De voordelen van payroll

Payroll voordelen voor u als ondernemer

U werft uw eigen medewerkers en meldt ze aan bij Please. Vanaf dan verzorgen wij alles. U hoeft alleen nog maar de gewerkte uren door te geven. Zo makkelijk is payrolling.
Veel MKB-bedrijven hebben behoefte aan flexibiliteit. Zeker in deze grillige tijden. Helaas zit u aan strenge regels vast. U mag een werknemer bijvoorbeeld maar maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar aanbieden. Via Please kunt u voortaan ook uitzendcontracten aanbieden. En mag u een medewerker 6 contracten in 4 jaar aanbieden. Hoeveel flexibiliteit wilt u hebben?
Please werkt voor steeds meer ondernemers. En heeft een groeiend aantal medewerkers in dienst. Dankzij deze groeiende aantallen kunnen wij processen automatiseren en zaken voordeliger voor u inkopen. En risico’s beter spreiden en opvangen. Daarom weten we zeker dat gebruikmaken van onze diensten gunstiger en goedkoper is dan dat u zelf alles regelt. En met minder gedoe. Profiteer van de kracht van ons collectief.
Please bezit het SNA-keurmerk en is ISO 9001 gecertificeerd. Bovendien geven wij openheid van zaken richting de Belastingdienst. Doel? Een inzichtelijke en effectieve werkwijze. Dit is vastgelegd in het Individueel Convenant Horizontaal Toezicht. Ook kunt u gebruikmaken van een G-rekening. U bent dan gevrijwaard van de verplichtingen die u als opdrachtgever hebt op basis van de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA).Tot slot: Dun & Bradstreet beoordeelt onze kredietwaardigheid met de hoogste score.

Bekijk de documenten
Personeel hebben brengt risico’s en zorgen met zich mee. Zolang alles goed loopt, is er weinig aan de hand. Maar wat als er iets gebeurt? U moet bijvoorbeeld loon doorbetalen als een medewerker ziek wordt. Of riskeert boetes als bij een controle blijkt dat u de loonheffingen niet goed afdraagt. Als u met Please samenwerkt, draagt u dit soort risico’s aan ons over. Een geruststellend idee.

Voordelen payroll voor uw medewerkers

Natuurlijk wordt het salaris op tijd betaald en zorgt Please ervoor dat alles administratief in orde is. Daarnaast profiteren uw medewerkers van een uitgebreid pakket aan extra's en voordelen. Zoals korting op verzekeringen en dagjes uit. En studeren met de laagste prijsgarantie bij NTI. Ook organiseren we regelmatig leuke activiteiten. Zo hebt u als MKB-bedrijf uw personeelszaken groots geregeld.
Onze deskundigen helpen uw medewerkers graag met vragen over hun arbeidsovereenkomst of loonstrook. Zo weet u zeker dat uw medewerkers snel een zorgvuldig antwoord krijgen. En hoeft u zich niet in deze materie te verdiepen. Een echte win-win situatie.

Is payroll iets voor u? Doe de test:

Gemak
Flexibiliteit
Risico
Wetgeving
Personeelskosten
Dame in rood

Is payroll iets voor u?

Nee
Ja

Zelf doen of samenwerken met Please Payroll?

Als Please het voor u regelt
In de cao staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers. Toch is de cao door de vele regels en bepalingen vaak onduidelijk. Waar moet u zich aan houden? Wat zijn de uitzonderingen? En wat doet u als er geen cao van toepassing is? U hebt al gauw extern advies nodig. Kortom: dit kost u tijd en geld.
Onze cao is geldig voor alle medewerkers die bij Please in dienst zijn. Omdat we hem zelf hebben afgesloten, weten we precies hoe we de voorwaarden ervan in onze dienstverlening moeten integreren. Wij zijn ook verantwoordelijk dat het goed toegepast wordt. U hebt er geen omkijken meer naar!
Wel eens geteld hoeveel verschillende contactpersonen u hebt? Denk aan de salarisadministrateur, accountant, Belastingdienst, UWV, de arbodienst… Allemaal mensen die u geregeld op de hoogte moet houden van ontwikkelingen of wijzigingen. Geen wonder als er af en toe iets mis gaat. Onnodig en het kan een stuk efficiënter.
Stelt u zich voor: 1 aanspreekpunt voor al uw personeelszaken. Dat kan bij Please: we hebben deskundigen in huis op alle vlakken. U en uw personeel krijgen zorgvuldig antwoord op alle vragen. Makkelijk en overzichtelijk.
U mag een werknemer maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden in 2 jaar. Daarna krijgt de medewerker een contract voor onbepaalde tijd. Wat als u onzekere vooruitzichten hebt over het beschikbare werk? Dan brengt een contract voor onbepaalde tijd behoorlijke risico's met zich mee.
Met Please mag u 6 tijdelijke contracten in 4 jaar aanbieden. Bovendien bieden wij ook uitzendcontracten aan. Dit kunt u zelf niet. Zo bent u een stuk flexibeler. En speelt u slagvaardiger in op veranderende marktomstandigheden.
Personeelszaken kosten tijd. Denk hierbij aan administratie, contacten onderhouden met uw partners op personeelsgebied, wet- en regelgeving volgen, noem maar op. Deze tijd kunt u niet besteden aan uw onderneming.
U hoeft alleen de gewerkte uren van uw medewerkers door te geven. De rest regelen wij! Zo beperkt u de tijd die u aan personeelszaken besteedt tot een minimum. En kunt u zich weer richten op het echte ondernemen.
Hoe legt u uw personeelsadministratie vast? Laat u het aan de boekhouder over, zit het in verschillende systemen? Of schaft u een speciaal softwareprogramma aan? Extra investeringen en tijd die u kwijt bent om het allemaal goed bij te houden.
Op internet hebt u 24/7 toegang tot uw persoonlijke UurOnline-omgeving. Hier kunt u medewerkers aanmelden, uren boeken en wijzigingen doorgeven. Alles is direct goed vastgelegd en wij regelen de rest.
Personeelskosten zijn een grote kostenpost. Daarom wilt u graag van te voren weten waar u aan toe bent. Maar helaas loopt u risico op financiële tegenvallers. Bijvoorbeeld een langdurig zieke medewerker die u 2 jaar lang moet doorbetalen. Of de boete die de Belastingdienst oplegt als de aangifte van de loonheffing te laat binnen is. Dit heeft grote gevolgen voor de financiële gezondheid van uw bedrijf.
Met Please spreekt u vooraf een factor af. Zo weet u van te voren wat een gewerkt uur van uw medewerker kost. Ook over het eigen risico bij ziekte maken we afspraken. Zo weet u vooraf precies wat uw personeelskosten zijn.
Als u medewerkers in dienst hebt, is het verstandig een verzuimverzekering af te sluiten. Zo’n verzekering is echter niet goedkoop. Afhankelijk van uw situatie en gewenste eigen risico, lopen deze kosten op tot wel 5% van de loonsom.
U kunt uw dure verzuimverzekering opzeggen voor de medewerkers die u bij ons aanmeldt. U bepaalt zelf de hoogte van uw eigen risico. Dit wordt in de factor berekend. En vervolgens hoeft u er niet meer over na te denken. Zo is het altijd goed geregeld als uw medewerker ziek wordt.

Uw voordelen

Please Payroll neemt u alle administratieve verplichtingen, rompslomp en risico's van het werkgeverschap deskundig uit handen. Dat betekent: gemak, flexibiliteit, zekerheid, collectieve voordelen én minder risico dankzij payrolling.


Benieuwd wat Please voor u kan betekenen?

Dit regelt Please Payroll voor u

U spreekt zelf het bruto salaris met uw medewerker af. Het bruto salaris vormt de basis van uw personeelskosten.
Iedere werknemer heeft recht op verlofdagen. Dit rekenen we om naar een percentage per gewerkt uur. De medewerker kan verlof in uren opnemen. Of het direct bij het salaris uitbetaald krijgen.
Vakantiegeld is 8% van het bruto salaris. Een medewerker krijgt dit 1 maal per jaar met het salaris van mei uitbetaald. Of dit wordt direct bij elke salarisbetaling uitbetaald. In dat geval vervalt de jaarlijkse betaling.
Het pensioen is ondergebracht bij Brand New Day. De werkgeversbijdrage voor pensioen is inbegrepen in de factor die u met ons afspreekt.
Dit is een premie voor werknemersverzekeringen die werknemers beschermt tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Deze premie is voor alle werkgevers gelijk. Premie: 6,66%
De premie hiervoor bedraagt 2,64%.
Dit is een premie uit de Zorgverzekeringswet. Het percentage is voor iedere werkgever gelijk. Premie: 6,65%
De sectorpremie is onderdeel van de Werkloosheidswet (WW) en financiert een deel van de WW-uitkeringen. De hoogte van de premie wordt elk jaar aangepast aan de werkloosheidontwikkeling in onze sector.
Bij ziekte neemt Please de volledige begeleiding van de medewerker voor haar rekening. Wij onderhouden contact met arbodienst, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen. En begeleiden Poortwachter- en re-integratietrajecten.
Please betaalt zieke werknemers door tijdens ziekte. U hoeft voor de medewerkers die u bij ons aanmeldt dus zelf geen ziekteverzuimverzekering af te sluiten. U bepaalt zelf de hoogte van uw eigen risico.
Onze eigen juridische afdeling begeleidt en adviseert – telefonisch en online – bij juridische werkgerelateerde vraagstukken. U én uw medewerkers krijgen altijd een deskundig antwoord.
Please volgt de wet- en regelgeving over arbeidsrecht op de voet. En implementeert deze regelgeving in de dagelijkse praktijk. Zo weet u zeker dat alles voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.
Zoals opstellen juridisch correcte arbeidsovereenkomst. Controleren identiteitsbewijs medewerkers als zij in dienst komen. Gegevens vastleggen in het personeelsdossier. Tijdig signaleren en afhandelen van contractverlengingen. Uitdienstmeldingen afhandelen.
Denk aan: salaris berekenen en uitbetalen. Loonstroken en jaaropgaven opstellen en verstrekken. Sociale lasten afdragen. Verlof registreren.
Met deze verzekering is uw aansprakelijkheidsrisico verzekerd als uw werknemer tijdens werk – en als bestuurder of inzittende van een motorvoertuig – letselschade oploopt.
U en uw medewerkers profiteren van collectiviteitkorting op verzekeringen, zoals de ziektekostenverzekering.
Deze verzekering dekt de schade van een werknemer door ongevallen die onze werknemers overkomen zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor uw onderneming of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan uw bedrijf.
U krijgt korting op onder andere BHV-cursussen voor uw medewerkers via een geselecteerde partner. En uw medewerkers studeren met de laagste prijsgarantie bij NTI. Daarnaast krijgen u en uw medewerkers korting op kaartjes voor pretparken, de bioscoop en andere uitjes.

U bespaart dus

  • uw verzuimverzekering
  • aanvullende verzekeringen voor uw medewerkers
  • kosten per salarisstrook
  • juridische kosten
  • administratieve kosten (accountant / salarisverwerker)
  • En veel eigen tijd!