Economische crisis versterkt groei Please Payroll

Nieuws Please Payroll

Kritiek vakbonden staat groeiende marktvraag niet in de weg

Payrollbedrijf Please heeft in het derde kwartaal van 2011 een omzetstijging geboekt van 22% ten opzichte van het hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarmee presteert de Brabantse onderneming wederom ruim vier keer beter dan het gemiddelde van de payrollbranche, die overigens in totaal ook een groei van 5% liet zien. Volgens Please mag je hieruit concluderen dat in economisch slechtere tijden meer transparantie en flexibiliteit in werknemerskosten gevraagd wordt. De organisatie pleit voor meer erkenning voor de flexwerkbranche: juist nu is het bieden van snelle, flexibele en transparante HR-oplossingen aan werkgevers van belang, aldus Please.

Eerder deze maand maakte de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) bekend dat de omzet van payrollorganisaties in het derde kwartaal van 2011 opnieuw is gestegen. Dit ondanks het verzet van de vakbonden, die payrollen als een vorm van oneigenlijk werkgeverschap beschouwen en payroll-organisaties verwijten onvoldoende aandacht te schenken aan de verworven rechten van werknemers. Om die reden loopt de VPO-CAO eind 2011 af en wordt deze niet verlengd.

Volgens Jan Franken van Please heeft de markt echter altijd gelijk en zien steeds meer werkgevers in dat payrolling juist bij economische tegenwind een verantwoord alternatief is voor een standaard dienstverband. Franken: “Wij merken dat opdrachtgevers onze payrollconstructie steeds vaker als een voordeel presenteren aan medewerkers, in plaats van zich te verschuilen achter het excuus dat het nodig is voor de flexibiliteit en de concurrentiepositie. En terecht, want goede payrollbedrijven stellen zich op als businesspartner en denken mee met de opdrachtgever, met name op het terrein van medewerkerwaarde, employee benefits en een goede pensioenregeling. Juist ons collectiviteitsvoordeel levert tastbare voordelen op voor de medewerkers.”

Economie is structureel veranderd

Een uitgebreid onderzoek naar de beleving onder medewerkers toonde eerder al aan dat de payrollconstructie geen negatieve effecten hoeft te hebben op het vinden en behouden van de juiste medewerkers. Franken is dan ook van mening dat commerciële arbeidsbemiddeling in het algemeen ondergewaardeerd wordt en dat er juist in deze economische omstandigheden meer erkenning zou moeten zijn voor marktpartijen die mensen aan het werk helpen en werkgevers snelle, flexibele en transparante HR-oplossingen bieden. “Payrollorganisaties krijgen vaak het verwijt dat zij bijdragen aan werkloosheid of onvolledige werkgelegenheid. Uit het meest recente CIETT-rapport rijst echter een heel ander beeld op. Daaruit blijkt dat 74% van de opdrachtgevers niet zou overwegen in plaats van tijdelijke krachten personeel in vaste dienst te nemen. Nog eens 60% geeft bovendien aan dat ze bepaalde banen nooit zouden creëren zonder flexibel personeel van uitzend- en payrollorganisaties”, aldus Franken. “De economie is structureel veranderd: bedrijven kunnen tegenwoordig soms zelfs geen jaar meer vooruitkijken. Payrolling is, mits professioneel ingevuld, een goed en misschien wel het enige antwoord op de gewijzigde marktsituatie.”

Verdere groei mogelijk

Please ziet ook in de huidige moeizame markt nog verdere groeikansen. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat met name in kleine en middelgrote bedrijven nog veel vooroordelen leven over payrolling. In het MKB wordt deze contractvorm nog vaak gezien als relatief duur, nadelig voor de medewerker en niet toegesneden op kleine bedrijven. Volgens Franken zijn deze vooroordelen ongefundeerd. Payrolling biedt namelijk ook kleinere bedrijven de flexibiliteit om snel de personeelskosten aan te kunnen passen op wijzigingen in de omzet. Franken: “Payrolling werkt voor ondernemers eerder drempelverlagend om juist meer personeel in dienst te nemen. Opdrachtgevers van Please gaan door payrolling vaak sneller over tot het in dienst nemen van medewerkers.”

In 2012 gaat de payrollorganisatie dan ook nog meer energie steken in het voorlichten van deze specifieke doelgroepen.