Wat is sectorverloning?

Sectorverloning In het kader van ‘de vervuiler betaalt’ brengt de Belastingdienst alle Nederlandse bedrijven onder in een bepaalde fiscale sector, voornamelijk op basis van beroepsgroepen.

Voor iedere sector gelden verschillende premiepercentages voor een deel van de werknemersverzekeringen omdat de aanspraken daarop per beroepsgroep verschillend zijn. Hoe meer een sector aanspraak maakt op de werknemersverzekeringen, hoe hoger de premies.
De fiscus wil om praktische redenen een onderneming slechts in één sector indelen. Daarom worden uitzendbedrijven in een aparte sector ingedeeld: sector 52. Uitzenden gebeurt echter in vrijwel alle beroepsgroepen. Hierdoor hebben uitzendbedrijven vaak een groot aantal medewerkers in dienst van een bepaalde sector. Daarom mogen zij medewerkers van één beroepsgroep fiscaal onderbrengen in de bijbehorende vaksector. Op deze manier draagt het uitzendbedrijf passende premies af voor de functie van de werknemer, in plaats van de hogere premie van de uitzendsector.

Per 24 mei jongstleden heeft demissionair minister Asscher de sectorverloning voor nieuwe toetreders aan banden gelegd. Lees hier de blog van Algemeen directeur van Please – Hans van de Ven over het besluit van de minister.