Onze juriste vertelt… zo maakt u een goede arbeidsovereenkomst

Vrouw overhandigt contract Het opstellen van iedere contractvorm is een belangrijke taak. Zo ook het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Wat neemt u wel op en wat niet? Hoe specifiek moet u zijn? En wat mag u absoluut niet vergeten? Onze juriste geeft praktische tips die u helpen bij het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst.
Tip 1: maak duidelijke afspraken
We horen het regelmatig. “Pak maar een schort en draai een dagje mee om te kijken of dit werk iets voor je is. Dan bekijken we aan het eind van de dag wel of we samen verdergaan.” Een veelgemaakte fout. Een mondelinge afspraak is namelijk óók rechtsgeldig. Zodra u geen duidelijke (aantoonbare) afspraak heeft gemaakt over de einddatum, voordat u iemand een dagje laat werken, is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn eerste tip is dan ook: maak duidelijke afspraken voordat de medewerker gaat beginnen.

Tip 2: laat de arbeidsovereenkomst tekenen vóór de medewerker aan de slag gaat
Ook erg belangrijk: zorg ervoor dat de arbeidsvoorwaarden schriftelijk worden vastgelegd en u beiden akkoord gaat vóórdat de medewerker daadwerkelijk gaat werken. Daarom adviseer ik om de arbeidsovereenkomst door uw medewerker te laten tekenen vóór hij/zij aan de slag gaat. Doet u dit niet, dan kunnen er onduidelijkheden over de arbeidsvoorwaarden ontstaan. De rechter zal uiteindelijk in het voordeel van de werknemer oordelen. Als werkgever bent u namelijk de ‘sterke partij’. U beschikt over de benodigde kennis en bent in dit geval in gebreke gebleven om deze kennis te delen.

Tip 3: kies voor een contract met een arbeidsduur van meer dan zes maanden om een proeftijd af te spreken
Wilt u een medewerker op proef aannemen? Dat kan. Maar sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid mag dat alleen bij contracten van langer dan 6 maanden. Ook is het belangrijk dat de proeftijd schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door de medewerker. Stelt u een contract op voor 6 maanden of korter, en besluit u binnen een maand dat u toch niet verder wilt met deze medewerker, dan kunt u geen beroep doen op de proeftijd. Mijn tweede tip: kies voor een contract met een arbeidsduur van 6 maanden en 1 dag, of 7 maanden als dat gemakkelijker is. Dan is een proeftijd wél toegestaan.

Tip 4: zorg dat de gezagsverhouding zoals omschreven in het contract klopt met de daadwerkelijke situatie
Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst als er aan een aantal elementen is voldaan, namelijk:
1. de werknemer moet de arbeid persoonlijk verrichten;
2. de werkgever de werknemer beloont in de vorm van loon;
3. er bestaat een gezagsverhouding tussen beide partijen.
We zien vaak dat ondernemers een zzp’er aanstellen op basis van een ‘overeenkomst van opdracht’. Dat is een overeenkomst zónder gezagsverhouding. Blijkt uiteindelijk dat er toch sprake is van een gezagsverhouding? Doordat de werknemer bijvoorbeeld een vaste werkplek of visitekaartjes heeft. Of doordat de werknemer wordt opgenomen in het vakantierooster. Dan kan de ‘zzp’er’, met terugwerkende kracht, aanspraak maken op dezelfde rechten als een werknemer. Daarnaast kan de Belastingdienst bij u aankloppen om alsnog, eveneens met terugwerkende kracht, loonheffing af te dragen.

Tip 5: neem dit altijd op in de arbeidsovereenkomst:
Veel afspraken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de wet. Maar naast het loon, de gezagsverhouding en de persoonlijke verrichting van het werk door de werknemer zijn er een aantal belangrijke zaken die u in een arbeidsovereenkomst kunt opnemen:
1. Het vermelden van de contractpartijen;
2. De ingangs- en einddatum van het contract;
3. Het salaris;
4. De functienaam;
5. De arbeidsomvang.
U kunt de arbeidsovereenkomst verder uitbreiden met verschillende rechten en plichten voor u en uw medewerker. Denk aan afspraken over het retourneren van bedrijfseigendommen, een verbod op nevenactiviteiten, et cetera.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog een vraag over het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op via 0492 388 888 of info@please.nl. Bent u klant van Please? Dan biedt onze juriste, Ilse Vermeulen, juridische ondersteuning en stellen wij voor al onze medewerkers de arbeidsovereenkomst op. Wilt u weten hoe dat werkt? Neem ook dan even contact met ons op.