10 tips om mentaal fit te blijven

10 tips om mentaal fit te blijven

Waardering - het smeermiddel voor het menselijk brein

Cynisme, improductiviteit en uitputting bij medewerkers zijn vaak sluimerende, ondoorzichtige en energievretende processen die kunnen leiden tot langdurige uitval van medewerkers. Vrijwel iedere werkgever heeft hier wel eens mee te maken, maar velen lijken het te ontkennen.
Een sportblessure, dat is een duidelijk verhaal. Twee weken met de voet omhoog, en dan weer langzaamaan aan de slag. Maar wat doen als er geen directe aanleiding lijkt te zijn maar medewerkers toch (dreigen) uit (te) vallen?

Zonder dat u nu direct als een soort amateurpsycholoog door uw bedrijf hoeft te gaan lopen kunt u toch aan veel signalen zien of werknemers slecht in hun vel zitten en (dus) een risico vormen. Langere rookpauzes, slordige bureaus, te laat komen, te vroeg weggaan, klagen, roddelen, een kort lontje hebben, overmatig zuchten, werkzaamheden vermijden en uitstellen. Vaak is het gewoon common sense observeren en bewust kijken: meer doet een goede huis-tuin-en-keuken-psycholoog ook niet.

Wat kunt u er aan doen?
Zoals gezegd: veel werkgevers zien deze signalen niet, of willen ze niet zien. Ergens is dat begrijpelijk: niemand zit te wachten op gedoe, conflicten en verschil van mening. U wilt gewoon geld verdienen met een goed product gemaakt door leuke en fijne mensen in een gezond leef- en werkklimaat. Maar helaas: zelfs al bent u de beste baas, mensen zullen altijd reageren op veranderingen. En elke verandering - op het werk, maar ook privé - kan leiden tot weerstand. Weerstand wordt altijd emotioneel gevoeld, maar helaas niet altijd openlijk geuit. Vaak is afwijkend gedrag de enige indicatie die u hebt, dus het is verstandig wel iets met die signalen te doen.

Het goede nieuws is dat u geen psychotherapeutische gesprekken hoeft te gaan voeren. Er is namelijk een adequaat middel om cynisme, improductiviteit en uitputting bij medewerkers tegen te gaan: waardering. Waardering is hét smeermiddel voor het menselijk brein. Zonder dat kunnen we uiteindelijk niks. Zien en gezien worden, dat is de motor voor ons mensen. Kortom: zet juist de eeuwige zeurkous eens wat vaker in het zonnetje. Kies daarbij op grond van uw stijl de best passende vorm - u hoeft uzelf geen geweld aan te doen, maar u moet wel oprecht zijn. Positieve feedback en waardering geeft energie - voor uw medewerkers en voor uzelf!

Nu bent u aan de beurt
Ondernemen is voor veel ondernemers niet zozeer een baan maar een lifestyle. Lange dagen, lange werkweken, en ook onder de douche nog nadenken over het anders kan of beter of wellicht gewoon goedkoper. Niets mis mee, maar er is een zeker risico dat ze een tikje geïsoleerd raken. Dat ze de hele week bezig zijn met klanten en medewerkers, maar niemand eigenlijk ooit vraagt: hoe gaat het nou met u? Heeft u het allemaal onder controle? Redt u het allemaal wel? De echte ondernemer leeft doorgaans conform de fraaie uitdrukking van Voltaire: “Il faut cultiver son jardin”. Ofwel: je moet je eigen tuintje verzorgen.

10 tips om mentaal fit te blijven
Hieronder staan 10 handige tips met betrekking tot de verzorging van dat persoonlijke tuintje. Vooral handig voor degenen die per definitie te weinig tijd hebben voor dialoog en gesprek - of daar domweg geen zin in hebben. U blijft mentaal fit als u:

1. Uzelf steeds voorhoudt datwat voor uw werknemers geldt, natuurlijk ook voor u geldt. U bent tenslotte ook maar mens.
2. Blijft observeren, signaleren en reageren.
3. Geen zegeltjesspaarder wordt. Het gaat om de wezenlijke zaken.
4. Iedere dag één ding doet waar u eigenlijk bang voor bent.
5. Blijft liefhebben (en aan seks blijft doen).
6. De 65-35 regel (met uitloop naar 75-25) in acht neemt.
7. Niet altijd praat maar soms ook zwijgt.
8. Blijft focussen op uw echte doelen.
9. Uw beloning niet enkel in euro’s waardeert.
10. Af en toe een gedicht leest.

Bekijk hier het artikel in het Please Magazine