Rekening houden met opgebouwde rechten en het arbeidsverleden

Rekening houden met opgebouwde rechten

Hoe zit het met opvolgend werkgeverschap?

Wie in dienst treedt bij een werkgever zal door de bank genomen te maken krijgen met een proeftijd. Vaak ook is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat een medewerker gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband enkel de uren uitbetaald krijgt die ook daadwerkelijk zijn gewerkt.

Echter, hoe langer een medewerker in dienst is bij een werkgever, hoe sterker zijn rechtspositie wordt. Om die reden komt een medewerker na een aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij dezelfde werkgever, op zeker moment in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook voor medewerkers die in dienst treden bij Please Payroll geldt dat hun rechtspositie sterker wordt naarmate het dienstverband langer duurt. Dit komt onder andere tot uiting in de flexibiliteit van de arbeidsovereenkomsten, maar ook in de opbouw van ouderdomspensioen. Medewerkers die een langdurig dienstverband hebben bij Please Payroll worden zelfs nog eens extra beloond met een jubileumuitkering.

Maar waarop mogen medewerkers rekenen die al een arbeidsverleden hebben bij een werkgever, wanneer deze vervolgens een contract sluit met Please Payroll? Geldt Please Payroll dan als een ‘nieuwe werkgever’ of kunnen zij hun opgebouwde rechten meenemen? Gelukkig is dat laatste het geval: Please Payroll is dan ‘opvolgend werkgever’, wat inhoudt dat er rekening wordt gehouden met het arbeidsverleden. Dus wie al een jaar heeft gewerkt bij de opdrachtgever kan niet meer met een proeftijd worden geconfronteerd. Ook kan de loondoorbetalingsplicht niet langer meer worden uitgesloten.

Please Payroll houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van haar opdrachtgevers met betrekking tot het aanbieden van de contractvormen aan medewerkers. Maar we kunnen en willen niet voorbijgaan aan de rechten die een medewerker reeds heeft opgebouwd. En dat is ook maar goed, want dat voorkomt toekomstige gerechtelijke claims van medewerkers en schept duidelijkheid voor alle partijen.

Bekijk hier het artikel in het Please Magazine