Transitievergoeding

Op 1 januari 2015 zijn de eerste maatregelen uit de nieuwe Wet werk en zekerheid van kracht geworden. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Op 1 juli 2015 wordt o.a. de maatregel rondom de transitievergoeding van toepassing. Deze vervangt de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Wat houdt de transitievergoeding in en hoe werkt dit bij payroll?

Dit is de transitievergoeding

Een medewerker met een dienstverband langer dan 2 jaar (volgens de ketenbepaling) en onvrijwillig ontslag heeft vanaf 1 juli 2015 altijd recht op een transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst wordt dus niet verlengd, opgezegd na een verkregen ontslagvergunning of ontbonden via de kantonrechter.

Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, is deze bepaling niet van toepassing. De werkgever en werknemer bepalen in dat geval samen onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eindigt. Ook als de medewerker zelf opzegt, is er geen transitievergoeding verschuldigd.

De maatregel rondom de transitievergoeding is van toepassing voor alle werkgevers, dus ook voor payrollorganisaties.
De formule om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen is vastgelegd en houdt rekening met het aantal jaren dat de medewerker in dienst is geweest:

- Voor de eerste 10 dienstjaren is het 1/6 maandsalaris per gewerkt half jaar.
- Voor de meerjaren is het 1/4 maandsalaris per gewerkt half jaar.

De maximale transitievergoeding is € 77.000 bruto of een jaarsalaris (als dat hoger is). Vaak wordt er gemakshalve uitgegaan van een vergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar voor de eerste 10 dienstjaren. Dit is een goede vuistregel, maar kan leiden tot een 'afrondingsverschil' bij de definitieve bepaling van de hoogte. De officiële formule rekent met gewerkte halve jaren.
De transitievergoeding is primair bedoeld om het de medewerker makkelijker te maken een nieuwe baan te vinden. Kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van werk naar werk door de werkgever mogen dan ook van de transitievergoeding afgehaald worden.
Kosten die gemaakt worden voor begeleiding van werk naar werk en/of het breder inzetbaar maken van de medewerker, mogen onder bepaalde voorwaarden in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. Lees er hier meer over.
Voor grote werkgevers (25 medewerkers of meer) geldt een overgangsregeling met betrekking tot medewerkers die op de ontslagdatum 50 jaar of ouder zijn en die minimaal 10 jaar bij de werkgever in dienst zijn geweest. Voor deze vijftigplussers geldt dat voor ieder jaar, dat zij op de ontslagdatum ouder zijn dan 50 jaar, een transitievergoeding van toepassing is van één maand per gewerkt jaar. Voor de dienstjaren dat ze nog geen 50 jaar oud waren, geldt de normale berekening. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020.
rekenmachine icon

Bereken hier de transitievergoeding

  • Transitievergoeding bedraagt: loading gif
Let op: deze berekening geeft een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De regelgeving rondom de transitievergoeding is erg uitgebreid. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op voor advies op maat.
!

Reparatiewetgeving WWZ - transitievergoeding

De reparatiewetgeving voor de transitievergoeding voor tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector, is aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wetgeving houdt het volgende in:

• Onderbrekingen van minimaal drie maanden tussen opvolgende contracten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd, worden als een onderbreking van de keten gezien. Deze tellen dus niet mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2012 moet er een periode van minimaal zes maanden tussen opvolgende contracten zitten om deze niet mee te rekenen in het berekenen van de vergoeding.

• Als een arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 van rechtswege eindigt en de medewerker binnen zes maanden na 1 juli 2015 alsnog een contract voor onbepaalde tijd krijgt, dan vervalt het arbeidsverleden voor het berekenen van de transitievergoeding.

Hebt u vragen over de wijzigingen van de WWZ voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag.

Zo werkt het bij payroll

Uiteraard moeten ook payrollorganisaties zich houden aan de bepalingen uit de Wet werk en zekerheid. Dus ook voor Please Payroll geldt dezelfde wet- en regelgeving als wanneer u zelf personeel in dienst hebt.

Waar alle administratie rondom personeel voor u vaak een noodzakelijk kwaad is, is 'werkgeven' ons vak. Wij worden juist blij van alles wat met werkgeven te maken heeft. Daarom zijn al onze dagelijkse werkzaamheden ingericht op het zo goed mogelijk afhandelen van de administratieve processen rondom personeel. Wij kunnen u adviseren over wat u het beste kunt doen in uw situatie. En informeren u tijdig over de opties die u hebt en welke gevolgen deze beslissingen mogelijk kunnen hebben voor bijvoorbeeld een transitievergoeding.

Wilt u weten wat Please Payroll voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.
SlidersmallCoenOpheijOpheijStucadoors SlidersmallWendyVoorjansWendyJeansShop

"Alles is netjes geregeld en Please staat altijd voor ons klaar. Top!"

Geen administratieve rompslomp die hoort bij werkgeven

"Een rustgevende gedachte dat alles goed geregeld is voor mij en mijn mensen."

Please geeft u weer de ruimte om te ondernemen

Hulp nodig?

Bel ons
Bel ons: 0492 388 888
Stuur ons een mail
Stuur ons een mail