Please geeft voordeel kleine banenregeling door aan klanten

Nieuws Please Payroll Please Payroll heeft besloten eventuele voordeel uit de vrijstelling van premieheffing over het loon van jongeren met een zogenaamde ‘kleine baan’ direct door te geven aan haar klanten. Dit besluit past in het beleid om de kosten van opdrachtgevers zo laag mogelijk te houden.

Van een kleine baan is sprake als de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon lager is dan een voor die leeftijd bepaalde loongrens. De vrijstelling van premieheffing over het loon van jongeren met een kleine baan in 2010 leidt direct tot een verlaging van de financiële lasten voor werkgevers. De loonkosten zullen, inclusief het op nul zetten van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet), ongeveer 15 procent lager uitvallen.

Veel jonge medewerkers verrichten arbeid in een wisselend patroon. Hierdoor kan het zijn dat zij niet elke loonperiode in aanmerking komen voor de regeling. Ook kunnen correcties op de gewerkte uren met terugwerkende kracht invloed hebben. Please Payroll zal daarom per kwartaal achteraf berekenen of (een van) de medewerker(s) voor de korting in aanmerking komt en wat de hoogte van de teruggave zal zijn. De werkgever krijgt daarvan automatisch bericht.