'Payrolling plus'

Payrolling plus

Het verschil maken

Toen Please Payroll bijna vijftien jaar geleden haar dienstverlening startte, was payrolling nog een volstrekt onbekend fenomeen. Inmiddels is dit totaal veranderd en zijn er tal van dienstverleners op de markt die (een vorm van) payrolling aanbieden. Als opdrachtgever mag je erop vertrouwen dat de basisdienstverlening die deze payrollers bieden, juist en correct is.
Denk aan het aanbieden van juiste arbeidsovereenkomsten, het voeren van een juiste en tijdige salarisadministratie, alsmede het verzorgen van alle afdrachten.

Maar om je als payroller in de huidige markt te onderscheiden, dien je méér te bieden aan je opdrachtgevers en medewerkers dan enkel een correcte basisdienstverlening. Bij Please Payroll geloven we dat we zo het verschil kunnen maken. Zo hebben we bijvoorbeeld afgelopen winter een groep medewerkers, werkzaam bij één en dezelfde klant, ter plekke geholpen bij het aanvragen van een gedeeltelijke WW-uitkering en hebben we dit traject vervolgens verder begeleid.

Maar ook onze opdrachtgevers bieden we vaak nét wat meer dan ze in eerste instantie van ons verwachten. Bijvoorbeeld door specifieke kennis die wij in huis hebben beschikbaar te stellen en klanten zo te ‘ontzorgen’. Zo denken we vaak actief mee over verschillende mogelijke vormen van subsidies met betrekking tot het personeelsbeleid. En waar mogelijk vragen we die subsidies ook voor onze klanten aan, waarbij het financieel voordeel uiteraard ten goede komt van de betreffende klant.

Daarnaast kunnen we ook veel betekenen bij het opstellen van klantspecifieke juridische documenten, zoals bijvoorbeeld een op maat gemaakt geheimhoudingsbeding ter bescherming van een octrooi, het opstellen van een handboek of het maken en introduceren van interne beleidsregels.

Voor één van onze grote klanten hebben we in het verleden zelfs een separate besloten vennootschap opgericht, die we vervolgens volledig onder de taxibranche hebben ingericht. Dat wil zeggen dat in deze onderneming niet enkel de CAO Taxivervoer van toepassing is, maar tevens een aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds Vervoer is gerealiseerd en de juiste afdrachten naar het Sociaal Fonds plaatsvinden.

Payrolling is mooi, maar ‘payrolling plus’ is nog mooier. En daar zijn we best trots op.

Bekijk hier het artikel in het Please Magazine