Een vruchtbare samenwerking

hurxkens

Jack Hurxkens - voorzitter vakbond ABW

Voor de werknemers die bij Please Payroll in dienst zijn, is de CAO Please bv van toepassing. Deze CAO is in samenwerking met vakbond ABW al in 2002 tot stand gekomen. Sindsdien wordt deze elke drie jaar geactualiseerd - het resultaat van een vruchtbare samenwerking.

Voor Please waren er destijds twee directe aanleidingen om naar een eigen CAO toe te werken. Eén: de onderneming was niet tevreden over de CAO Uitzendkrachten die binnen de payrollbranche gangbaar is. En twee: het bedrijf kreeg veel vragen van werknemers die wilden weten waar ze aan toe waren. Al snel was echter duidelijk dat er samenwerking met een specialist nodig was om zelf een CAO op te kunnen tuigen. Daarom zocht Please contact met een externe partner: ABW, een zelfstandige vakbond met circa 6.500 leden.

ABW was uiteindelijk bereid om samen met Please een integere CAO te formuleren omdat de payrollonderneming zich positief onderscheidt van veel concurrenten, zegt Jack Hurxkens, voorzitter van vakbond ABW. “Bij ons leefde in eerste instantie de gedachte dat payrolling voor veel werkgevers een makkelijke manier is om van personeel af te komen. Please is hier duidelijk een uitzondering op: hun hr-management is goed geregeld en de bedrijfsvoering is erop gericht om de mensen zo lang mogelijk aan boord te houden.”

Uitgebreid pakket
De betrokken partijen konden het dan ook snel eens worden over de inhoud van de eerste eigen CAO in de payrollbranche. Het onderhandelingsresultaat werd met meerderheid van stemmen door de leden van ABW aangenomen. Hurxkens: “Je maakt als vakbondsman niet vaak mee dat de inhoud van een CAO in één keer door de leden wordt goedgekeurd. Voor de medewerkers van Please zijn de arbeidsvoorwaarden sinds die tijd goed geregeld.

Zo kunnen zij nu gebruikmaken van een uitgebreid pakket aan collectieve personeelsvoorzieningen zoals een uitstekende pensioenvoorziening, kortingen op opleidingen en een collectieve ziektekostenverzekering.” Please is de eerste payrollorganisatie die op deze manier zelf een CAO heeft opgezet. Dat is niet alleen in het voordeel van de werknemer: ook de werkgever kan terugvallen op de vastgelegde afspraken. Vanuit Please wordt het lidmaatschap van de ABW overigens gestimuleerd. Hurxkens: “Bij indiensttreding wordt de werknemer attent gemaakt op de mogelijkheid om lid te worden, waarbij Please de helft van de contributie voor haar rekening neemt. Daar zijn we als vakbond erg blij mee.”

Rechtszekerheid gewaarborgd
Met de juridische afdeling van Please neemt ABW elke drie jaar de CAO opnieuw onder de loep. “Please toont zich tijdens de onderhandelingen een betrouwbare partner met wie het uitstekend samenwerken is”, aldus Hurxkens. “Uiteraard staan voor een vakbond de belangen van de werknemer voorop. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet genegen ben om mee te denken met de werkgever. Die bereidheid om oog te hebben voor elkaars standpunten levert uiteindelijk telkens weer een prima CAO op waarin goede, moderne arbeidsvoorwaarden zijn verankerd. En daardoor is de rechtszekerheid van de werknemer voor langere tijd gewaarborgd.”

Hurxkens is persoonlijk vooral te spreken over de eigen pensioenregeling van Please. “Deze regeling heeft Please door een onafhankelijk bureau laten vergelijken met de in de uitzenden payrollbranche veel gehanteerde regeling ‘Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten’. De pensioenregeling van Please stak er in alle opzichten bovenuit.”

Ledenvoordeel
Hoewel het ABW in eerste instantie te doen is om het bedingen van zo gunstig mogelijke arbeidsvoorwaarden voor zijn leden, heeft de vakbond daarnaast nog meer te bieden, zegt Hurxkens. “Wij ondersteunen onze leden bij het invullen van hun belastingaangifte. Verder kunnen ze via ons rekenen op rechtsbijstand. Als er sprake is van een arbeidsconflict, dan zorgen wij voor juridisch advies zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Maar ook bij minder ernstige zaken, zoals geschillen met leveranciers over aankopen, helpen we met oplossingen. Het wel en wee van onze leden gaat ons nu eenmaal aan het hart. Daar zijn we toch een vakbond voor?”

Please is de eerste payrollorganisatie die een eigen CAO afsloot. Enkele belangrijke kenmerken:
* grote contractflexibiliteit (8 contracten in 4 jaar kunnen aanbieden);
* de mogelijkheid om het uitzendbeding gedurende 78 weken toe te passen;
* een pensioenvoorziening die gelijkwaardig is aan een groot aantal bedrijfstakpensioenfondsen;
* uitgebreid pakket aan collectieve personeelsvoorzieningen zoals collectiviteitskortingen tot wel 60% via Please Pleasure, kortingen tot 25% op opleidingen bij het NTI, een jubileumuitkering en een collectieve ziektekostenverzekering.

Bekijk hier het artikel in het Please Magazine

!

Update oktober 2014

Aangepaste CAO
Zoals u wellicht weet heeft Please een unieke CAO, waar werknemers en werkgevers op terug kunnen vallen. Deze overeenkomst liep eind september 2013 af. De afgelopen maanden hebben we een nieuwe CAO afgesloten. De herziene CAO bevat geen grote wijzigingen, maar is wel duidelijker geformuleerd, zodat ze eenvoudiger te begrijpen is voor de lezer.

Bekijk hier de CAO.