Wat is payroll?

Waarom payroll?

Goed personeel is waardevol. U wilt alles goed voor hen geregeld hebben. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Want het “werkgeven” is zonder twijfel een van de meest complexe aspecten van het ondernemerschap.

Een goede werkgever zijn is dus nog niet zo eenvoudig. Hoe zorgt u ervoor op de hoogte te blijven van alle veranderingen in wet- en regelgeving en dit vervolgens goed en zorgvuldig te regelen? Daarnaast wilt u, als het kan, misschien nog wel eens iets extra’s doen. Dit kost allemaal tijd en energie. Die tijd die ten koste gaat van ondernemen. U hebt immers geen personeelsmanager, dat bent u zelf..


Hoe werkt een payroll constructie?

Door met een payroll organisatie samen te werken zijn de meeste werkgeversrisico’s afgedekt en hebt u geen omkijken meer naar de administratie rondom uw personeel. U werft uw eigen medewerkers, maakt afspraken over onder andere het salaris en meldt uw medewerker vervolgens aan bij Please Payroll. Daarna kunt u zich weer volledig richten op ondernemen en het laten groeien van uw bedrijf.

Payroll constructie

Welke werkzaamheden neemt een payroll organisatie uit handen?

 • Opstellen juridisch correcte initiële arbeidsovereenkomst.
 • Controle geldigheid identiteitsbewijs bij indiensttreding.
 • Tijdige signalering en afhandeling contactverlengingen.
 • Salarisadministratie: salarisberekeningen, uitbetalen salaris, opstellen en ter beschikking stellen van de loonstrook en jaaropgaaf, afdracht sociale lasten zoals sectorpremies en loonheffing, verlofregistratie.
 • Correcte afhandeling uitdienstmelding.
 • Verzuimbegeleiding zieke medewerkers, contact onderhouden met arbodiensten, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen, begeleiden reïngratie-trajecten, Poortwachter-trajecten.
 • Helpdesk (telefonisch en online) voor vragen over werkgerelateerde zaken. Zowel voor uw medewerkers als u.
 • Bijhouden van de meest recente wet- en regelgeving m.b.t. arbeidsrecht en implementatie van deze regelgeving in de dagelijkse praktijk.
 • Vraagbaak bij vragen over branchespecifieke CAO’s.
 • Begeleiding en advisering bij juridische kwesties.

Wat doet een payroll organisatie niet?

Een payroll bedrijf neemt veel taken uit handen zoals het opstellen van arbeidscontracten, het uitbetalen van salaris tot het afdragen van werkgeverslasten en verzuim begeleiden. Een aantal taken op het gebied van personeelszaken dient u als organisatie echter zelf te doen. Zo werft u zelf uw medewerkers, maakt afspraken over hun salaris en meldt ze bij ons aan. Ook het voeren van functioneringsgesprekken behoort als uw eigen taak.


Wat betekent dit voor mijn werknemers?

Uw payrollmedewerker voert de dagelijkse werkzaamheden bij u uit. Samen met uw medewerkers maakt u afspraken over het salaris, het werkrooster, de functieomschrijving en bespreekt u wat er van de medewerker verwacht wordt. De payroll organisatie is de juridisch werkgever. Dat betekent dat zij er voor zorgt dat er een correcte arbeidsovereenkomst is en dat de medewerker op tijd het salaris betaald krijgt. Uw medewerkers kunnen voor al hun vragen over personeelszaken en ziektebegeleiding bij de payroll organisatie terecht.


Hoe werkt payrolling bij Please Payroll?

Please Payroll neemt het juridisch werkgeverschap van u over. Op papier zijn de medewerkers in dienst bij ons. Maar ze werken bij u op de werkvloer. U bespaart tijd, hebt minder rompslomp en loopt minder risico. En uw personeel is in zorgvuldige handen.

U werft zelf uw medewerkers, maakt afspraken over hun salaris en meldt ze bij ons aan. Daarna verzorgen wij alles: van arbeidscontract opstellen en salaris uitbetalen tot werkgeverslasten afdragen en verzuim begeleiden.

Zodat u zich weer volledig kan richten op ondernemen.

Betekenis payroll

Payrolling houdt in dat een payroll organisatie het juridisch werkgeverschap voor medewerkers overneemt van u als werkgever. Deze payrollmedewerkers zijn dus juridisch in dienst bij een payroll organisatie maar verrichten hun dagelijkse werkzaamheden bij u op de werkvloer. Op deze manier draagt u uw werkgeversverplichtingen en risico’s over aan een externe partij.


Benieuwd of payroll voor u geschikt is?

Dit regelt Please Payroll voor u

U spreekt zelf het bruto salaris met uw medewerker af. Het bruto salaris vormt de basis van uw personeelskosten.
Iedere werknemer heeft recht op verlofdagen. Dit rekenen we om naar een percentage per gewerkt uur. De medewerker kan verlof in uren opnemen. Of het direct bij het salaris uitbetaald krijgen.
Vakantiegeld is 8% van het bruto salaris. Een medewerker krijgt dit 1 maal per jaar met het salaris van mei uitbetaald. Of dit wordt direct bij elke salarisbetaling uitbetaald. In dat geval vervalt de jaarlijkse betaling.
Het pensioen is ondergebracht bij Brand New Day. De werkgeversbijdrage voor pensioen is inbegrepen in de factor die u met ons afspreekt.
Dit is een premie voor werknemersverzekeringen die werknemers beschermt tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Deze premie is voor alle werkgevers gelijk. Premie: 6,66%
De premie hiervoor bedraagt 2,64%.
Dit is een premie uit de Zorgverzekeringswet. Het percentage is voor iedere werkgever gelijk. Premie: 6,65%
De sectorpremie is onderdeel van de Werkloosheidswet (WW) en financiert een deel van de WW-uitkeringen. De hoogte van de premie wordt elk jaar aangepast aan de werkloosheidontwikkeling in onze sector.
Bij ziekte neemt Please de volledige begeleiding van de medewerker voor haar rekening. Wij onderhouden contact met arbodienst, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen. En begeleiden Poortwachter- en re-integratietrajecten.
Please betaalt zieke werknemers door tijdens ziekte. U hoeft voor de medewerkers die u bij ons aanmeldt dus zelf geen ziekteverzuimverzekering af te sluiten. U bepaalt zelf de hoogte van uw eigen risico.
Onze eigen juridische afdeling begeleidt en adviseert – telefonisch en online – bij juridische werkgerelateerde vraagstukken. U én uw medewerkers krijgen altijd een deskundig antwoord.
Please volgt de wet- en regelgeving over arbeidsrecht op de voet. En implementeert deze regelgeving in de dagelijkse praktijk. Zo weet u zeker dat alles voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.
Zoals opstellen juridisch correcte arbeidsovereenkomst. Controleren identiteitsbewijs medewerkers als zij in dienst komen. Gegevens vastleggen in het personeelsdossier. Tijdig signaleren en afhandelen van contractverlengingen. Uitdienstmeldingen afhandelen.
Denk aan: salaris berekenen en uitbetalen. Loonstroken en jaaropgaven opstellen en verstrekken. Sociale lasten afdragen. Verlof registreren.
Met deze verzekering is uw aansprakelijkheidsrisico verzekerd als uw werknemer tijdens werk – en als bestuurder of inzittende van een motorvoertuig – letselschade oploopt.
U en uw medewerkers profiteren van collectiviteitkorting op verzekeringen, zoals de ziektekostenverzekering.
Deze verzekering dekt de schade van een werknemer door ongevallen die onze werknemers overkomen zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor uw onderneming of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan uw bedrijf.
U krijgt korting op onder andere BHV-cursussen voor uw medewerkers via een geselecteerde partner. En uw medewerkers studeren met de laagste prijsgarantie bij NTI. Daarnaast krijgen u en uw medewerkers korting op kaartjes voor pretparken, de bioscoop en andere uitjes.

U bespaart dus

 • uw verzuimverzekering
 • aanvullende verzekeringen voor uw medewerkers
 • kosten per salarisstrook
 • juridische kosten
 • administratieve kosten (accountant / salarisverwerker)
 • En veel eigen tijd!