. Wij komen graag bij je langs voor een vrijblijvende HR scan. Daarmee brengen we het HR beleid van jouw organisatie snel en eenvoudig in kaart. Heb je (tijdelijk) extra slagkracht nodig of wil je een professionaliseringsslag maken op HR vlak? Onze HR experts staan voor je klaar!

Meer weten over de HR dienstverlening van Please en wat wij voor jou kunnen betekenen?

Lees hier alles over Please HR

Verzuimbegeleiding

Als een werknemer (langdurig) ziek wordt, staat je als werkgever vaak een ingewikkeld, tijdrovend en bovendien kostbaar traject te wachten. Met name als je werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft. Jij bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het contact met de bedrijfsarts, UWV, de zieke werknemer, et cetera. Je arbodienstverlener kan je hier tot zekere hoogte bij helpen, maar je weet dan ook zeker dat er een gepeperde rekening op de mat valt.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat de verzuimbegeleiding van je werknemers goed verloopt. Wij beschikken namelijk over een eigen verzuimafdeling binnen Please. Onze verzuimexperts weten hoe je ziekteverzuim het best begeleidt, binnen de kaders van de Wet verbetering poortwachter (wvp). Wij nemen het volledige verzuimtraject van je over, onderhouden alle contacten en begeleiden de zieke werknemer.

Je hebt de keuze om het risico bij ziekte volledig of deels bij Please onder te brengen, zo bespaar je niet alleen veel tijd, maar ook de hoge, en vaak onverwachte, kosten die komen kijken bij een verzuimtraject. Ook verzuimbegeleiding is namelijk inbegrepen in ons tarief.

Benieuwd wat het uitbesteden van jouw personeelszaken, waaronder verzuimbegeleiding, bij Please kost?

Bereken hier jouw tarief

Opleiding en ontwikkeling

Om werknemers te binden en boeien is het belangrijk om passende trainingen, opleidingen en cursussen aan te bieden en werknemers te begeleiden in hun loopbaan. We snappen dat je daar als ondernemer niet altijd genoeg tijd, financiële ruimte en/of capaciteit voor hebt.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat werknemers gratis kunnen kiezen uit het uitgebreide en wisselende online trainingsaanbod van GoodHabitz, een opleiding bij het NTI kunnen volgen met korting via Please én aanspraak kunnen maken op het duurzame inzetbaarheidsbudget van Please. Zo werken we samen aan het versterken van de positie van onze werknemers.

Daarnaast staan onze HR specialisten klaar om te adviseren op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Uitdiensttredingen

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een werknemer tóch niet matcht binnen jouw bedrijf of dat er ineens niet meer voldoende werk is. Als juridisch werkgever kijken we dan samen met de werknemer of we hem of haar bij een van onze andere opdrachtgevers kunnen plaatsen. Is dat niet mogelijk? Dan begeleiden wij ook de uitdiensttreding van de werknemer.

Als je samenwerkt met Please weet je zeker…
…dat je je ook over eventuele uitdiensttredingen geen zorgen hoeft te maken. Ook dat valt binnen het takenpakket en het tarief van Please.

Benieuwd wat het uitbesteden van jouw personeelszaken bij Please kost?

Vraag hier een vrijblijvend adviesgesprek aan

Persoonlijk en betrokken

Tot slot weet je zeker dat, als je samenwerkt met Please, jij en de werknemers kunnen rekenen op persoonlijk advies en oprechte betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat jij en de werknemers zo goed mogelijk geholpen worden en antwoord krijgen op alle mogelijke vragen.

Ons team van interne relatiebeheerders staat iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 uur klaar om je persoonlijk te woord te staan. Bel ons gerust via  0492 – 388 888 of mail je naar info@please.nl.

Daarnaast komt jouw persoonlijke relatiebeheerder binnen Please minimaal één keer per jaar bij je langs. Zo informeren we je over belangrijke zaken en kijken we of we je nóg beter kunnen helpen. Maar we zijn natuurlijk ook gewoon heel benieuwd hoe het gaat met jou en je bedrijf.

Wat vinden onze opdrachtgevers van Please

Klantcase Opvallers

Opvallers

Please helpt ons uitstekend om alles goed te regelen voor onze mensen.

Lees verder
Klantcase Perkgroen

PerkGroen

Iedereen die ik spreek bij Please neemt écht de tijd, kijkt mee en geeft goed advies.

Lees verder
Klantcase de Spellenwinkel

Trendy Speelgoed

Please heeft HR kennis en ik ben blij dat ze mij op dit vlak ontzorgen.

Lees verder
Klantcase Jasmijn Bloemisterij

Jasmijn Bloemisterij

Via Please is het heel makkelijk om tijdens drukke periodes extra personeel in te zetten. Die flexibiliteit is voor ons erg belangrijk.

Lees verder
Klantcase Hertog Jan Proeverij

Hertog Jan Proeverij

We wisten eerst niet wat de WAB inhield, maar we zijn heel goed bijgestaan met advies.

Lees verder

Vragen over de flex dienstverlening?

Arno van Helvoirt
Adviseur

Arno van Helvoirt

Dagelijks ga ik langs bij ondernemers uit alle branches en windrichtingen. Ik begrijp wat de klant wil en kom zo tot een passend voorstel.
Bel naar

0492 388 888

ma t/m vrij van 08:00 - 18:00
Of stuur een mail naar a.vanhelvoirt@please.nl