Een 'reality call'

Een reality call

Het blijft altijd een gok of je de juiste kandidaat hebt aangenomen

Op de keper beschouwd nemen de meeste ondernemers nieuwe medewerkers op goed vertrouwen in dienst. Natuurlijk: ze kijken eerst naar het cv, waarin als het goed is de opleidingen, kwaliteiten en werkervaring van de sollicitant zijn opgenomen.
En uiteraard naar de sollicitatiebrief, die vaak nog bepalender is voor het besluit om een kandidaat wel of niet voor een gesprek uit te nodigen. Maar zit de sollicitant eenmaal aan tafel, dan spelen die brief en dat cv meestal nauwelijks meer een rol en gaat het meer om de persoonlijke presentatie en een eventuele (wederzijdse) ‘klik’.

Toch is het ergens vreemd dat het cv zo gemakkelijk terzijde wordt geschoven. Want iedere ondernemer weet dat papier geduldig is en dat het internet vol staat met tips hoe je je cv het beste kunt ‘oppimpen’. Evengoed zijn er maar heel weinig ondernemers die daadwerkelijk aan een sollicitant vragen om zijn of haar diploma’s mee te nemen naar het gesprek, of om bijvoorbeeld iets te overleggen waaruit zijn of haar kwaliteiten blijken. Het nabellen van een door de sollicitant opgegeven referentie gebeurt in de regel vaker, maar een check of de opgegeven naam en het bijbehorende mobiele nummer wel toebehoort aan de voormalige direct leidinggevende van de sollicitant … tja, da’s weer een brug te ver. Terwijl het toch heel goed mogelijk is dat de sollicitant het telefoonnummer heeft opgegeven van een bevriende kennis!

Begrijp me goed, dit is geen pleidooi voor consequente achterdocht. Zie het eerder als een ‘reality call’: wat je ook doet, het blijft toch altijd een gok of je de juiste kandidaat hebt aangenomen. Eén ding is zeker: als je er na verloop van tijd achter komt dat je inderdaad niet de juiste kandidaat hebt aangenomen, dan is het op regelmatige basis voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken van groot belang. Om te beginnen omdat dit de enige manier is om samen met de medewerker tot een verbetering van het functioneren te komen. En mocht dit een kansloze missie blijken te zijn, dan zijn de functionerings- en beoordelingsgesprekken de basis voor de noodzakelijke dossieropbouw om uiteindelijk naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst toe te kunnen werken.

Zeker sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is een zorgvuldig opgebouwd dossier cruciaal. Een tip van de bedrijfsjurist: leg de gevoerde gesprekken in het dossier zo zorgvuldig mogelijk schriftelijk vast. Want enkel op basis van ‘vertrouwen’ dat je alles gedaan hebt wat als werkgever in je macht lag, krijg je bij geen enkele rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerealiseerd. Please staat haar klanten in zo’n situatie graag ter zijde. Het is namelijk niet alleen in het belang van de klant dat een medewerker goed functioneert, ook Please heeft hier belang bij.

Bekijk hier het artikel in het Please Magazine