Overwerk: zo zit het!

Overwerk tijdens de feestdagen

Ilse Vermeulen - Juriste

De feestdagen zijn voor iedere ondernemer een drukke periode. Voor de horeca en detailhandels misschien wel dé drukste periode van het jaar. Dankzij de feestdagen ziet menig ondernemer de dagtotalen stijgen, maar ook het aantal gewerkte uren én overuren. Als juriste bij Please krijg ik regelmatig vragen van onze opdrachtgevers over de wet- en regelgeving rondom overwerk. Hoe zit het eigenlijk met overwerk? Wat mag wel en wat niet? Met de feestdagen in het vooruitzicht is het een mooi moment om u hierover wat meer te vertellen.
Is overwerk toegestaan?
De term ‘overwerk’ komt niet meer voor in de wetgeving. Er is wettelijk dus niets vastgelegd. Wel worden afspraken over overwerk vaak in de cao geregeld. Als er geen cao van toepassing is, dan heeft u te maken met de regels uit de Arbeidstijdenwet. Daarin staat dat overwerken mag, mits de wettelijk maximale arbeidsduur maar niet wordt overschreden. De wettelijk maximale arbeidsduur bedraagt 12 uur per dienst, 60 uur per week. Maar let op, gerekend over een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 55 uur werken. Over een periode van 16 weken is dit maximaal 48 uur per week gemiddeld. Een week overwerken kan dus, maar zorg dat dit niet de standaard is!

Overwerk uitbetalen
Het uitbetalen van overwerk hangt af van de cao of de arbeidsovereenkomst. Als er niets is geregeld, dan gaat de rechter ervan uit dat overwerk gewoon wordt betaald. Werknemers hebben recht op loon als het werk is verricht in opdracht van de werkgever of als de werkgever op de hoogte is van het overwerk en dit laat gebeuren. Maar als er in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat incidenteel overwerk ‘part of the job’ is, dan hoeft het niet te worden betaald of gecompenseerd. Maar ook hier is het belangrijk dat het gaat om incidenteel overwerk! Als het overwerk een structureel karakter heeft, dan ligt het uiteraard anders.

Overwerk weigeren
Als werkgever mag u verwachten dat uw werknemers bereid zijn om overwerk te verrichten als dat noodzakelijk is. Tenminste, als er niets in de cao of arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Uw werknemers mogen noodzakelijk overwerk dus niet zomaar weigeren. Tenzij daar een goede reden aan ten grondslag ligt. Kortom: in dit geval moet u het belang van de medewerkers tegen het uwe afwegen, op basis van alle feiten en omstandigheden.

Tip!
De allerbelangrijkste tip die ik werkgevers áltijd geef is: leg onderlinge afspraken vast. Ook wat betreft overwerk. Dit kan in de arbeidsovereenkomst, maar ook in bijvoorbeeld een cao of bedrijfsreglement. Dan is voor iedereen duidelijk hoe u omgaat met overuren. Worden overuren wel of niet betaald. Of zijn overuren wel of niet compensabel met extra vrije uren als het weer rustiger is (‘tijd-voor-tijd’). Ook kunt u vastleggen dat voor bepaalde functies eventueel overwerk in het loon is inbegrepen.

Ilse Vermeulen
Juriste Please Payroll