Verkiezingsverslag Payroller van de Arbeid

Nieuws Please Payroll

Missie geslaagd: eerste afspraken met SP en PvdA kamerleden gepland

Please Payroll ergert zich al geruime tijd aan de opstelling van de vakbonden en een aantal politieke partijen ten aanzien van flexibele arbeidscontracten. Deze partijen proberen met ‘even alarmerende als slecht onderbouwde berichten’ flexibele arbeidscontracten in een negatief daglicht te stellen. Daarmee stellen zij ‘eerder werkeloosheid dan werkgelegenheid centraal’ in hun programma’s.

Please besloot de verkiezingscampagne daarom aan te grijpen om hier voor eens en altijd een einde aan te maken en op de bres te springen voor het behoud van een flexibele arbeidsmarkt. Zo startte Please begin september een lobby met de politieke beweging Payroller van de Arbeid (PayvdA). Hiermee wilde Please tijdens de verkiezingscampagne met een bewuste knipoog naar de echte PvdA het onderwerp flexwerk en het creëren van nieuwe banen op de politieke agenda krijgen.

Inmiddels is de verkiezingsuitslag bekend. Hoe is de PayvdA de verkiezingen doorgekomen? Hoe deden we het in de peilingen en hoeveel bijval kregen we? En hebben we onze missie bereikt? We hebben de wapenfeiten van de PayvdA uiteengezet in dit verkiezingsverslag.

 • De PayvdA deelde 500 rozen uit in alle kleuren behalve rood aan ondernemers in het MKB.
 • Diederik Samsom, Emile Roemer en Ronald Plasterk namen een roos in ontvangst van PayvdA partijleiders Hans van de Ven en Jan Franken.
 • We plakten honderden posters in Amsterdam en Den Haag om de boodschap van de PayvdA te verkondigen.
 • De PayvdA kreeg massaal bijval uit het MKB en van collega payrollondernemingen.
 • We voerden campagne voor het Tweedekamer gebouw in Den Haag en zochten daar de dialoog op met politici en kamerleden.
 • We voerden campagne op social media en kregen er honderden nieuwe volgers bij op Facebook en Twitter.
 • We bereikten veel vrije publiciteit in online en print media over onze campagne.
 • De voorzitter van de Vereniging Payroll Ondernemingen steunde onze lobbybeweging.
 • De eerste afspraken met SP en PvdA kamerleden zijn gepland om hen voor te lichten over de voordelen en positieve effecten van payrolling op de werkgelegenheid.

Please Payroll zal zich de komende tijd blijven inzetten voor haar actiepunten inzake flexwerk en het partijprogramma van de PayvdA blijven naleven. Onze belangrijkste actiepunten zijn:

 • Flexibiliteit op de arbeidsmarkt moet worden bevorderd omdat dit meer banen schept
 • Er moet meer en duidelijkere voorlichting komen over flexwerk en flexcontracten
 • De specifieke problematiek van kleine werkgevers uit het MKB moet meer aandacht krijgen
 • Er dient een periodiek Flexwerkoverleg te komen met alle betrokken partijen, te weten werkgevers, werknemers, vakbonden en politieke partijen.

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan een van onze partijleiders Hans van de Ven of Jan Franken. Steunt u onze ideeën? Blijf onze activiteiten dan volgen op Facebook en Twitter.

Voor nu sluiten wij af met onze campagneslogan: Let’s roll!