Vakantiedagen van uw werknemers

Vakantiedagen medewerkers

Hoe zit het ook alweer precies?

Een goede balans tussen werk en privé is erg belangrijk. Als werkgever draagt u hieraan bij door uw medewerkers te stimuleren om voldoende vakantiedagen op te nemen. Zo geeft u hen de gelegenheid om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. En dat is voor iedereen een goede zaak! Maar hoe zit het nu eigenlijk met vakantiedagen? En waar moet u als ondernemer op letten? Onze juriste beantwoordt de meest voorkomende vragen.
Hoe bereken ik het aantal vakantiedagen?
Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als er geen cao van toepassing is, gaat u uit van het wettelijk minimum, namelijk vier keer het aantal gewerkte uren per week. Een voorbeeld: bij een 40-urige werkweek heeft een medewerker recht op 160 vakantie-uren (20 dagen). Het kan zijn dat uw medewerkers recht hebben op een hoger aantal vakantiedagen als er sprake is van een algemeen bindende cao. Uiteraard kunt u ook positief afwijken van de wet door extra vrije dagen te geven, dit zijn bovenwettelijke dagen

Hoe beoordeel ik een vakantieaanvraag?
Een vakantieaanvraag moet altijd schriftelijk worden ingediend. Het is wettelijk vastgelegd dat u de aanvraag binnen twee weken moet beoordelen en eveneens schriftelijk moet beantwoorden. Doet u dit niet? Dan mag de medeweker er vanuit gaan dat u de aanvraag goedkeurt.

Mag ik een vakantieaanvraag weigeren?
In principe mag een medewerker op elk gewenst moment zijn of haar vakantiedagen opnemen. Als werkgever kunt u een aanvraag niet zomaar weigeren. Dit kan alleen wanneer de aanvraag zorgt voor een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering, zo zegt de wet. Bijvoorbeeld wanneer het op dat moment uitzonderlijk druk is of u het rooster niet rond krijgt. Om dezelfde redenen mag u een eerder afgegeven goedkeuring intrekken, maar u dient dan de schade te vergoeden die de medewerker hierdoor lijdt. Denk hierbij aan de kosten van de geboekte vakantie bijvoorbeeld.

Kunnen vakantiedagen komen te vervallen?
Het eindeloos opsparen van vakantiedagen mag niet meer volgens de wet. Wettelijke vakantiedagen mogen meegenomen worden, maar deze vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, tenzij de medewerker niet de mogelijkheid kreeg om de vakantiedagen op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar. Stimuleer uw medewerkers dan ook om vakantie op te nemen en leg dit vast. Dat kan tijdens een ontwikkelgesprek of door uw medewerkers aan het begin van ieder kalenderjaar erop te attenderen om tijdig een vakantieaanvraag te doen.

Hoe zit het met de vakantiedagen van een zieke werknemer?
Sinds 1 januari 2012 bouwt een werknemer ook vakantiedagen op tijdens ziekte. Daar staat tegenover dat hij of zij ook dagen moet opnemen voor een vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid. En wordt een medewerker ziek tijdens zijn of haar vakantie? Dan worden de vakantiedagen omgezet naar ziektedagen. Ter verificatie mag u als werkgever dan wel vragen om een doktersverklaring.

Wat als een medewerker meer vakantiedagen wil opnemen dan is afgesproken?
In dit geval spreken we van onbetaald verlof. Bijvoorbeeld voor een extra lange vakantie of een sabbatical. Hiervoor gelden niet dezelfde rechten als voor vakantiedagen. Onbetaald verlof mag dan ook door een werkgever zonder geldige reden worden geweigerd.

Tip: Stel een vakantiereglement op
Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig om een vakantiereglement op te stellen. Hierin kunt u alle afspraken omtrent vakantie en verlof vermelden. Zoals het opnemen van vakantie gedurende hoog of laag seizoen. Of dat vakantie tijdens collectieve bedrijfssluitingen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd Denk bijvoorbeeld ook aan het maximaal aaneengesloten aantal vakantiedagen. Of dat bovenwettelijke vakantiedagen het eerst opgemaakt dienen te worden. Met een goed vakantiereglement – dat uiteraard onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden – weet u zeker dat alles omtrent vakantie goed geregeld is!

Opdrachtgevers van Please kunnen rekenen op ondersteuning van onze juridische afdeling bij het opstellen van een vakantiereglement. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via 0492 388 888.