Tien tips om je chauffeurs en magazijnmedewerkers vitaal en productief te houden

Tips Als gevolg van het opschuiven van de pensioenleeftijd werken Nederlanders tegenwoordig pakweg 50 jaar lang. Vitaal blijven is daarbij een ‘must’, gezien de voortdurende veranderingen in bedrijven en op de arbeidsmarkt. Zeker bij vrachtwagenchauffeurs is leefstijl een onderwerp dat heel belangrijk is, want rijden is toch ‘zittend werk’ en de verleidingen onderweg zijn groot. Dat is deels een verantwoordelijkheid van de werknemers zelf: een gezonde leefstijl is een eerste voorwaarde voor blijvende vitaliteit. Maar als werkgever kun je ook een belangrijke rol spelen bij het productief en veerkrachtig houden van je medewerkers. Tien tips om je medewerkers zo productief en vitaal mogelijk te houden.
1. Zorg voor een plezierig werkklimaat
Een prettige werksfeer en goede collegiale samenwerking geeft medewerkers veel positieve energie. Investeer dus in teambuilding en ontmoedig roddel en achterklap.

2. Geef iedere medewerker aandacht
Zorg ervoor dat je geregeld de tijd neemt om met medewerkers te praten. Het is voor medewerkers zeer motiverend te horen hoe het gaat met de onderneming, wat hun bijdrage is geweest aan het resultaat en hoe zij passen in het toekomstig plaatje.

3. Hou rekening met de levensfase
Mensen doorlopen in hun werkcarrière verschillende levensfasen. Zorg bij fysiek zwaar werk voor aanpassingen als de leeftijd stijgt. Biedt ook de nodige flexibiliteit. Maak het mogelijk dat mensen tijdelijk een stapje terug of opzij doen, al naar gelang hun eigen situatie en energielevel.

4. Bied flexibiliteit in werktijden
Geef medewerkers zoveel mogelijk invloed op zijn of haar werktijden. Bij chauffeurs en magazijnmedewerkers is dit niet altijd mogelijk, maar door middel van een digitaal inroostersysteem kun je medewerkers binnen een zekere bandbreedte enige speling bieden.

5. Maak medewerkers zelf verantwoordelijk
Bied medewerkers zoveel mogelijk ruimte om werk naar eigen inzicht uit te voeren. Laat zien dat je je medewerkers als professionals beschouwt die hun verantwoordelijkheid kennen. Dit zet mensen in hun kracht.

6. Stimuleer bewegen en gezond eten op en buiten het werk
Wist u dat er cursussen ‘Leefstijl’ bestaan om uw medewerkers langer fit te houden? Deze zijn speciaal toegespitst op chauffeurs, die toch lange uren maken op de snelweg en veel verleidingen onderweg moeten weerstaan.

7. Maak stress bespreekbaar en pak de oorzaken aan
Vroegtijdig stresssignalen herkennen kan veel ellende besparen. Stress kan veel oorzaken hebben. Soms gaat het om onduidelijke verantwoordelijkheden of veeleisende klanten. Stress door werkdruk is niet altijd te vermijden: soms is het gewoon ineens heel druk en moet iedereen op zijn of haar tenen lopen. Dit hoeft geen probleem te zijn, als er daarna een periode volgt waarin er ruimte wordt geboden voor ontspanning en om bij te komen.

8. Zorg voor blijvende uitdaging
Als medewerkers jaar in, jaar uit hetzelfde werk moeten doen heeft dat geen positieve uitwerking op vitaliteit. Ze ‘roesten vast’ en krijgen steeds meer moeite om met verandering om te gaan.

9. Zorg voor stimulerende arbeidsvoorwaarden
Bied, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk maatwerk in de arbeidsvoorwaarden. Bied bijvoorbeeld de keuze tussen extra geld, extra vrije tijd of budget voor extra scholing.

10. Promoot een gezonde leefstijl
Vitale medewerkers werken hard en kunnen tegen een stootje. Hoewel dit sterk verschilt van persoon tot persoon, kan het zin hebben een gezonde leefstijl te bevorderen door bijvoorbeeld een korting op een fitnessabonnement aan te bieden of een behandeling voor stoppen met roken.