Werkgevers weten veel te weinig over rechten medewerkers

Nieuws Please Payroll

Wetgeving ouderschapsverlof slecht bekend bij MKB ondernemers

MKB ondernemers zijn slecht geïnformeerd over de plichten die ze hebben ten opzichte van hun medewerkers. Dat blijkt uit deel twee van de MKB Barometer personeelszaken die uitgevoerd is door Markteffect in opdracht van Please. De payrollorganisatie legde ruim 400 MKB-ondernemers meerkeuzevragen voor over de rechten van medewerkers als het gaat om zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of de vergoeding van reiskosten.
In veel gevallen konden de ondernemers het goede antwoord niet spontaan geven. Niet goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving op deze onderwerpen brengt grote ongemakken met zich mee voor zowel werkgever als werknemer.

Uit de resultaten blijkt onder meer dat een derde van de MKB’ers in de veronderstelling is dat een medewerker recht heeft op twee maanden ouderschapsverlof. Een vijfde van de respondenten denkt dat hij als ondernemer zelf mag bepalen hoe lang dit verlof duurt. In werkelijkheid kan een medewerker aanspraak maken op maximaal een half jaar ouderschapsverlof*, hetgeen slechts door 28% van de MKB’ers bevestigd wordt. Als het gaat om zwangerschapsverlof, dan is het merendeel van de ondervraagden beter op de hoogte van de regels. Bijna de helft (49%) geeft terecht aan dat hij het loon door moet betalen en namens de medewerkster een uitkering kan aanvragen die hem grotendeels schadeloos stelt voor het doorbetalen van het loon tijdens het verlof.

Hans van de Ven, directeur van Please: “Voor veel bedrijfsvoerders is het enorm schrikken als een van de vaste medewerkers plots aangeeft zijn ouderschapsverlof te willen opnemen. Je wordt dan geconfronteerd met een groot probleem in de dagelijkse bedrijfsvoering. Als werkgevers zich hierover beter zouden laten voorlichten, kunnen ze anticiperen op dit soort momenten zodra een medewerker een kind krijgt.”

Op het gebied van reiskosten doen MKB ondernemers vooral wat ze denken dat goed is. De helft van de ondernemers geeft aan dat zij zelf mogen bepalen hoeveel ze vergoeden en dat ze inderdaad een deel van de reiskosten op hun conto nemen. In werkelijkheid is de ondernemer niet verplicht om reiskosten van medewerkers te vergoeden tenzij de CAO anders bepaalt. Wat opvalt is dat naarmate het bedrijf langer bestaat een groter percentage het juiste antwoord geeft op deze vraag.

Over de MKB PZ Barometer
De MKB PZ Barometer is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van payrollorganisatie Please onder 400 MKB bedrijven in de branches bouw, detailhandel, zorg, groothandel, Horeca, ICT, overige zakelijke dienstverlening en logistiek. Het merendeel van de respondenten in het onderzoek heeft tussen de 1 en 10 medewerkers. Bedrijven uit alle provincies zijn vertegenwoordigd.  De MKB Barometer laat overigens zien dat de kennislacune het minst groot is bij die ondernemers die wekelijks een of meerdere uren besteden aan personeelszaken. Dit is echter een minderheid van de respondenten.

Please is een landelijk opererende payrollorganisatie. Bij deze vorm van dienstverlening wordt feitelijk het complete pakket aan HR-activiteiten (loonadministratie, salarisbetaling, verzuim en re-integratie, pensioen enz.) van de werkgever overgenomen tegen een vaste fee. De werknemer komt op de loonlijst van het payrollbedrijf, maar verricht werk in het bedrijf van de opdrachtgever.

* Een medewerker heeft recht op 26 keer de afgesproken werkuren per week, die vervolgens binnen een jaar kunnen worden opgenomen. Dus als een medewerker 40 uur per week werkt, dan kan hij 1040 uur opnemen binnen een aaneengesloten jaar.