Momenteel hebben jongeren vanaf 23 jaar recht op het wettelijk minimumloon. In januari 2017 is Minister Asschers wetsvoorstel aangenomen, waarin deze leeftijd geleidelijk wordt verlaagd naar 21 jaar. Om te zorgen dat jongeren van 21 jaar uiteindelijk het minimumloon gaan verdienen, wordt het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar de komende jaren opgetrokken. Hiermee wil het kabinet en sociale partners jongeren een eerlijke kans geven in de samenleving. Wat heeft dat voor gevolgen voor jou als ondernemer? Wij leggen het graag uit. 

Eerste stap gaat in per 01-07-2017

Per 1 juli 2017 gaat de eerste stap in. Vanaf deze datum hebben alle jongeren van 22 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Om het risico te beperken dat leeftijd een rol gaat spelen bij het aannemen van personeel, stijgt het loon van jongeren van 18 t/m 21 jaar ook mee.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stijgingen per leeftijd in percentages en bruto maandloon. Wij voegden hier ook de procentuele verhoging van de loonkosten aan toe.

Leeftijd Huidig % van minimumloon Huidig minimumjeugdloon in € per maand % van minimumloon per 1 juli 2017 Geschatte minimumjeugdloon per 1 juli in € per maand* Stijging loonkosten in %
15 jaar 30 % € 465,50 30% € 469,85
16 jaar 34,5 % € 535,30 34,5% € 540,30
17 jaar 39,5 % € 612,90 39,5% € 618,60
18 jaar 45,5 % € 706,00 47,5% € 743,90 + 5,4%
19 jaar 52,5 % € 814,60 55% € 861,35 + 5,7%
20 jaar 61,5 % € 954,25 70% € 1096,30 + 14,9%
21 jaar 72,5 % € 1124,90 85% € 1331,20 + 18,3 %
22 jaar 85 % € 1318,85 100% € 1566,13 + 18,8 %
23 jaar 100 % € 1551,60 100% € 1566,13

* Let op: Geschatte minimumloon. Hierbij is uitgegaan van een geschatte indexatie van 0,9% per 1-07-2017. De officiële indexatie is nog niet bekend. (kijk hier voor het actuele overzicht minimumlonen) 

Stijging loonkosten tot bijna 19%

Dit betekent dus een stijging tot bijna 19% van de bruto loonkosten voor 21- en 22-jarigen. Voor 18- tot en met 20-jarigen is dat maar liefst een stijging tot bijna 15%.

LIV en compensatieregeling

Om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten voor werknemers met een laag loon, is op 1 januari 2017 het Lage inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Lees hier meer over het LIV

Daarnaast bestaat er een (wets)voorstel voor een compensatieregeling om werkgevers ook tegemoet te komen in de stijging van de loonkosten voor 18- tot en met 21-jarigen. De compensatietoekenning wordt gebaseerd op twee kenmerken: de leeftijd die de medewerker op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar heeft bereikt en het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar waarover het minimumloonvoordeel wordt toegekend.

Deze compensatieregeling treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2018. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon wordt ingevoerd per 1 juli 2017, wordt de tegemoetkoming over 2018 vermenigvuldigd met 1,5, waarmee de verhoging van de minimumjeugdlonen per 1 juli 2017 wordt gecompenseerd. De voorziene tegemoetkoming wordt uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur. Zodra er meer bekend is over de vormgeving van de regelgeving, informeren wij je hier uiteraard graag over.

Heb je vragen over de gevolgen van de wetswijzigingen? Neem gerust contact met ons op.

Anne Berkers Manager marketing en communicatie
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Juriste Please over de bekendmaking details NOW-regeling

02 april 2020

De details van de NOW-regeling zijn bekend. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in ...

Lees verder

Gaan de noodloketten dan bijna open?

27 maart 2020

Het is nu al ruim een week bekend dat de overheid maatregelen treft om ondernemers financieel te ondersteunen ...

Lees verder

Infographic: De 7 belangrijkste maatregelen van de WAB

10 februari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een wijziging in het arbeidsrecht en heeft invloed op heel werkend en ...

Lees verder

Blog: Nederland is niet klaar voor de WAB

04 februari 2020

Met invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is er een aantal nieuwe maatregelen waar ondernemers met...

Lees verder

Blog: juriste over de compensatie voor transitievergoeding

02 januari 2020

In 2020 verandert er voor werkgevers nog meer behalve de WAB: de nieuwe compensatieregeling voor de ...

Lees verder

Alternatief voor adequaat pensioen van minister Koolmees

23 juli 2019

Adequaat pensioen, wat is dat eigenlijk? Ik weet het niet, noch Minister Koolmees zo lijkt het. Toch wil de ...

Lees verder