Vakbond van de toekomst

hans en jan

Jan Franken en Hans van de Ven - directeuren Please Payroll

Ze begonnen ooit samen een detacheerbedrijf. Beiden afkomstig uit het MKB vonden Jan Franken en Hans van de Ven dat het ook anders moest kunnen. Met deugdelijke contracten, een goed HR-beleid maar zonder de molensteen van dichtgetimmerde vaste arbeidsovereenkomsten waarmee werkgever en werknemer tot in lengte van dagen tot elkaar veroordeeld waren.
Please bestaat nu al weer twaalfenhalf jaar: tijd voor een jubileum. Maar ook het moment voor een blik op het verleden en de toekomst.

Payrolling is een instrument dat door steeds meer ondernemers wordt omarmd. Please kende in 2011 een groei van 24% en bedient inmiddels 650 opdrachtgevers met in totaal 4300 werknemers. Met een stevige voet aan de grond in de horeca, de beveiliging, de logistiek en de bouwsector. “Je zou ons een grootbedrijf kunnen noemen”, stelt Jan Franken. “Een grootbedrijf dat zorgvuldig met haar werknemers omgaat. De vakbonden zien dat overigens heel anders: die menen dat wij een constructie in het leven hebben geroepen om makkelijk van werknemers af te kunnen als het economisch tij keert. Vooral omdat onze aanpak geen vaste dienstverbanden zou kennen. De werkelijkheid weerspreekt dat: ook wij hebben werknemers met vaste dienstverbanden, zeshonderd op dit moment. Wat de vakbonden vergeten is dat nogal wat werkgevers juist nu geen uitzicht meer hebben op een goedgevulde orderportefeuille. De vraag is welk belang werkgever en werknemer dan hebben bij een vast dienstverband: ze moeten toch uit elkaar. De werkgever heeft er wel baat bij als hij flexibel kan schakelen en de werknemer heeft niets aan een faillissement. Via payrolling is een dergelijke situatie makkelijker op te lossen. Of neem het voorbeeld van een werkgever die na het derde tijdelijke dienstverband afscheid van een werknemer wil nemen omdat hij het risico van een vast contract niet aandurft. Met een payrollconstructie kan die werknemer wel zijn baan behouden. Dat is toch een win-winsituatie voor iedereen?”

Opleiding
Payrollbedrijven krijgen van vakbonden ook het verwijt dat er niet wordt geïnvesteerd in opleidingen van personeel met een tijdelijk contract. “Dat is echt onzin”, zegt Hans van de Ven. “Onze opdrachtgevers steken veel tijd en geld in alle medewerkers, ongeacht de duur van het contract. Uit de praktijk blijkt ook dat werkgevers graag betalen voor een opleiding waar de werknemer zelf om vraagt. Dat zijn vaak gerichte cursussen waarvan de werknemer denkt dat het de kwaliteit van zijn werk verbetert. Van dat soort opleidingen ziet de werkgever het nut in. Het is eigen initiatief van de werknemer dat wordt beloond. MKB’ers met twee tot vijf werknemers hebben geen opleidingsplan klaarliggen, dat wordt in onderling overleg geregeld.”

De visie van Please op payrolling is helder: het belang van de opdrachtgever telt even zwaar als van de werknemer die bij Please in dienst is. “We hebben oog voor beide partijen”, zegt Franken. “Onze werknemers moeten erop kunnen rekenen dat de zaken professioneel geregeld zijn. Zij willen hun salaris op tijd ontvangen en zeker weten dat de pensioenopbouw klopt. Bij ziekteverzuim of een eventueel arbeidsconflict moeten ze op ons als werkgever kunnen terugvallen. Onze opdrachtgevers gaan met ons in zee om van een hoop sores verlost te zijn. Dat de verzekeringen en de maandelijkse afdrachten kloppen. Werkgevers die het zelf willen regelen, merken aan den lijve dat zij de steeds complexere regelgeving vaak niet goed uitvoeren. Met vervelende consequenties als boetes achteraf.” Overigens leggen Franken en Van de Ven de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening. Om die reden stapte Please begin 2012 over naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Van de Ven: “De verzekeringsmaatschappij die onze pensioenregeling uitvoerde bleek niet voorbereid op de specifieke situatie van flexwerkers. Daardoor ontstonden grote achterstanden in de verwerking. Voor ons reden om Brand New Day in te schakelen. Met dit innovatieve bedrijf hebben we nu een online koppeling waardoor er geen sprake meer is van achterstanden en tevens de pensioenregeling voor de medewerkers is verbeterd.”

Innovatie
Franken en Van de Ven zijn continu op zoek naar innovatieve oplossingen voor problemen in de praktijk. Bijvoorbeeld ten aanzien van oudere werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. “In de meeste cao’s wordt met het bereiken van de pensioenleeftijd ook automatisch het arbeidscontract beëindigd”, zegt Van de Ven. “Maar steeds vaker blijkt dat werkgever en werknemer best nog even met elkaar willen doorgaan, eventueel parttime. Oudere werknemers beschikken immers over veel kennis en ervaring. Nogal wat werkgevers zijn echter bang voor langdurige uitval door ziekte en de financiële risico’s die daarmee gepaard gaan. Door middel van payrolling bij Please zijn deze risico’s volledig verzekerd en kunnen werkgever en werknemer de arbeidsrelatie continueren zo lang daaraan behoefte is. Demissionair minister Kamp presenteerde onlangs een voorstel om ouderen langer aan het werk te houden. Bij ons is dat geen voorstel meer, maar al realiteit.”

Werkbaar resultaat
Op de vraag hoe zij de toekomst van payrolling zien zegt Franken: “Op dit moment kijken de vakbonden nog te veel naar het verleden en zijn ze tegelijkertijd op zoek naar een andere opzet. Het lijkt erop dat ze niet weten hoe ze dat moeten oplossen. Hans en ik zijn van mening dat de werkwijze van Please model zou kunnen staan voor de vakbond van de toekomst. Een corporatie waarbinnen de belangen van werkgever én werknemer op de best mogelijk manier behartigd worden. Die positie moeten we natuurlijk eerst nog wel bevechten want het vraagt om een andere manier van denken. Immers, in een dergelijke opzet betrekken werkgevers en werknemers niet langer hun eigen stellingen maar gaan gezamenlijk op zoek naar een werkbaar resultaat.” Van de Ven wil nog wel een stap verder gaan. “Eigenlijk zou de overheid moeten stimuleren dat ondernemingen met minder dan twintig werknemers hun personeelszaken onderbrengen bij een gecertificeerd payrollbedrijf. Er zijn nu zoveel kleine start-ups met weinig personeel: de Belastingdienst kan onmogelijk de naleving van wet- en regelgeving bij al die bedrijfjes controleren. Voor die controles kunnen ze beter bij de gecertificeerde payrollbedrijven zijn. Daardoor kan de ondernemer zijn tijd en aandacht volledig blijven richten op zijn belangrijkste doel: een succes van zijn bedrijf maken. En dat met minder bemoeienis van de overheid en minder regeltjes… dat wil toch elke ondernemer?”

Persoonlijke service
Bij Please ligt de nadruk op persoonlijke service. Elke werknemer kan digitaal veel informatie opvragen of vragen stellen die betrekking hebben op de eigen situatie. “De toegang via een eigen portal tot onze website is een enorme verbetering in de informatievoorziening”, zegt Van de Ven. “Werknemers kunnen zeven dagen per week, 24 uur per dag op onze website inloggen. Vragen worden binnen een werkdag en vaak al binnen een uur beantwoord. Wat niet digitaal kan worden opgelost, wordt door onze specialisten opgepakt. Dat geeft onze werknemers het veilige gevoel dat er goed op hen gepast wordt. En let wel: het is allemaal gratis, óók de juridische ondersteuning.” Ook de opdrachtgevers van Please kunnen er honderd procent zeker van zijn dat de onderneming haar zaakjes op orde heeft, zegt Franken. “We hebben onlangs een ʼconvenant horizontaal toezichtʼ gesloten met de Belastingdienst. Daarin hebben Please en de Belastingdienst zwart op wit vertrouwen in elkaar uitgesproken en zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop beide partijen het aangifteproces inrichten. De Belastingdienst constateert bij Please de juiste houding en gedrag als het gaat om naleving van de fiscale regels. Dit geeft onze opdrachtgevers en medewerkers mede het vertrouwen dat wij een serieuze en solide partner zijn.”

Bekijk hier het artikel in het Please Magazine