Wat kost payroll?


B. Loonkosten via Please Payroll

Bij Please Payroll betaalt u een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit is de factor (5) die wij met u afspreken. Deze dekt alle elementen van uw personeelskosten. Er zitten geen addertjes onder het gras.

De kracht van het collectief
Wij werken voor een groeiend aantal ondernemers. En hebben ook een groeiend aantal medewerkers op de payroll staan. Deze aantallen stellen ons in staat zaken te automatiseren en goedkoper in te kopen. Ook kunnen wij risico's beter spreiden en opvangen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat u uw personeelszaken niet goedkoper kunt regelen dan wij het aan onze opdrachtgevers in het collectief aan kunnen bieden. Hier zit dan ook uw besparing ten opzichte van de loonkosten die u hebt als u het in eigen beheer doet.
B. Loonkosten via Please Payroll
1) Bruto salaris
5) Afgesproken factor
Uw besparing

Uw personeelszaken voordelig geregeld

Please werkt voor steeds meer ondernemers en werknemers. Dankzij deze groeiende aantallen kunnen wij processen automatiseren, zaken voordeliger inkopen en risico’s beter spreiden en opvangen. Daarom zijn we ervan overtuigd dat u met onze diensten goedkoper uit bent dan wanneer u zelf alles regelt.


Benieuwd wat payroll voor u kost?

Dit regelt Please Payroll voor u

U spreekt zelf het bruto salaris met uw medewerker af. Het bruto salaris vormt de basis van uw personeelskosten.
Iedere werknemer heeft recht op verlofdagen. Dit rekenen we om naar een percentage per gewerkt uur. De medewerker kan verlof in uren opnemen. Of het direct bij het salaris uitbetaald krijgen.
Vakantiegeld is 8% van het bruto salaris. Een medewerker krijgt dit 1 maal per jaar met het salaris van mei uitbetaald. Of dit wordt direct bij elke salarisbetaling uitbetaald. In dat geval vervalt de jaarlijkse betaling.
Het pensioen is ondergebracht bij Brand New Day. De werkgeversbijdrage voor pensioen is inbegrepen in de factor die u met ons afspreekt.
Dit is een premie voor werknemersverzekeringen die werknemers beschermt tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Deze premie is voor alle werkgevers gelijk. Premie: 6,66%
De premie hiervoor bedraagt 2,64%.
Dit is een premie uit de Zorgverzekeringswet. Het percentage is voor iedere werkgever gelijk. Premie: 6,65%
De sectorpremie is onderdeel van de Werkloosheidswet (WW) en financiert een deel van de WW-uitkeringen. De hoogte van de premie wordt elk jaar aangepast aan de werkloosheidontwikkeling in onze sector.
Bij ziekte neemt Please de volledige begeleiding van de medewerker voor haar rekening. Wij onderhouden contact met arbodienst, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen. En begeleiden Poortwachter- en re-integratietrajecten.
Please betaalt zieke werknemers door tijdens ziekte. U hoeft voor de medewerkers die u bij ons aanmeldt dus zelf geen ziekteverzuimverzekering af te sluiten. U bepaalt zelf de hoogte van uw eigen risico.
Onze eigen juridische afdeling begeleidt en adviseert – telefonisch en online – bij juridische werkgerelateerde vraagstukken. U én uw medewerkers krijgen altijd een deskundig antwoord.
Please volgt de wet- en regelgeving over arbeidsrecht op de voet. En implementeert deze regelgeving in de dagelijkse praktijk. Zo weet u zeker dat alles voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.
Zoals opstellen juridisch correcte arbeidsovereenkomst. Controleren identiteitsbewijs medewerkers als zij in dienst komen. Gegevens vastleggen in het personeelsdossier. Tijdig signaleren en afhandelen van contractverlengingen. Uitdienstmeldingen afhandelen.
Denk aan: salaris berekenen en uitbetalen. Loonstroken en jaaropgaven opstellen en verstrekken. Sociale lasten afdragen. Verlof registreren.
Met deze verzekering is uw aansprakelijkheidsrisico verzekerd als uw werknemer tijdens werk – en als bestuurder of inzittende van een motorvoertuig – letselschade oploopt.
U en uw medewerkers profiteren van collectiviteitkorting op verzekeringen, zoals de ziektekostenverzekering.
Deze verzekering dekt de schade van een werknemer door ongevallen die onze werknemers overkomen zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor uw onderneming of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan uw bedrijf.
U krijgt korting op onder andere BHV-cursussen voor uw medewerkers via een geselecteerde partner. En uw medewerkers studeren met de laagste prijsgarantie bij NTI. Daarnaast krijgen u en uw medewerkers korting op kaartjes voor pretparken, de bioscoop en andere uitjes.

U bespaart dus

  • uw verzuimverzekering
  • aanvullende verzekeringen voor uw medewerkers
  • kosten per salarisstrook
  • juridische kosten
  • administratieve kosten (accountant / salarisverwerker)
  • En veel eigen tijd!